Uppdatera metafält för produktvariant

Åtgärden Uppdatera metafält för produktvariant lägger till ett metafält till produktvarianten som utlöser arbetsflödet eller uppdaterar ett befintligt metafält för den produktvarianten.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Uppdatera metafält för produktvariant innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Uppdatera metafält för produktvariant.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andra metafält.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.
Värde Krävs. Värdet är den informations som ska sparas i metafältet. Värdet sparas alltid som en sträng, oavsett typ av metafält.
Typ Datatyp för metafältets värde.

Utlösare

Åtgärden Uppdatera metafält för produktvariant har dolda fält som har lagts till av utlösaren. Dessa fält, produkt-ID och produktvariant-ID, identifierar produkten och produktvarianten att lägga till ett metafält till. Produkt-ID och produktvariant-ID är inställda som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Uppdatera metafält för produktvariant kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till ett metafält för produktvariant när lagerkvantiteten är lika med eller mindre än noll

I det här exempelarbetsflödet läggs en produktvariants metafält till en produktvariant när dess lagerkvantitet är lika med eller mindre än noll.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis