Send HTTP-anmodning

Handlingen Send HTTP-anmodning knytter dit workflow til en webserver eller en webadresse og sender HTTP-anmodninger.

Når Flow har sendt din HTTP-anmodning, venter det maksimalt på en HTTP-svarkode i 30 sekunder. Hvis Flow ikke har modtaget et svar efter 30 sekunder, lukker det forbindelsen til din app og sender anmodningen igen.

Felter

Handlingen Send HTTP-anmodning indeholder følgende felter.

Felter, der bruges i handlingen “Send HTTP-anmodning”.
Felt Beskrivelse
HTTP-metode Metoden til den HTTP-anmodning, der skal sendes. Handlingen Send HTTP-anmodning understøtter følgende metoder:

 • Get – Sender en anmodning om oplysninger fra serveren.
 • Delete – Fjerner en ressource fra serveren.
 • Head – Henter HTTP-svarheadere på serveren.
 • Options – Henter indstillingerne og funktionerne, der understøttes af serveren.
 • Patch – Delvis opdatering af en ressource på serveren.
 • Put – Opdaterer en ressource på serveren.
 • Post – Opretter eller erstatter en ressource på serveren.
Webadresse Webadressen for den server, HTTP-anmodningen sendes til.
Sidehoveder HTTP-anmodningens nøgle/værdi-par. Du kan angive flere nøgle/værdi-par.
Brødtekst Det indhold, der skal sendes til serveren.

Udløsere

Handlingen Send HTTP-anmodning kan bruges i alle workflows.

Eksempler

Kald Shopify GraphQL Admin API'en

I dette eksempel bruger du Flow til at redigere en produkttitel ved at kalde productUpdate-API'en.

Inden du begynder, skal du gøre følgende:

Følg derefter disse trin i Flow:

 1. Vælg udløseren Produktstatus er opdateret. Dette giver dig mulighed for at teste dette workflow ved at ændre status for et produkt.
 2. Føj Send HTTP-anmodning til dit workflow, og knyt den til udløseren.
 3. Åbn konfigurationspanelet ved at klikke på trinnet Send HTTP-anmodning.
 4. I feltet HTTP-metode indtaster du POST.
 5. I feltet Webadresse skal du indtaste https://admin.shopify.com/store/shopname/api/2023-01/graphql.json som erstatning for dit butiksdomæne og den ønskede API-version.
 6. I afsnittet Sidehoveder skal du indtaste en NøgleX-Shopify-Access-Token og en VærdiYOUR_API_SECRET_KEY, som du fik i det første trin.
 7. I afsnittet Sidehoveder indtaster du endnu et sidehoved med en NøgleContent-Type og en Værdiapplication/json.
 8. Indtast følgende i afsnittet Brødtekst:

json {"query": "mutation { productUpdate(input: {id: \"{{ product.id }}\", title: \"{{product.title}}-edited\"}) { product { id } } }"}

 • Denne kode tilføjer -edited i slutningen af din titel
 • Mellemrum og nye linjer er relevante for Liquid-editoren, så undgå at tilføje eller fjerne mellemrum. Med undtagelse af output-Liquid skal du også undgå at skjule parenteser som f.eks. {{ og }}, da de er forbeholdt Liquid-variabler.
 1. Konfigurer resten af workflowet, og aktivér det.
 2. Test den ved at ændre statussen for et produkt fra Kladde til Aktiv eller omvendt.

Kald en ekstern API

Eksempel på et workflow, der sender en POST HTTP-anmodning, når en ordre betales

I dette eksempel på et workflow, sendes der en POST HTTP-anmodning til en server, når en ordre betales.

Svarkoder

Nedenstående tabel beskriver, hvordan Flow behandler HTTP-svarkoden, når den modtager et svar.

Sådan behandler Flow HTTP-svarkoder.
HTTP-svarkode Sådan behandler Flow svarkoden
2XX eller 3XX Success Flow markerer HTTP-anmodningen som succesfuld og udfører de efterfølgende handlinger i workflowet.
429 eller 5XX Error Flow prøver automatisk handlingen igen i op til 24 timer, indtil det modtager et andet svar eller får timeout.
Anden svarkode Hvis din app returnerer en kode, som ikke er beskrevet i denne tabel, eller får timeout, mens den prøver handlinger igen, vil Flow markere HTTP-anmodningen som mislykket. De efterfølgende handlinger i workflowet udføres ikke.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis