Produktvarianten är slut i lager

Utlösaren Produktvariant slut i lager startar ett arbetsflöde när lagret för en produktvariant minskar från 1 eller fler till 0 eller färre. Källan till lagerändringen kan vara en order, en manuell ändring av lager eller en app som ändrar lagerkvantiteter.

Data som tillhandahållits

Följande data tillhandahålls till arbetsflöden som startar med utlösaren Produktvariant slut i lager.

Data som tillhandahålls till arbetsflöden med utlösaren Produktvariant slut i lager.
Data Beskrivning
productVariant Produktvarianten fick lagerkvantiteten ändrad.

Testa utlösaren Produktvariant slut i lager

För att testa ett arbetsflöde som börjar med denna utlösare, ändra en variants lager från större än 0 till 0.

Exempel

Flow-mallbiblioteket har exempel som använder utlösaren Produktvariant slut i lager. Dessa exempel visar hur du använder lager för produkter, varianter och per plats.

Åtgärder

Alla åtgärder som kräver en variant eller en produkt kan användas med utlösaren Produktvariant slut i lager. Dessa inkluderar:

API-detaljer

Med utlösaren Produktvariant slut i lager kan åtgärder vidtas med Product Variant Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis