Zarządzanie aplikacją Shopify Subscriptions

Gdy skonfigurujesz aplikację Shopify Subscriptions dla swojego sklepu, może pojawić się konieczność zmodyfikowania planów subskrypcji lub umów, zaktualizowania danych klienta lub skorygowania kolejnych zamówień.

Edytowanie planu subskrypcji

Plan subskrypcji można edytować w aplikacji Shopify Subscriptions. Aby uporządkować listę planów, możesz posortować ją według tytułu planu, daty utworzenia lub daty aktualizacji. Domyślnie lista planów jest posortowana według daty utworzenia - od najnowszego do najstarszego.

Kroki:

Możesz usunąć produkt z istniejącego planu subskrypcji, klikając opcję Usuń w sekcji Opcje zakupu na stronie produktu. Nie spowoduje to anulowania istniejących subskrypcji dla tego produktu.

Usuwanie planu subskrypcji

Możesz usunąć plan subskrypcji w aplikacji Subskrypcje. Usunięcie planów jest nieodwracalne.

Kroki:

Edytowanie umowy subskrypcyjnej

Gdy klient kupuje cykliczną subskrypcję w Twoim sklepie, w aplikacji Shopify Subscriptions tworzona jest umowa subskrypcyjna. Możesz edytować dane kontaktowe klienta lub adres wysyłki, zarządzać metodami płatności, pominąć kolejne zamówienie i wstrzymać, wznowić lub anulować umowę subskrypcyjną. Możesz również modyfikować produkty, ilość produktów i częstotliwość dostawy w ramach umowy subskrypcyjnej.

Aby uporządkować listę umów lub zawęzić wyświetlaną listę umów, możesz filtrować według statusu. Domyślnie Twoja lista umów jest posortowana według daty ostatniego zakupu - od najnowszego do najstarszego.

Edytowanie danych kontaktowych klienta lub adresu wysyłki

Możesz zaktualizować dane kontaktowe klienta lub adres wysyłki dla subskrypcji z poziomu profilu klienta.

Dowiedz się więcej o edycji profili klientów.

Edytowanie produktów lub częstotliwości dostaw w ramach umowy

Możesz modyfikować produkty i częstotliwość dostawy w ramach zawartej z klientem umowy dotyczącej subskrypcji. Aktualizacja częstotliwości dostaw automatycznie aktualizuje częstotliwość rozliczania.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Subskrypcje > Umowy.
 2. Wybierz umowę, którą chcesz edytować.
 3. Edytuj produkty, ilość produktów lub częstotliwość dostaw.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie metodami płatności klientów

Możesz zarządzać metodami płatności klientów w następujący sposób:

 • Wyślij klientowi e-mail z linkiem umożliwiającym aktualizację informacji o karcie kredytowej.
 • Ręcznie zaktualizuj informacje o karcie kredytowej klienta w jego profilu klienta.
 • Usuń metodę płatności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Subskrypcje > Umowy.
 2. Wybierz umowę z metodą płatności, którą chcesz zarządzać.
 3. W sekcji Metody płatności kliknij opcję Zarządzaj.
 4. Skorzystaj z jednej z następujących opcji:
  • Aby wysłać klientowi e-mailem link do aktualizacji informacji o karcie kredytowej, kliknij opcję Wyślij link do aktualizacji karty, a następnie kliknij Wyślij e-mail.
  • Aby ręcznie zaktualizować informacje o karcie kredytowej klienta, kliknij opcję Zarządzaj płatnością na stronie klienta.
   • W sekcji Metody płatności kliknij opcję Więcej czynności obok metody płatności, którą chcesz zaktualizować, a następnie kliknij opcję Wymień kartę.
   • Wypełnij formularz Wymiana karty kredytowej, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

- Aby usunąć metodę płatności klienta, kliknij opcję Usuń kartę. Zaległe opłaty nie będą przetwarzane za pomocą tej metody płatności. Usunięcia metody płatności nie można cofnąć.

Dowiedz się więcej o edycji informacji o płatnościach za subskrypcję.

Pomijanie kolejnego zamówienia subskrypcji

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Subskrypcje > Umowy.
 2. Wybierz umowę z kolejnym zamówieniem, które chcesz pominąć.
 3. W sekcji Następne zamówienia kliknij opcję Pomiń obok zamówienia, które chcesz pominąć. Obok daty zamówienia pojawi się znaczek Pominięto.

Jeśli chcesz wznowić kolejne zamówienie, dla którego zaplanowano pominięcie, kliknij przycisk Wznów obok tego zamówienia.

Wstrzymywanie, wznawianie lub anulowanie umowy subskrypcyjnej

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Subskrypcje > Umowy.
 2. Wybierz umowę, którą chcesz wstrzymać, wznowić lub anulować.
 3. Skorzystaj z jednej z następujących opcji:
  • Aby wznowić umowę, wybierz Wznów.
  • Aby wstrzymać umowę, wybierz Wstrzymaj.
  • Aby anulować umowę, wybierz Anuluj.

Anulowania subskrypcji nie można cofnąć.

Odinstalowanie subskrypcji Shopify

Jeśli odinstalujesz aplikację Shopify Subscriptions, stracisz możliwość wyświetlania lub wykorzystywania funkcji aplikacji. Wszelkie plany subskrypcji i umowy utworzone w aplikacji, a także wszelkie rabaty oparte na Shopify Subscriptions są usuwane i nie będą już dostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo