Ta bort metafält för produktserie

Åtgärden Ta bort metafält för kategori tar bort metafält från kategorin som utlöser arbetsflödet.

Fält

Åtgärden Ta bort metafält för kategori innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Ta bort metafält för kategori.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andras.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.

Utlösare

Åtgärden Ta bort metafält för kategori har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Kategori-ID identifierar kategorin där ett metafält ska tas bort. Kategori-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Ta bort metafält för kategori kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som tar bort en kategoris metafält när en kategori skapas

I det här exempelarbetsflödet tas en kategoris metafält bort för alla nyskapade kategorier.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis