การจัดการ Shopify Subscriptions

หลังจากที่คุณตั้งค่า Shopify Subscriptions ให้กับร้านค้าของคุณแล้ว คุณอาจต้องแก้ไขแผนการสมัครใช้งานหรือสัญญา อัปเดตรายละเอียดลูกค้า หรือปรับคำสั่งซื้อที่กำลังจะมาถึง

แก้ไขแผนการสมัครใช้งาน

คุณสามารถแก้ไขแผนการสมัครใช้งานได้ภายในแอป Shopify Subscriptions หากต้องการจัดระเบียบรายการแผน คุณสามารถจัดเรียงแผนตามชื่อแผน วันที่สร้าง หรือวันที่อัปเดตได้ ตามค่าเริ่มต้น รายการแผนของคุณจะถูกจัดเรียงตามวันที่สร้างจากใหม่ที่สุดไปเก่าสุด

ขั้นตอน:

คุณสามารถลบสินค้าออกจากแผนการสมัครใช้งานที่มีอยู่ได้โดยการคลิกที่ “ลบ” ในส่วนตัวเลือกการซื้อในหน้าสินค้า ซึ่งจะไม่ยกเลิกการสมัครใช้งานที่มีอยู่ใดๆ สำหรับสินค้านี้

ลบแผนการสมัครใช้งาน

คุณสามารถลบแผนการสมัครใช้งานภายในแอป Subscriptions โดยการลบแผนไม่สามารถเลิกทําได้

ขั้นตอน:

แก้ไขสัญญาการสมัครใช้งาน

เมื่อลูกค้าซื้อการสมัครใช้งานแบบเรียกเก็บต่อเนื่องจากร้านค้าของคุณ ระบบจะสร้างสัญญาการสมัครใช้งานขึ้นภายในแอป Shopify Subscriptions โดยคุณสามารถแก้ไขข้อมูลติดต่อหรือที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้า จัดการวิธีการชำระเงิน ข้ามคำสั่งซื้อที่กำลังจะมาถึง และหยุดชั่วคราว ดำเนินการต่อ หรือยกเลิกสัญญาการสมัครใช้งานของลูกค้าได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขสินค้า ปริมาณสินค้า และความถี่ในการจัดส่งของสัญญาการสมัครใช้งานได้

หากต้องการจัดเรียงรายการสัญญา หรือเพื่อกรองรายการสัญญาที่แสดง คุณสามารถกรองตามสถานะได้ ตามค่าเริ่มต้น รายการสัญญาของคุณจะถูกจัดเรียงตามวันที่ซื้อล่าสุดจากใหม่ที่สุดไปเก่าสุด

แก้ไขรายละเอียดการติดต่อหรือที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้า

คุณสามารถอัปเดตข้อมูลติดต่อหรือที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้าสำหรับการสมัครใช้งานจากโปรไฟล์ลูกค้าได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้า

แก้ไขสินค้าหรือความถี่ในการจัดส่งของสัญญา

คุณสามารถอัปเดตสินค้าภายในสัญญาการสมัครใช้งานและความถี่ในการจัดส่งของลูกค้าได้ โดยการอัปเดตความถี่ในการจัดส่งจะอัปเดตความถี่การเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การสมัครใช้งาน” > “สัญญา
 2. เลือกสัญญาที่คุณต้องการแก้ไข
 3. แก้ไขสินค้า ปริมาณสินค้า หรือความถี่ในการจัดส่ง
 4. คลิกที่ “บันทึก

จัดการวิธีการชำระเงินของลูกค้า

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้เพื่อจัดการวิธีการชำระเงินของลูกค้าได้:

 • ส่งอีเมลลิงก์เพื่ออัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตให้กับลูกค้า
 • อัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าจากโปรไฟล์ลูกค้าด้วยตนเอง
 • ลบวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การสมัครใช้งาน” > “สัญญา
 2. เลือกสัญญาที่มีวิธีการชำระเงินที่ต้องการจัดการ
 3. ในส่วนวิธีการชำระเงิน ให้คลิก “จัดการ
 4. ดำเนินการตามตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากต้องการส่งอีเมลลิงก์ให้กับลูกค้าเพื่ออัปเดตข้อมูลบัตรเครดิต ให้คลิก “ส่งลิงก์เพื่ออัปเดตบัตร” แล้วคลิก “ส่งอีเมล
  • หากต้องการอัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าด้วยตนเอง ให้คลิก “จัดการการชำระเงินในหน้าลูกค้า
   • ในส่วนวิธีการชำระเงิน ให้คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” ที่อยู่ถัดจากวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการอัปเดตแล้วคลิก “เปลี่ยนบัตร
   • กรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนบัตรเครดิตให้เสร็จสิ้นแล้วคลิก “ยืนยัน

- หากต้องการลบวิธีการชำระเงินของลูกค้าออก ให้คลิกที่ “ลบบัตร” ค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระจะไม่ได้รับการชำระผ่านวิธีการชำระเงินดังกล่าว การลบวิธีการชำระเงินจะไม่สามารถเลิกทําได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแก้ไขการชำระเงินค่าการสมัครใช้งานของลูกค้า

ข้ามคำสั่งซื้อการสมัครใช้งานที่กำลังจะมาถึง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การสมัครใช้งาน” > “สัญญา
 2. เลือกสัญญาที่มีคำสั่งซื้อที่กำลังมาถึงที่ต้องการข้าม
 3. ในส่วนคำสั่งซื้อถัดไป ให้คลิก “ข้าม” ที่อยู่ถัดจากคำสั่งซื้อที่ต้องการข้าม เครื่องหมายข้ามแล้วจะปรากฏถัดจากวันที่สั่งซื้อ

หากคุณต้องการดำเนินคำสั่งซื้อที่กำลังจะมาถึงที่กำหนดให้ข้ามต่อ ให้คลิก “ดำเนินการต่อ” ที่อยู่ถัดจากคำสั่งซื้อนั้น

หยุดชั่วคราว ดำเนินการต่อ หรือยกเลิกสัญญาการสมัครใช้งาน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การสมัครใช้งาน” > “สัญญา
 2. เลือกสัญญาที่คุณต้องการหยุดชั่วคราว ดำเนินการต่อ หรือยกเลิก
 3. ดำเนินการตามตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากต้องการดำเนินสัญญาต่อ ให้เลือก “ดำเนินการต่อ
  • หากต้องการหยุดสัญญาชั่วคราว ให้เลือก “หยุดชั่วคราว
  • หากต้องการยกเลิกสัญญา ให้เลือก “ยกเลิก

การยกเลิกการสมัครใช้งานจะไม่สามารถเลิกทำได้

ถอนการติดตั้ง Shopify Subscriptions

หากคุณถอนการติดตั้งแอป Shopify Subscriptions คุณไม่สามารถดูหรือเข้าถึงฟีเจอร์ของแอปได้อีกต่อไป โดยแผนการสมัครใช้งานและสัญญาใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นในแอป รวมถึงส่วนลดใดๆ ที่ใช้ Shopify Subscriptions จะถูกลบและไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี