Kundeopplevelse for Shopify Subscriptions

Kundene kan vise og administrere abonnementene sine fra kundekontoen. Kundene kan utføre følgende handlinger:

 • redigere eller legge til betalingsdetaljer
 • endre leveringsadresse
 • midlertidig stanse eller kansellere abonnementet
 • gjennomgå produkt- og abonnementsdetaljer
 • se eller hoppe over kommende bestillinger
 • vis tidligere bestillinger

Betalingsopplevelsen

Shopify Subscriptions viser abonnementsinformasjon til kunder i kassen. Når man for eksempel kjøper et abonnementsprodukt, vises bestillingsfrekvens og rabattbeløp for abonnementet i bestillingssammendraget.

Hvis butikken bruker lokal henting kan kunden velge alternativet Hente i kassen for å hente bestillingen fra en av lokalisasjonene dine.

Fraktomkostninger per leveranse for hver abonnementsbestilling vises i seksjonen Fraktmetode. Hvis kunden kjøper mer enn ett abonnementsprodukt, vises leveringskostnaden under hver vare. Frekvensen for abonnementet vises i bestillingssammendragsseksjonen under produkttittelen.

I kassen må kunden godta til vilkårene i kanselleringsbetingelsene for å bekrefte at de forstår at de kjøper et abonnement. De kan ikke gjennomføre kjøpet uten å godta disse betingelsene.

Abonnementsadministrasjon for kunder

Kundene kan logge på kundekontoen sin for å vise og administrere abonnementsbestillinger. Kundene kan fortsette, hoppe over og kansellere abonnementer, og administrere betalingsmåter og leveringsadresse.

Tilgang til kundekonto

Kunder får tilgang til kontoene sine på følgende måter:

 • Logg på kundekontoen fra butikkens navigasjon. Dette alternativet fungerer bare hvis du har aktivert nye kundekontoer.
 • Klikk på Administrer abonnement fra butikkens automatiske e-postvarsler om abonnementer.
 • Hvis du legger til en URL-adresse til kundekontoer i nettbutikken, kan kundene bruke denne til å åpne kontoen sin.

Kunden skriver inn e-postadressen sin og en sekssifret bekreftelseskode vedkommende får på e-post. Etter at kunden har skrevet inn koden, får vedkommende tilgang til kontoen. Passord er ikke nødvendig for å logge inn.

Vise abonnement

Kundene må logge på kundekontoen sin for å vise abonnementer. Når en kunde er logget på kontoen sin, kan de vise og administrere abonnementer fra fanen Abonnementer.

Fra fanen Abonnementer kan kundene også bruke rullegardinmenyen Administrer abonnement for hurtighandlinger, som å vise abonnementsdetaljer, hoppe over neste bestilling eller midlertidig stanse eller fortsette abonnementet.

Vise tidligere bestillinger

Trinn:

 1. Kunden logger på kundekontoen sin, og klikker deretter på Abonnementer.
 2. Kunden klikker på abonnementet med tidligere bestillinger som de ønsker å vise.
 3. Kunden klikker på Vis under Tidligere bestillinger.

Rediger betalingsinformasjon

Trinn:

 1. Kunden logger på kundekontoen sin, og klikker deretter på Abonnementer.
 2. Kunden klikker på abonnementet med betalingsinformasjonen de ønsker å redigere.
 3. Under Oversikt klikker kunden på blyantikonet ved siden av Betaling.
 4. Kunden velger en betalingsmåte i dialogboksen Erstatt betalingsmåte.
 5. Valgfritt: Hvis kunden ønsker å legge til en ny betalingsmåte, kan de klikke på Rediger. Kundene klikker deretter på Legg til under Betalingsmåter for å legge til et nytt kredittkort, debetkort eller en digital lommebok.
 6. Kunden klikker på Lagre.

Endre leveringsadresse

Trinn:

 1. Kunden logger på kundekontoen sin, og klikker deretter på Abonnementer.
 2. Kunden klikker på abonnementet med leveringsadressen de ønsker å redigere.
 3. Under Oversikt klikker kunden på blyantikonet ved siden av Leveringsadresse.
 4. I dialogboksen Rediger leveringsadresse kan kundene gjøre endringer i leveringsadressen.
 5. Kunden klikker på Lagre.

Hopp over en kommende bestilling

Trinn:

 1. Kunden logger inn på kundekontoen og klikker deretter på Abonnement.
 2. Kunden klikker på abonnementet vedkommende ønsker å hoppe over.
 3. Kunden klikker på Hopp over under Kommende bestilling.
 4. Kunden klikker på Hopp over i dialogboksen Hopp over neste bestilling for å bekrefte.
 5. Valgfritt: Kunden kan klikke på Hopp over på nytt for å hoppe over flere kommende bestillinger.
 6. Kunden kan klikke på X for å gå tilbake til kundekontoen. Banneret Neste bestilling er hoppet over vises for å bekrefte at neste bestilling er hoppet over.

Pause-abonnement

Abonnementer stanses midlertidig umiddelbart, og kundene mottar ikke flere belastninger eller kommende bestillinger. Kundene kan når som helst fortsette abonnementet.

Trinn:

 1. Kunden logger på kundekontoen sin, og klikker deretter på Abonnementer.
 2. Kunden klikker på abonnementet de ønsker å stanse midlertidig.
 3. Under Oversikt klikker kunden på Pause-abonnement.
 4. Kunden klikker på Stans abonnement midlertidig for å bekrefte. Banneret Abonnementet er midlertidig stanset vises for å bekrefte at abonnementet er stanset midlertidig.

Gjenoppta abonnement

Trinn:

 1. Kunden logger på kundekontoen sin, og klikker deretter på Abonnementer.
 2. Kunden klikker på abonnementet vedkommende ønsker å gjenoppta.
 3. Under Oversikt klikker kunden på Gjenoppta abonnement.
 4. Kunden klikker på Fortsett i dialogboksen Fortsett abonnement. Banneret Abonnementet er gjenstartet vises for å bekrefte at abonnementet er startet igjen.

Avslutte abonnement

Hvis kundene kansellerer abonnementet, stanses fakturering og leveranser umiddelbart. Kansellering av et abonnement kan ikke angres. Hvis kundene ønsker å stoppe leveransen av bestillinger midlertidig, kan de stoppe abonnementet midlertidig.

Trinn:

 1. Kunden logger på kundekontoen sin, og klikker deretter på Abonnementer.
 2. Kunden klikker på abonnementet vedkommende ønsker å avslutte.
 3. Kunden klikker på Avbryt abonnement under Oversikt.
 4. Kunden klikker på Avbryt abonnement i dialogboksen Avbryt abonnement for å bekrefte. Banneret Abonnementet er kansellert vises for å bekrefte at abonnementet er kansellert.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis