Informacje dotyczące aplikacji Shopify Subscriptions i jej bramek płatniczych

Na tej stronie znajdują się szczegóły dotyczące kompatybilności szablonu, opcji bramek płatniczych, subskrypcji, uprawnień pracowników i funkcji automatycznej aktualizacji kart.

Kompatybilność z szablonem

Aby produkty subskrypcyjne były wyświetlane w Twoim sklepie, szablon musi być kompatybilny z platformą Online Store 2.0 i posiadać sekcje i bloki.

Obsługiwane są poniższe darmowe szablony Shopify:

Dowiedz się więcej o wersjach szablonów.

Uprawnienia pracowników

Właściciele sklepów mogą przyznać pracownikom dostęp do aplikacji Shopify Subscriptions w ramach zarządzania uprawnieniami pracowników.

Informacje dotyczące subskrypcji

 • Automatyczne rabaty utworzone w sekcji Rabaty w panelu administracyjnym Shopify mogą być stosowane do zamówień subskrypcji, zapewniając otrzymanie określonego rabatu dla każdego zamówienia.
 • Rozliczenie odbywa się dzień po terminie płatności za subskrypcję o godzinie 10:00 czasu lokalnego sklepu.
 • Karty prezentowe używane do płatności za subskrypcje mogą być wykorzystywane tylko przy pierwszej płatności.
 • Skrypty obniżające cenę subskrypcji lub koszty wysyłki są stosowane tylko w przypadku pierwszej płatności.
 • Produkty subskrypcyjne są obsługiwane tylko w kanałach sprzedaży Sklep online i Niestandardowa witryna sklepu.
 • API Order Edits nie obsługuje subskrypcji.
 • Możesz użyć opcji wysyłki i dostawy, aby zrealizować zamówienia subskrypcji, takich jak dostawę lokalna i lokalny odbiór.
 • Na potrzeby subskrypcji musisz używać jednej z obsługiwanych bramek płatniczych.

Informacje dotyczące opcji zakupu

Obsługiwane bramki płatnicze dla Shopify Subscriptions

Aby korzystać z aplikacji Shopify Subscriptions, musisz używać jednej z poniższych bramek płatniczych:

Dostępność bramki płatniczej różni się w zależności od regionu i warunków świadczenia usług. Zapoznaj się z poniższymi korzyściami i ograniczeniami dotyczącymi każdej bramki płatniczej zintegrowanej z aplikacją Shopify Subscriptions.

Shopify Payments

 • Automatyczne aktualizacje kart zmniejszają liczbę nieudanych płatności lub odmów płatności, zwłaszcza gdy klienci otrzymują nowe karty.
 • Płacąc za subskrypcje, klienci mogą korzystać z metod przyśpieszonej realizacji zakupu, np. Shop Pay, Apple Pay, Google Pay kub PayPal.
 • Klienci mogą korzystać z usługi Shop Pay tylko w niektórych sklepach.
 • Pomoc techniczna Apple Pay w zakresie subskrypcji jest ograniczona do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii dla kart Visa i Mastercard.

PayPal Express

 • Używaj bramki PayPal Express i PayPal jako opcji portfela.
 • Opłaty transakcyjne za usługi zewnętrznych dostawców płatności są naliczane, jeśli usługa Shopify Payments nie jest aktywowana w Twoim sklepie.

Authorize.net

 • Jedyną opcją portfela dla klientów jest PayPal.
 • Usługi Google Pay i Apple Pay nie są dostępne.

Stripe

 • Platforma dostępna tylko dla wybranych sprzedawców.
 • Jeśli Twój sklep nie może korzystać z usługi Shopify Payments, możesz rozważyć użycie platformy Stripe jako alternatywnej opcji portfela.

Automatyczna aktualizacja kart dla usługi Shopify Payments

Gdy karta klienta wygaśnie lub zostanie wymieniona, dla usługi Shopify Payments lub innych bramek płatniczych mogą być obsługiwane automatyczne aktualizacje kart.

Integracja usługi Shopify Payments

 • Automatyczne aktualizacje kart: Shopify Payments współdziała z głównymi sieciami kart na potrzeby automatycznej aktualizacji zapisanych danych kart, gdy klienci otrzymują nowe karty.
 • Korzyści:

  • Mniejsze prawdopodobieństwo nieudanych płatności lub odmów płatności.
  • Minimalizacja konieczności gromadzenia nowych danych karty po jej wymianie.
 • Dostępność: Automatyczne aktualizacje kart są powszechnie obsługiwane w Stanach Zjednoczonych w głównych sieciach kart, natomiast obsługa międzynarodowa jest zróżnicowana.

Inne obsługiwane bramki płatnicze

Jeśli korzystasz z innej obsługiwanej bramki, być może konieczne będzie poproszenie klientów o ręczną aktualizację ich danych płatności, aby kontynuować pobieranie od nich płatności. Musisz potwierdzić w swojej bramce płatniczej możliwość automatycznego otrzymywania zaktualizowanych danych płatności z głównych sieci kart.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo