Machtiging toegewezen aan contactpersoon van bedrijf

De trigger Machtiging toegewezen aan contactpersoon van bedrijf in Shopify Flow start een workflow wanneer een contactpersoon op een bedrijfslocatie een machtiging toegewezen heeft gekregen.

Acties

Je kunt de volgende acties gebruiken in workflows die met de trigger Machtiging toegewezen aan contactpersoon van bedrijf worden gestart.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een B2B-toegangsmail verzendt wanneer een contactpersoon van het bedrijf een machtiging toegewezen heeft gekregen

In deze voorbeeldworkflow ontvangt de contactpersoon een B2B-toegangsmail wanneer deze een machtiging is toegewezen op een bedrijfslocatie.

De trigger 'Machtiging toegewezen aan contactpersoon van bedrijf' testen

Als je een workflow wilt testen die met deze trigger wordt gestart, wijs je vanuit het Shopify-beheercentrum een machtiging aan een contactpersoon van een bedrijf voor een bepaalde locatie toe, zoals locatiebeheerder.

API-gegevens

Met de trigger Machtiging toegewezen aan contactpersoon van bedrijf kun je acties uitvoeren met het CompanyContact Graphql API-object.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis