นําเข้าและส่งออกสัญญาการสมัครใช้งาน

คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) เพื่อนำเข้าสัญญาจากแอปการสมัครใช้งานภายนอกมายังแอป Shopify Subscriptions หรือส่งออกสัญญาจากแอป Shopify Subscriptions ได้เพื่ออัปโหลดไปยังร้านค้า Shopify อื่นที่ติดตั้ง Shopify Subscriptions

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี