ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า Shopify Subscriptions

ลูกค้าสามารถดูและจัดการการสมัครใช้งานได้จากบัญชีผู้ใช้ของตน โดยลูกค้าสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

 • แก้ไขหรือเพิ่มรายละเอียดการชำระเงิน
 • แก้ไขที่อยู่ที่จัดส่ง
 • หยุดหรือยกเลิกการสมัครใช้งาน
 • ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและการสมัครใช้งาน
 • ดูหรือข้ามคำสั่งซื้อที่กำลังจะมาถึง
 • ดูคำสั่งซื้อที่ผ่านมา

ประสบการณ์การชำระเงิน

Shopify Subscriptions จะแสดงข้อมูลการสมัครใช้งานให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งาน ระบบจะแสดงความถี่คำสั่งซื้อและมูลค่าส่วนลดสำหรับการสมัครใช้งานในข้อมูลสรุปคำสั่งซื้อ

หากร้านค้าของคุณใช้การรับสินค้าที่ร้าน ลูกค้าจะสามารถเลือกตัวเลือกรับสินค้าในขั้นตอนการชำระเงินเพื่อรับคำสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่งของคุณ

ระบบจะแสดงค่าจัดส่งต่อการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานแต่ละรายการในส่วนวิธีจัดส่ง หากลูกค้าของคุณซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งานหนึ่งรายการขึ้นไป ระบบจะแสดงค่าจัดส่งใต้สินค้าแต่ละรายการ นอกจากนี้ ระบบจะแสดงความถี่ของการสมัครใช้งานในส่วนข้อมูลสรุปคำสั่งซื้อใต้ชื่อสินค้า

ในขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายการยกเลิกเพื่อยืนยันว่าเข้าใจว่าพวกเขากำลังซื้อการสมัครใช้งานซึ่งลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นได้โดยไม่ยอมรับนโยบายนี้

การจัดการการสมัครใช้งานสำหรับลูกค้า

ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้เพื่อดูและจัดการคำสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งานของตนได้ โดยลูกค้าสามารถดำเนินการสมัครใช้งานต่อ ข้ามการสมัครใช้งาน และยกเลิกการสมัครใช้งาน รวมถึงจัดการวิธีการชำระเงินและที่อยู่ที่จัดส่งได้

สิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

ลูกค้าสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตนได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าจากการนําทางของร้านค้าคุณ โดยตัวเลือกนี้จะใช้ได้เมื่อคุณเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่แล้วเท่านั้น
 • คลิก “จัดการการสมัครใช้งานของคุณ” จากการแจ้งเตือนอีเมลการสมัครใช้งานอัตโนมัติของร้านค้าคุณ
 • หากคุณเพิ่ม URL บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าไปยังร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าจะสามารถใช้ URL ดังกล่าวเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตนได้

ให้ลูกค้าของคุณป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสยืนยัน 6 หลักที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลของตน หลังจากป้อนรหัสแล้ว ลูกค้าของคุณก็จะสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตนได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ

ดูการสมัครใช้งาน

ลูกค้าต้องเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้เพื่อดูการสมัครใช้งานของตน เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้แล้ว ลูกค้าจะสามารถดูและจัดการการสมัครใช้งานของตนได้จากแท็บการสมัครใช้งาน

จากแท็บการสมัครใช้งาน ลูกค้าจะยังสามารถใช้เมนูดรอปดาวน์จัดการการสมัครใช้งานเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็ว เช่น การดูรายละเอียดการสมัครใช้งาน การข้ามคำสั่งซื้อถัดไป หรือการหยุดหรือดำเนินการสมัครใช้งานต่อ

ดูคำสั่งซื้อที่ผ่านมา

ขั้นตอน:

 1. ลูกค้าเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของตนแล้วคลิก “การสมัครใช้งาน
 2. ลูกค้าคลิกที่การสมัครใช้งานที่มีการสั่งซื้อที่ผ่านมาซึ่งลูกค้าต้องการดู
 3. ในส่วนคำสั่งซื้อที่ผ่านมา ให้ลูกค้าคลิกที่ “ดู

แก้ไขข้อมูลการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. ลูกค้าเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของตนแล้วคลิก “การสมัครใช้งาน
 2. ลูกค้าคลิกการสมัครใช้งานที่มีข้อมูลการชำระเงินที่ลูกค้าต้องการแก้ไข
 3. ในส่วนภาพรวม ให้ลูกค้าคลิกไอคอนรูปดินสอที่อยู่ถัดจากการชำระเงิน
 4. ในกล่องโต้ตอบแทนที่วิธีการชำระเงิน ให้ลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงิน
 5. ตัวเลือกเสริม: หากลูกค้าต้องการเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่ ลูกค้าสามารถคลิก “แก้ไข” ในส่วนวิธีการชำระเงิน ให้ลูกค้าคลิกที่ “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือกระเป๋าเงินดิจิทัลใหม่
 6. ลูกค้าคลิก “บันทึก

แก้ไขที่อยู่ที่จัดส่ง

ขั้นตอน:

 1. ลูกค้าเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของตนแล้วคลิก “การสมัครใช้งาน
 2. ลูกค้าจะคลิกการสมัครใช้งานที่มีที่อยู่ที่จัดส่งที่ลูกค้าต้องการแก้ไข
 3. ในส่วนภาพรวม ให้ลูกค้าคลิกไอคอนรูปดินสอที่อยู่ถัดจากที่อยู่ที่จัดส่ง
 4. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขที่อยู่ที่จัดส่ง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่จัดส่งได้
 5. ลูกค้าคลิก “บันทึก

ข้ามคำสั่งซื้อที่กำลังจะมาถึง

ขั้นตอน:

 1. ให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของตน จากนั้นคลิกที่ “การสมัครใช้งาน
 2. ให้ลูกค้าคลิกที่การสมัครใช้งานที่ต้องการข้าม
 3. ในส่วนคำสั่งซื้อที่กำลังจะมาถึง ให้ลูกค้าคลิก “ข้าม
 4. ในกล่องโต้ตอบ ข้ามคำสั่งซื้อถัดไป ให้ลูกค้าคลิก “ข้าม” เพื่อยืนยัน
 5. ตัวเลือกเสริม: ลูกค้าสามารถคลิก “ข้าม” อีกครั้งเพื่อข้ามคำสั่งซื้อที่กำลังจะมาถึงเพิ่มเติมได้
 6. ลูกค้าสามารถคลิก “X” เพื่อกลับไปยังบัญชีผู้ใช้ของตนได้ ระบบจะแสดงแบนเนอร์ข้ามคำสั่งซื้อถัดไปแล้วเพื่อยืนยันว่าได้ข้ามคำสั่งซื้อถัดไปของลูกค้าแล้ว

หยุดการสมัครใช้งานชั่วคราว

ระบบจะหยุดการสมัครใช้งานเป็นการชั่วคราวโดยมีผลทันที และลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือได้รับคำสั่งซื้อใดๆ กำลังจะมาถึงเพิ่มเติม โดยลูกค้าสามารถดำเนินการสมัครใช้งานต่อได้ทุกเมื่อ

ขั้นตอน:

 1. ลูกค้าเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของตนแล้วคลิก “การสมัครใช้งาน
 2. ลูกค้าคลิกที่การสมัครใช้งานที่ต้องการหยุดชั่วคราว
 3. ในส่วนภาพรวม ให้ลูกค้าคลิกที่ “หยุดการสมัครใช้งานชั่วคราว
 4. ลูกค้าคลิก “หยุดการสมัครใช้งานชั่วคราว” เพื่อยืนยัน ระบบจะแสดงแบนเนอร์การสมัครใช้งานถูกหยุดชั่วคราวเพื่อยืนยันว่าหยุดการสมัครใช้งานของลูกค้าเป็นการชั่วคราวแล้ว

ดำเนินการสมัครใช้งานต่อ

ขั้นตอน:

 1. ลูกค้าเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของตนแล้วคลิก “การสมัครใช้งาน
 2. ให้ลูกค้าคลิกที่การสมัครใช้งานที่ต้องการดำเนินการต่อ
 3. ในส่วนภาพรวม ให้ลูกค้าคลิกที่ “ดำเนินการสมัครใช้งานต่อ
 4. ในกล่องโต้ตอบดำเนินการสมัครใช้งานต่อ ให้ลูกค้าคลิก “ดำเนินการต่อ” ระบบจะแสดงแบนเนอร์ดำเนินการสมัครใช้งานต่อแล้วเพื่อยืนยันว่าดำเนินการสมัครใช้งานของลูกค้าต่อแล้ว

ยกเลิกการสมัครใช้งาน

หากลูกค้ายกเลิกการสมัครใช้งานของตน การเรียกเก็บเงินและการจัดส่งจะสิ้นสุดลงโดยทันที การยกเลิกการสมัครใช้งานไม่สามารถเลิกทําได้ ลูกค้าจะสามารถหยุดการสมัครใช้งานของตนเป็นการชั่วคราวได้หากลูกค้าต้องการหยุดรับคำสั่งซื้อชั่วคราว

ขั้นตอน:

 1. ลูกค้าเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของตนแล้วคลิก “การสมัครใช้งาน
 2. ให้ลูกค้าคลิกที่การสมัครใช้งานที่ต้องการยกเลิก
 3. ในส่วนภาพรวม ให้ลูกค้าคลิก “ยกเลิกการสมัครใช้งาน
 4. ในกล่องโต้ตอบยกเลิกการสมัครใช้งาน ให้ลูกค้าคลิก “ยกเลิกการสมัครใช้งาน” เพื่อยืนยัน ระบบจะแสดงแบนเนอร์ยกเลิกการสมัครใช้งานแล้วเพื่อยืนยันว่ายกเลิกการสมัครใช้งานของลูกค้าแล้ว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี