Uppdatera metafält för order

Åtgärden Uppdatera metafält för order lägger till ett metafält till ordern som utlöser arbetsflödet eller uppdaterar ett befintligt metafält för den ordern.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Uppdatera metafält för order innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Uppdatera metafält för order.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andra metafält.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.
Värde Krävs. Värdet är den informations som ska sparas i metafältet. Värdet sparas alltid som en sträng, oavsett typ av metafält.
Typ Datatyp för metafältets värde.

Utlösare

Åtgärden Uppdatera metafält för order har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Order-ID identifierar ordern där metafält ska läggas till. Order-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Uppdatera metafält för order kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till ett metafält för order när en order skapas

I det här exempelarbetsflödet läggs ett metafält för order till för alla nyskapade ordrar.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis