Doświadczenie klienta w Shopify Subscriptions

Klienci mogą przeglądać swoje subskrypcje i zarządzać nimi na swoich kontach klienta. W szczególności klienci mogą:

 • edytować lub dodawać dane płatności
 • modyfikować adres wysyłki
 • wstrzymać lub anulować swoją subskrypcję
 • przeglądać szczegóły produktu i subskrypcji
 • wyświetlać lub pomijać kolejne zamówienia
 • wyświetlanie poprzednich zamówień

Proces realizacji zakupu

W ramach Shopify Subscriptions informacje o subskrypcji są wyświetlane klientom na stronie realizacji zakupu. Na przykład przy zakupie produktu subskrypcyjnego w podsumowaniu zamówienia wyświetlana jest częstotliwość zamówienia i kwota rabatu dla subskrypcji.

Jeśli Twój sklep oferuje opcję lokalnego odbioru, klient może wybrać opcję Odbiór podczas realizacji zakupu, aby odebrać zamówienie w jednej z Twoich lokalizacji.

Koszty wysyłki za dostawę dla każdego zamówienia subskrypcji są wyświetlane w sekcji Metoda wysyłki. Jeśli klient kupuje więcej niż jeden produkt subskrypcyjny, koszt wysyłki jest wyświetlany dla każdej pozycji. Częstotliwość subskrypcji jest wyświetlana w sekcji podsumowania zamówienia pod tytułem produktu.

Podczas realizacji zakupu klient musi zaakceptować warunki polityki anulowania, aby potwierdzić zakup subskrypcji. W przeciwnym razie nie będzie mógł sfinalizować zakupu.

Zarządzanie subskrypcją dla klientów

Klienci mogą zalogować się na swoje konto klienta, aby wyświetlić swoje zamówienia subskrypcji i nimi zarządzać. Klienci mogą wznawiać, pomijać i anulować subskrypcje oraz zarządzać metodami płatności i adresem wysyłki.

Dostęp do konta klienta

Klienci mogą uzyskać dostęp do swojego konta w następujący sposób:

 • Zaloguj się do konta klienta za pomocą nawigacji w Twoim sklepie. Ta opcja działa tylko wtedy, gdy masz aktywowane nowe konta klientów.
 • Kliknij opcję Zarządzaj subskrypcją w automatycznych powiadomieniach e-mail dotyczących subskrypcji.
 • Jeśli dodasz adres URL kont klientów do swojego sklepu online, klienci mogą wykorzystać go do uzyskania dostępu do swoich kont.

Klient wprowadza swój adres e-mail i sześciocyfrowy kod weryfikacyjny, który jest wysyłany na jego adres e-mail. Gdy klient wprowadzi kod, otrzyma dostęp do konta. Do logowania nie jest wymagane hasło.

Wyświetlanie subskrypcji

Aby wyświetlić subskrypcje, klienci muszą zalogować się na swoje konto klienta. Gdy klient jest zalogowany na swoim koncie, może wyświetlać swoje subskrypcje i zarządzać nimi na karcie*Subskrypcje*.

Na karcie Subskrypcje klienci mogą również użyć menu rozwijanego Zarządzaj subskrypcją, aby uzyskać dostęp do szybkich czynności, takich jak wyświetlanie szczegółów subskrypcji, pomijanie następnego zamówienia lub wstrzymanie lub wznowienie subskrypcji.

Wyświetlanie poprzednich zamówień

Kroki:

 1. Klient loguje się na swoje konto klienta, a następnie klika opcję Subskrypcje.
 2. Klient klika subskrypcję z wcześniejszymi zamówieniami, które chce wyświetlić.
 3. W sekcji Poprzednie zamówienia klient klika opcję Wyświetl.

Edytowanie informacji o płatności

Kroki:

 1. Klient loguje się na swoje konto klienta, a następnie klika opcję Subskrypcje.
 2. Klient klika subskrypcję z informacjami o płatnościach, które chce edytować.
 3. W sekcji Przegląd klient klika ikonę z ołówkiem obok opcji Płatność.
 4. W oknie dialogowym Zastąp metodę płatności klient wybiera metodę płatności.
 5. Opcjonalnie: Jeśli klienci chcą dodać nową metodę płatności, mogą kliknąć opcję Edytuj. W sekcji Metody płatności klienci klikną następnie opcję Dodaj, aby dodać nową kartę kredytową, kartę debetową lub portfel cyfrowy.
 6. Klient klika opcję Zapisz.

Edytowanie adresu wysyłki

Kroki:

 1. Klient loguje się na swoje konto klienta, a następnie klika opcję Subskrypcje.
 2. Klient klika subskrypcję z adresem wysyłki, który chce edytować.
 3. W sekcji Przegląd klient klika ikonę z ołówkiem obok adresu wysyłki.
 4. W oknie dialogowym Edytuj adres wysyłki klienci mogą wprowadzać zmiany w adresie wysyłki.
 5. Klient klika opcję Zapisz.

Pomiń kolejne zamówienie

Kroki:

 1. Klient loguje się na swoje konto klienta, a następnie klika opcję Subskrypcje.
 2. Klient klika subskrypcję, którą chce pominąć.
 3. W sekcji Kolejne zamówienie klient kliknie opcję Pomiń.
 4. W oknie dialogowym Pomiń kolejne zamówienie klient klika opcję Pomiń, aby potwierdzić.
 5. Opcjonalnie: Klient może ponownie kliknąć opcję Pomiń, aby pominąć dodatkowe kolejne zamówienia.
 6. Klient może kliknąć X, aby wrócić na swoje konto klienta. Wyświetli się baner Pominięto kolejne zamówienie w celu potwierdzenia, że kolejne zamówienie zostało pominięte.

Wstrzymywanie subskrypcji

Subskrypcje są natychmiast wstrzymane, a klienci nie będą ponosić żadnych dalszych opłat ani otrzymywać kolejnych zamówień. Klienci mogą w każdej chwili wznowić swoje subskrypcje.

Kroki:

 1. Klient loguje się na swoje konto klienta, a następnie klika opcję Subskrypcje.
 2. Klient klika subskrypcję, którą chce wstrzymać.
 3. W sekcji Przegląd klient klika przycisk Wstrzymaj subskrypcję.
 4. Klient klika opcję Wstrzymaj subskrypcję w celu potwierdzenia. Wyświetli się baner Wstrzymano subskrypcję potwierdzający, że subskrypcja została wstrzymana.

Wznowienie subskrypcji

Kroki:

 1. Klient loguje się na swoje konto klienta, a następnie klika opcję Subskrypcje.
 2. Klient klika subskrypcję, którą chce wznowić.
 3. W sekcji Przegląd klient klika przycisk Wznów subskrypcję.
 4. W oknie dialogowym Wznów subskrypcję klient klika opcję Kontynuuj. Wyświetli się baner Wznowiono subskrypcję potwierdzający, że subskrypcja została wznowiona.

Anulowanie subskrypcji

W przypadku anulowania subskrypcji naliczanie opłat i dostawa zostaną natychmiast zakończone. Anulowania subskrypcji nie można cofnąć. Jeśli klienci chcą tymczasowo przestać otrzymywać zamówienia, mogą wstrzymać subskrypcję.

Kroki:

 1. Klient loguje się na swoje konto klienta, a następnie klika opcję Subskrypcje.
 2. Klient klika subskrypcję, którą chce anulować.
 3. W sekcji Przegląd klient klika przycisk Anuluj subskrypcję.
 4. W oknie dialogowym Anuluj subskrypcję klient klika przycisk Anuluj subskrypcję w celu potwierdzenia. Wyświetli się baner Anulowano subskrypcję potwierdzający, że subskrypcja została anulowana.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo