Administrere Shopify Subscriptions

Når du har konfigurert Shopify Subscriptions for butikken, kan det hende du må endre abonnementsplaner eller kontrakter, oppdatere kundeopplysninger eller justere kommende bestillinger.

Redigere et abonnement

Du kan redigere en abonnementsype i Shopify Subscriptions-appen. For å organisere listen over typer, kan du sortere dem etter typetittel, opprettelsesdato eller oppdateringsdato. Som standard er typelisten sortert etter opprettelsesdato, fra nyest til eldst.

Trinn:

Du kan fjerne et produkt fra en eksisterende abonnementsplan ved å klikke på Fjern i seksjonen Kjøpsalternativer på produktsiden. Dette vil ikke kansellere eksisterende abonnementer for dette produktet.

Slette et abonnement

Du kan slette en abonnementsplan i Subscriptions-appen. Sletting av planer kan ikke angres.

Trinn:

Rediger en abonnementskontrakt

Når en kunde kjøper et gjentakende abonnement fra butikken, opprettes en abonnementskontrakt i Shopify Subscriptions-appen. Du kan redigere kundens kontaktinformasjon eller leveringsadresse, administrere betalingsmåter, hoppe over en kommende bestilling og midlertidig stanse, fortsette eller avbryte abonnementskontrakten. Du kan også endre produkter, produktantall og leveringsfrekvens for en abonnementskontrakt.

Hvis du vil organisere listen over kontrakter, eller for å filtrere den viste listen over kontrakter, kan du filtrere etter status. Som standard sorteres kontraktslisten etter seneste kjøpsdato, fra nyest til eldst.

Rediger kundens kontaktinfo eller leveringsadresse

Du kan oppdatere kontaktinformasjon eller leveringsadresse for en kundes abonnement fra kundeprofilen deres.

Finn ut mer om å redigere kundeprofiler.

Redigere produkter eller leveringsfrekvens for en kontrakt

Du kan oppdatere produktene i en kundes abonnementskontrakt, samt leveringsfrekvens. Hvis du oppdaterer leveringsfrekvense oppdateres faktureringsfrekvensen automatisk.

Trinn:

 1. Gå til Abonnementer > Kontrakter fra Shopify-administrator.
 2. Velg kontrakten du vil redigere.
 3. Rediger produkter, produktantall eller leveringsfrekvens.
 4. Klikk på Lagre.

Administrer kundens betalingsmåter

Du kan gjøre følgende for å administrere kundens betalingsmåter:

 • Send kunden en e-postmelding med en kobling for å oppdatere kredittkortopplysninger.
 • Oppdatere kundens kredittkortopplysninger manuelt fra kundeprofilen deres.
 • Slett en betalingsmåte.

Trinn:

 1. Gå til Abonnementer > Kontrakter fra Shopify-administrator.
 2. Velg kontrakten med betalingsmåten du ønsker å administrere.
 3. Klikk på Administrer under Betalingsmåter.
 4. Gjør et av følgende alternativer:
  • For å sende kunden en e-postmelding med en kobling til oppdatering av kredittkortopplysninger, klikker du på Send kobling for å oppdatere kort, og klikker deretter på Send e-postmelding.
  • For å oppdatere en kundens kredittkortopplysninger manuelt, klikker du på Administrer betaling på kundesiden.
   • Klikk på Flere handlinger ved siden av betalingsmåten du ønsker å oppdatere under Betalingsmåter, og klikk deretter på Erstatt kort.
   • Fyll ut skjemaet Erstatt kredittkort, og klikk deretter på Bekreft.

- Klikk på Slett kort for å fjerne kundens betalingsmåte. Utestående beløp blir ikke behandlet med denne betalingsmåten. Du kan ikke angre sletting av en betalingsmåte.

Finn ut mer om å redigere kundens abonnementsbetalingsinformasjon.

Hopp over en kommende abonnementsbestilling

Trinn:

 1. Gå til Abonnementer > Kontrakter fra Shopify-administrator.
 2. Velg kontrakten med den kommende bestillingen du vil hoppe over.
 3. Klikk på Hopp over ved siden av bestillingen du vil hoppe over under Neste bestillinger. Merket Hoppet over vises ved siden av bestillingsdatoen.

Hvis du vil fortsette en kommende bestilling som er planlagt hoppet over, klikker du på Fortsett ved siden av bestillingen.

Midlertidig stanse, fortsette eller avbryte en abonnementskontrakt

Trinn:

 1. Gå til Abonnementer > Kontrakter fra Shopify-administrator.
 2. Velg kontrakten du vil stanse midlertidig, fortsette eller avbryte.
 3. Gjør et av følgende alternativer:
  • Velg Fortsett for å fortsette kontrakten.
  • Velg Stans midlertidig for å stanse kontrakten midlertidig.
  • Velg Avbryt for å avbryte kontrakten.

Kan ikke angre avslutting av abonnement.

Avinstaller Shopify Subscriptions

Hvis du avinstallerer Shopify Subscriptions-appen kan du ikke vise eller bruke funksjonene i appen lenger. Alle abonnementsplaner og -kontrakter du har opprettet i appen, samt eventuelle rabatter som bruker Shopify Subscriptions, slettes, og er ikke lenger tilgjengelige.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis