Hanki kokoelmatietoja

Kokoelmatietoja käyttävissä työnkuluissa voit käyttää Hanki kokoelmatietoja -toimintoa tuotetietojen noutamiseen kaupastasi. Voit käyttää tätä toimintoa kaikissa työnkuluissa, myös Asetettu aika -käynnistimessä. Työnkulussa, jossa käytetään Asetettu aika -käynnistintä, työnkulku käynnistyy määrittämänäsi aikana eikä jonkin tapahtuman seurauksena. Koska työnkulkua ei käynnistä tietty kaupan tai sovelluksen tapahtuma, siihen ei automaattisesti sisälly tietoja.

Kentät

Hanki kokoelmatietoja -toiminto sisältää seuraavat kentät.

Hanki kokoelmatietoja -toiminnossa käytetyt kentät.
Kenttä Kuvaus
Tietojen lajitteluperuste Vaaditaan. Parametrit, joiden mukaan hakukyselyn palauttamat tiedot lajitellaan.
Kokoelmien enimmäismäärä Vaaditaan. Kokoelmien enimmäismäärä, jonka valitsemasi hakukysely voi palauttaa.
Suodata tietoja valitsemalla kysely Vaaditaan. Hakukysely, joka hankkii työnkulussa käytettävät tiedot. Valitse Lisäasetukset, jos haluat luoda oman kokoelmien kyselyn käyttämällä Shopifyn API -hakusyntaksia.
Muokkaa kyselyä Kokoelmien valitsemiseen käytetty hakukysely. Tätä kyselyä voidaan muokata tulosten mukauttamista varten.

Palautetut tiedot

Hanki kokoelmatietoja -toiminto ei suoraan tee toimintoja kauppaasi. Sen sijaan se poimii tietoja kaupastasi kyselysi perusteella ja antaa kyseiset tiedot työnkulkusi myöhempien vaiheiden käytettäviksi.

Kun lisäät työnkulkuun Hanki kokoelmatietoja -toiminnon, tätä toimintoa noudattavat vaiheet voivat hyödyntää Hanki kokoelmatietoja -muuttujaa muuttujanvalitsimessa.Voit käyttää kyselysi poimimia tietoja seuraavissa ehdoissa ja toiminnoissa valitsemalla määritysruudun Palautetut tiedot -osiossa Hanki kokoelmatietoja.Jos käytät mukautettuja muuttujia, valitse getCollectionData-objekti.

Käynnistimet

Hanki kokoelmatietoja -toimintoa voidaan käyttää missä tahansa työnkulussa.

Esimerkki

Esimerkki työnkulusta, joka lähettää sisäisen sähköpostiviestin, jos jonkin kokoelman nimi on Uusi.

Tässä esimerkkityönkulussa lähetetään sisäinen sähköpostiviesti, jos jonkin kokoelman nimi on Uusi.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi