Ta bort metafält för order

Åtgärden Ta bort metafält för order tar bort metafält från ordern som utlöser arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Ta bort metafält för order innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Ta bort metafält för order.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andra metafält.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.

Utlösare

Åtgärden Ta bort metafält för order har ett dolt fält tillagt vid utlösaren. Fältet Order-ID identifierar ordern där metafält ska tas bort. Order-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Ta bort metafält för order kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som tar bort ett metafält för order när en order annulleras

I det här exempelarbetsflödet tas ett metafält för order bort från alla annullerade ordrar.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis