Send HTTP-anmodning

Handlingen Send HTTP-anmodning knytter dit workflow til en webserver eller en webadresse og sender HTTP-anmodninger.

Når Flow har sendt din HTTP-anmodning, venter det maksimalt på en HTTP-svarkode i 30 sekunder. Hvis Flow ikke har modtaget et svar efter 30 sekunder, lukker det forbindelsen til din app og sender anmodningen igen.

Felter

Handlingen Send HTTP-anmodning indeholder følgende felter.

Felter, der bruges i handlingen “Send HTTP-anmodning”.
Felt Beskrivelse
HTTP-metode Metoden til den HTTP-anmodning, der skal sendes. Handlingen Send HTTP-anmodning understøtter følgende metoder:

  • Get – Sender en anmodning om oplysninger fra serveren.
  • Delete – Fjerner en ressource fra serveren.
  • Head – Henter HTTP-svarheadere på serveren.
  • Options – Henter indstillingerne og funktionerne, der understøttes af serveren.
  • Patch – Delvis opdatering af en ressource på serveren.
  • Put – Opdaterer en ressource på serveren.
  • Post – Opretter eller erstatter en ressource på serveren.
Webadresse Webadressen for den server, HTTP-anmodningen sendes til.
Sidehoveder HTTP-anmodningens nøgle/værdi-par. Du kan angive flere nøgle/værdi-par.
Brødtekst Det indhold, der skal sendes til serveren.

Udløsere

Handlingen Send HTTP-anmodning kan bruges i alle workflows.

Eksempel

Eksempel på et workflow, der sender en POST HTTP-anmodning, når en ordre betales

I dette eksempel på et workflow, sendes der en POST HTTP-anmodning til en server, når en ordre betales.

Svarkoder

Nedenstående tabel beskriver, hvordan Flow behandler HTTP-svarkoden, når den modtager et svar.

Sådan behandler Flow HTTP-svarkoder.
HTTP-svarkode Sådan behandler Flow svarkoden
2XX eller 3XX Success Flow markerer HTTP-anmodningen som succesfuld og udfører de efterfølgende handlinger i workflowet.
429 eller 5XX Error Flow prøver automatisk handlingen igen i op til 24 timer, indtil det modtager et andet svar eller får timeout.
Anden svarkode Hvis din app returnerer en kode, som ikke er beskrevet i denne tabel, eller får timeout, mens den prøver handlinger igen, vil Flow markere HTTP-anmodningen som mislykket. De efterfølgende handlinger i workflowet udføres ikke.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis