Tilføj tags for ordrekladde

Handlingen Tilføj tags for ordrekladde føjer et tag til den ordrekladde, der udløser workflowet.

Når du opretter en ordre ud fra en ordrekladde, overføres ordrekladdens tags og tilføjes som ordretags.

Felter

Handlingen Tilføj tags for ordrekladde indeholder følgende felter.

Felter, der bruges i handlingen “Tilføj tags for ordrekladde”.
Felt Beskrivelse
Tags De tags, der skal føjes til en ordrekladde. Der skelnes mellem store og små bogstaver i forbindelse med tags. Hvis du vil tilføje flere tags, skal du gøre et af følgende:
  • Angiv hvert tag separat ved at angive tagget og derefter trykke på Enter.
  • Angiv flere tags på én gang ved at adskille dem med kommaer. Mellemrum mellem kommaer fjernes.

    Hvis du f.eks. angiver “tag1,tag2,tag3” og derefter trykker på Enter, vil dette medføre, at tag1,tag2,tag3 oprindeligt vises i handlingen. Når handlingen er udført, tilføjes tre separate tags: tag1, tag2 og tag3.

Triggere

Handlingen Tilføj tags for ordrekladde får tilføjet et skjult felt af udløseren. Dette felt, Ordrekladde-id, identificerer den ordrekladde, der skal have tilføjet tags. Ordrekladde-id'et er angivet som standard og kan ikke ændres.

Handlingen Tilføj tags for ordrekladde kan bruges i workflows, der starter med følgende udløsere:

Eksempel

Eksempel på et workflow, der tilføjer tags, når der oprettes en ordrekladde

I dette eksempel på et workflow, føjes taggene new og draft til alle ordrekladder, der er oprettet for nylig.

API-detaljer

Få mere at vide ved at gennemgå mutationen tagsAdd.

Almindelige problemer

Flow fortæller, at det har tilføjet et tag, men tagget er ikke tilgængeligt i administratoren.

Årsag: En app (typisk) eller administratorbruger har overskrevet tagget. Dette sker, fordi mange apps bruger de samme hændelser, som f.eks. Ordre oprettet som Flow. Flow slutter ofte først, og derefter foretager andre apps redigeringer, der ikke tager højde for de nye tags.

Løsning: Den bedste løsning ville være, hvis appen havde en handling i Flow, som du kunne kalde, når Flow har kørt. Hvis en sådan handling ikke er tilgængelig, skal du kontakte appudvikleren for at spørge, hvordan du undgår at overskrive dine tags. Hvis du ikke kan løse problemet med appen, kan du prøve at indsætte et "Vent"-trin i Flow for at forsinke processen, når Flow tilføjer tags.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis