Tłumaczenia planów subskrypcji

Po utworzeniu nowego planu subskrypcji lub edycji już istniejącego planu aplikacja Shopify Subscriptions automatycznie generuje tłumaczenia planów subskrypcji. Tłumaczenia są generowane we wszystkich językach obsługiwanych przez aplikację dodaną do sklepu.

Tłumaczenia planu subskrypcji można przeglądać w witrynie sklepu, zmieniając język w szablonie. Wygenerowanie automatycznych tłumaczeń może zająć kilka minut.

Automatyczne tłumaczenia generowane są za każdym razem po zapisaniu planu subskrypcji. Wcześniej zaimportowane tłumaczenia tytułów planów subskrypcji są zastępowane przez tłumaczenia automatyczne. Po zapisaniu planu możesz ponownie zaimportować nowe tłumaczenia językowe.

Ręczne wyzwalanie automatycznych tłumaczeń

Tłumaczenia nie zawsze są generowane automatycznie. Jeśli tłumaczenia nie zostaną wygenerowane, możesz ręcznie uruchomić automatyczne tłumaczenia, ponownie zapisując plan subskrypcji.

W poniższych przypadkach musisz ręcznie wyzwolić automatyczne tłumaczenia:

 • Importowanie planów subskrypcji z innego konta Shopify.
 • Dodawanie nowego języka do sklepu online. Jeśli dodajesz nowy język, musisz ponownie zapisać każdy plan subskrypcji w aplikacji, aby wygenerować tłumaczenie planów subskrypcji w nowo dodanym języku.
 • Dodawanie brakujących tłumaczeń już istniejących planów subskrypcji.

Kroki:

Obsługiwane języki

Automatyczne tłumaczenia planu subskrypcji są obsługiwane w poniższych językach:

 • Chiński (uproszczony)
 • Chiński (tradycyjny)
 • Czeski
 • Duński
 • Holenderski
 • Angielski
 • Fiński
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Włoski
 • Japoński
 • Koreański
 • Norweski (Bokmål)
 • Polski
 • Portugalski (Brazylia)
 • Portugalski (Portugalia)
 • Hiszpański
 • Szwedzki
 • Tajski
 • Turecki
 • Wietnamski

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo