Produktserie skapad

Utlösaren "Produktserie skapad" startar ett arbetsflöde när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp skapar en produktserie i Shopify-administratören. Arbetsflöden som startar med utlösaren "Produktserie skapad" gäller både manuella och automatiska produktserier.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Kategori raderad.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en produktserie skapas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en produktserie skapas.

Testa utlösaren "Produktserie har skapats"

Skapa en produktserie för att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren "Produktserie skapad" kan åtgärder vidtas med "Collection Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis