ส่งข้อความ Slack

การส่งข้อความ Slack จะส่งข้อความแชทไปยังช่องทาง Slack

การเชื่อมต่อ

หากต้องการเริ่มใช้การดำเนินการ Slack คุณต้องเชื่อมต่อ Flow กับบัญชีผู้ใช้ Slack ของคุณก่อน

หลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อกับ Slack แล้ว คุณต้องเพิ่ม FlowBot ไปยังช่องทาง Slack ที่คุณวางแผนจะโพสต์ข้อความดังนี้

  1. ในช่องทาง Slack ให้ดูรายละเอียดของช่องทาง
  2. ในส่วนการผสานการทำงาน ให้คลิก เพิ่มแอป
  3. ค้นหา FlowBot แล้วคลิก เพิ่ม
  4. ตอนนี้ Flow ควรสามารถโพสต์ข้อความไปยังช่องทางได้แล้ว

ช่อง

การดำเนินการ ส่งข้อความ Slack มีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการส่งข้อความ Slack
ช่อง คำอธิบาย
ช่องทางหรือ ID สมาชิก ต้องระบุ สำหรับช่องทางที่มีชื่อ ให้ใช้ #your-channel-name สำหรับช่องทางที่ไม่มีชื่อ ให้คัดลอก ID ช่องทางจากรายละเอียดช่องทางโดยใช้ $ เป็นอักษรนําหน้า: $C03U0GHLGLG
ข้อความ ต้องระบุ ป้อนและจัดสไตล์ข้อความของคุณตามต้องการใน Slack

ทริกเกอร์

การดำเนินการ ส่งข้อความ Slack สามารถใช้กับทริกเกอร์ใดก็ได้

การอ้างอิง API

Flow จะเรียก Slack API เพื่อโพสต์ข้อความแชท หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบ Slack API

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี