Thêm hàng vào bảng tính

Thao tác Thêm hàng vào bảng tính sẽ thêm một hàng dữ liệu vào bảng tính của Google Trang tính.

Kết nối

Để bắt đầu sử dụng thao tác trên Trang tính, trước tiên bạn phải kết nối Flow với tài khoản Google Trang tính.

Trường

Thao tác Thêm hàng vào bảng tính chứa các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Thêm hàng vào bảng tính.
Trường Mô tả
URL bảng tính Bắt buộc. Nhập URL bảng tính hiển thị trong trình duyệt.
Tên tab Bắt buộc. Nhập tên tab hiện có vào bảng tính.
Nội dung trong hàng (phân tách bằng dấu phẩy) Bắt buộc. Nhập danh sách các trường được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi dấu phẩy biểu thị một cột mới.

Yếu tố kích hoạt

Có thể sử dụng thao tác Thêm hàng vào bảng tính với bất kỳ yếu tố kích hoạt nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc hủy đơn hàng khi mức độ rủi ro cao

Trong quy trình làm việc ví dụ này, đơn hàng bị hủy khi có mức độ rủi ro cao.

Tham chiếu API

Flow gọi API Google Trang tính để thêm một hàng vào bảng tính. Để tìm hiểu thêm, xem API Google Trang tính.

Câu hỏi thường gặp

Dữ liệu từ Flow trải dài trên nhiều cột. Tại sao lại xảy ra tình huống này?

Các cột trong Trang tính được phân tách bằng dấu phẩy. Nếu dữ liệu từ Flow có khả năng chứa dấu phẩy thì dữ liệu sẽ được chia thành nhiều cột. Để tránh tình huống này, hãy sử dụng bộ lọc Liquid để xóa dấu phẩy. Ví dụ: Sử dụng {{ order.note | replace:",", " " }} để thay dấu phẩy bằng dấu cách.

Dữ liệu từ Flow bắt đầu ở sai cột.

Nếu bảng tính có giá trị trống ở vài cột đầu tiên của hàng cuối cùng, Trang tính sẽ chèn cột tiếp theo bắt đầu từ cột đầu tiên có nội dung (tài liệu). Bạn chỉ có thể khắc phục lỗi này bằng cách sửa bảng tính và tránh nhập giá trị trống vào bảng tính.

Tôi muốn thêm một hàng cho từng mục hàng trong đơn hàng.

Bạn có thể sử dụng Thao tác Cho từng của Flow để tạo vòng lặp qua từng mục hàng và gọi thao tác Thêm hàng vào bảng tính cho từng mục hàng.

Tôi gặp lỗi 403 khi cố thêm một hàng vào bảng tính. Điều này có nghĩa là gì?

Thông thường, điều này có nghĩa là người dùng đã kết nối Google Trang tính với Flow không thể truy cập vào bảng tính.

Tôi nhận được lỗi 429 hoặc 500 khi cố thêm một hàng vào bảng tính. Điều này có nghĩa là gì?

Thông thường, điều này có nghĩa là bảng tính đã gặp sự cố khi thêm hàng mới. Trường hợp này có thể xảy ra khi Google API nhận được quá nhiều yêu cầu hoặc bảng tính có quá nhiều trường hay hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí