Hanki kokoelmatietoja

Kokoelmatietoja edellyttävissä työnkuluissa voit käyttää Hanki kokoelmatietoja ‑toimintoa tuotetietojen noutamiseen kaupastasi.

Määrittäminen

Kentät

Hanki kokoelmatietoja -toiminto sisältää seuraavat kentät.

Hae tietoja -toiminnoissa käytetyt kentät.
Kenttä Oikeuksien kuvaus
Tietojen lajitteluperuste Vaaditaan. Parametrit, joiden mukaan hakukyselyn palauttamat tiedot lajitellaan.
Tulosten enimmäismäärä Tarvitaan. Hakukyselyn palauttamien tulosten suurin mahdollinen määrä. Voit palauttaa kerrallaan enintään 100.
Kysely Tarvitaan. Valitse yleisistä kyselyistä tai valitse Lisäasetukset luodaksesi oman.

Kyselyn merkkijono

Tällä esimerkkikyselyllä saadaan haettua viimeisen päivän aikana päivitetyt kokoelmat:

updated_at:<='{{ scheduledAt }}' AND updated_at:>'{{ scheduledAt | date_minus: "1 day" }}'

Esimerkissä oleva updated_at-muuttuja on Kokoelmakyselylle käytettävissä oleva suodatin, ja sitä voidaan käyttää useita kertoja tai yhdistää muihin muuttujiin. Esimerkin scheduledAt-Liquid-muuttuja on käytettävissä työnkuluissa, joissa on käytetty Asetettu aika -käynnistintä. Esimerkin date_minus-tunniste on erityinen Flow-tunniste, jolla voit vähentää aikaa päivämäärästä.

Seuraavat asiat on hyvä tietää tietokyselyä luotaessa:

  • Käytettävissä olevien kokoelmasuodattimien luettelo - Kyselyjen on noudatettava tiettyä syntaksia
  • Kaikkien kyselyjen kenttien nimet löytyvät QueryRoot objects -kehittäjädokumentaatiosta.
  • Kyselykenttien arvoja ei ole aina dokumentoitu. Joissain tapauksissa arvot löytyvät API-dokumenteista. Vaihtoehtoisesti voit usein löytää kentän arvot Adminin URL-osoitteista, kun suodatat. Jos esimerkiksi haluat löytää tilauskyselyn arvoja, suodata Tilaukset-sivu ylläpitäjässä ja tarkista sitten URL-osoite.
  • Voit suorittaa tai testata kyselyä kaupassasi Shopify GraphiQL -sovelluksen avulla.
  • Ole tietoinen siitä, mitä tapahtuu, jos kysely epäonnistuu. Usein API palauttaa kaikki tulokset (sen sijaan, että se ei palauttaisi yhtään).

Palautetut tiedot

Kaikki Hae tietoja -toiminnot palauttavat luettelon, jonka koko on 0-100 resurssia. Käyttötapauksestasi riippuen saatat haluta käyttää näitä tietoja eri tavoilla:

  • Jos sinun täytyy käsitellä kutakin luettelon kohtaa erikseen, kuten lisätä kullekin tunnisteen, voit käyttää For each-toimintoa.
  • Jos sinun täytyy yhdistellä tietoja, kuten laskea, kuinka monta tulosta palautettiin, voit käyttää Laske- tai Summa-toimintoja.
  • Jos sinun täytyy tulostaa luettelo, kuten lähettää kaikki kohdat sisältävä sähköpostiviesti, voit käyttää palautettuja tietoja suoraan tätä toimintoa seuraavissa toiminnoissa.

Jos haluat käyttää palautettuja tietoja tätä toimintoa seuraavissa vaiheissa, käytä Hae kokoelmien tiedot -muuttujaa (GetCollectionData), joka käsittää kokoelmien luettelon. Voit käyttää tätä muuttujaa sekä ehdoissa että toiminnoissa. Voit esimerkiksi lähettää kokoelmien luettelon Lähetä sisäinen sähköposti -toimintoa käyttäen seuraavalla tavalla:

{% for single_collection in GetCollectionData %}
- {{ single_collection.title }}
{% endfor %}

Käynnistimet

Voit käyttää tätä toimintoa kaikissa työnkuluissa, myös Asetettu aika -käynnistimessä. Työnkulussa, jossa käytetään Asetettu aika -käynnistintä, työnkulku käynnistyy määrittämänäsi aikana eikä jonkin tapahtuman seurauksena. Koska työnkulkua ei käynnistä tietty kaupan tai sovelluksen tapahtuma, siihen ei automaattisesti sisälly tietoja.

Esimerkki

Esimerkki työnkulusta, joka lähettää sisäisen sähköpostiviestin, jos jonkin kokoelman nimi on Uusi.

Tässä esimerkkityönkulussa lähetetään sisäinen sähköpostiviesti, jos jonkin kokoelman nimi on Uusi.

API-viite

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi