Legg til rad i regneark

Handlingen Legg til en rad i et regneark legger til én enkelt rad med data i et Google Regneark.

Tilkobling

For å begynne å bruke Regneark-handlinger, må du først koble Flow til Google Regneark-kontoen din.

Felter

Handlingen Legg til en rad i et regneark inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Legg til en rad i et regneark.
Felt Beskrivelse
URL-adressen til regnearket Obligatorisk. Angi URL-adressen til regnearket, slik den vises i nettleseren.
Fanenavn Obligatorisk. Skriv inn navnet på en eksisterende fane i regnearket.
Radinnhold (kommaseparert) Obligatorisk. Skriv inn en kommaseparert liste med felter. Hvert komma angir en ny kolonne.

Utløsere

Handlingen Legg til en rad i et regneark kan brukes med alle utløsere.

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som kansellerer en bestilling hvis risikonivået er høyt

I dette arbeidsflyteksempelet kanselleres en bestilling hvis risikonivået er høyt.

API-referanse

Flow anroper Google Sheets API for å legge til en rad i et regneark. Se Google Sheets API for å finne ut mer.

Vanlige spørsmål

Data fra Flow strekker seg over flere kolonner. Hvorfor skjer dette?

Kolonner i Regneark skilles med komma. Hvis data fra Flow potensielt sett kan inneholde et komma, deles dataene i flere kolonner. For å unngå dette, må du bruke et liquid-filter for å fjerne kommaer. Du kan for eksempel bruke {{ order.note | replace:",", " " }} for å erstatte kommaer med et mellomrom.

Dataene fra Flow starter i feil kolonne.

Hvis regnearket har tomme verdier i de første kolonnene på siste rad, vil Regneark sette inn den neste kolonnen fra den første kolonnen med innhold (docs). Denne feilen kan bare løses ved å endre regnearket, og ved å unngå å legge inn tomme verdier i regnearket.

Jeg vil legge til en rad for hver varelinje i en bestilling.

Du kan bruke handlingen For each i Flow til å kjøre gjennom hver varelinje og anrope handlingen Legg til en rad i et regneark for hver av varelinjene.

Jeg får en 403-feil når jeg prøver å legge til en rad i et regneark. Hva betyr dette?

Dette betyr ofte at regnearket ikke er tilgjengelig for brukeren som har koblet Google Regneark til Flow.

Jeg får en 429- eller 500-feil når jeg prøver å legge til en rad i et regneark. Hva betyr dette?

Dette betyr vanligvis at det er problemer med å legge til nye rader i regnearket. Dette kan skje når Google API mottar for mangle forespørsler, eller dersom regnearket har for mange felter eller rader.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis