Uppdatera produktstatus

Åtgärden Uppdatera produktstatus gör det möjligt för dig att ändra status för en produkt.

Utlösare

Åtgärden har ett dolt fält som lagts till det av utlösaren eller ett föregående steg i arbetsflödet. Det här fältet, Produkt-ID, identifierar produkten. Produkt-ID är inställt som standard och kan inte ändras. Som ett resultat kan åtgärden Uppdatera produktstatus användas i arbetsflöden som har åtgärden Hämta produktdata eller utlösare som innehåller en produkt eller en variant, till exempel:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som visar en produkt när alla dess varianter är slutsålda

I det här exempelarbetsflödet arkiveras produkter när alla deras varianter är slutsålda.

Kända begränsningar

Den här åtgärden uppdaterar en produkt, vilket leder till att utlösare som är relaterade till produktuppdateringar utlöses. Om du kombinerar den här åtgärden med utlösare som utlöser när en produkt uppdateras, körs arbetsflödet i en oändlig loop. På grund av detta bör åtgärden Uppdatera produktstatus inte kombineras med utlösare som är relaterade till produktuppdateringar, till exempel Produktstatus uppdaterad. Du kan undvika att lägga till villkor i arbetsflödet. Om arbetsflödet till exempel arkiverar en produkt kan du kontrollera om produkten redan har arkiverats.

API-uppgifter

För mer information, granska productUpdate-mutationen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis