Uppdatera metafält för butik

Åtgärden Uppdatera metafält för butik lägger till ett metafält till butiken som utlöser arbetsflödet eller uppdaterar ett befintligt metafält för den butiken.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Uppdatera metafält för butik innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Uppdatera metafält för butik.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andra metafält.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.
Värde Krävs. Värdet är den informations som ska sparas i metafältet. Värdet sparas alltid som en sträng, oavsett typ av metafält.
Typ Datatyp för metafältets värde.

Utlösare

Åtgärden Uppdatera metafält för butik kan användas i alla arbetsflöden.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till ett metafält i en butik när en produktserie skapas

I det här exempelarbetsflödet läggs ett metafält till i en butik när en produktserie skapas i den butiken.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis