Skicka Slack-meddelande

Skicka Slack-meddelandet skickar ett chatt-meddelande till en Slack-kanal.

På den här sidan

Anslutning

Du måste först ansluta Flow till ditt Slack-konto för att börja använda Slack-åtgärden.

När du har anslutit till Slack så måste du lägga till FlowBot till en Slack-kanal där du planerar att publicera meddelanden:

  1. Se kanaldetaljerna i Slack-kanalen.
  2. Under Integrationer klickar du på Lägg till en app.
  3. Sök efter FlowBot och klicka på Lägg till.
  4. Flow bör nu kunna publicera meddelanden i kanalen.

Fält

Åtgärden Skicka Slack-meddelande innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden "Skicka Slack-meddelande".
Fält Beskrivning
Kanal- eller medlems-ID Krävs. Använd #ditt-kanal-namn för namngivna kanaler. När det gäller namnlösa kanaler så kopierar du kanal-ID från kanalinformationen och använder $ som ett prefix: $C03U0GHLGLG
Meddelande Krävs. Ange och utforma ditt meddelande som i Slack.

Utlösare

Åtgärden Skicka Slack-meddelande kan användas med vilken utlösare som helst.

API-referens

Flow anropar Slack-API för att publicera ett chattmeddelande. Se Slack-API för mer information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis