Utlösare i det nya flowet

Utlösare är händelser som startar ett arbetsflöde. När du har valt en utlösare för att starta ett arbetsflöde kan du ställa in åtgärder som ska genomföras omedelbart eller så kan du ställa in villkor för att bestämma vilka åtgärder som utförs.

På den här sidan

Testa arbetsflöden

För att testa en arbetsflödesutlösare måste du först verifiera att arbetsflödet kan köras säkert om en verklig händelse inträffar medan arbetsflödet är aktivt.

Steg:

  1. Aktivera arbetsflödet.
  2. Skapa en händelse som gör att utlösaren startar arbetsflödet. Om du till exempel testar händelsen "Produktserie skapad" kan du skapa en produktserie i Shopify-administratören.
  3. Övervaka sidan Aktivitet för att verifiera att ditt arbetsflöde har körts.

Om du vill ha mer information om hur du övervakar arbetsflöden, se Övervaka arbetsflöden i Shopify Flow.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis