Distributionsförfrågan för distributionsorder har skickats in

Utlösaren Distributionsförfrågan för distributionsorder har skickats in startar ett arbetsflöde när du begär att en eller flera radartiklar i en distributionsorder ska uppfyllas av en distributionstjänst.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Distributionsförfrågan för distributionsorder har skickats in.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en tagg när en begäran om distribution skickas in

I det här exempelarbetsflödet läggs en tagg till i en order när en distributionsförfrågan skickas till en tjänsteleverantör.

Testar utlösaren ”Distributionsförfrågan för distributionsorder har skickats in”

Denna utlösare gäller för tredjepartsdistributioner, inte för manuella distributionshändelser. Om du vill testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren, kontakta din tredjeparts distributionstjänst för att ta reda på hur du lägger en testorder.

API-uppgifter

Med utlösaren Distributionsförfrågan för distributionsorder har skickats in kan åtgärder vidtas med order Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis