Trải nghiệm khách hàng với Shopify Subscriptions

Khách hàng có thể xem và quản lý gói đăng ký của họ trong tài khoản khách hàng. Khách hàng có thể thực hiện các thao tác sau:

 • chỉnh sửa hoặc thêm chi tiết thanh toán
 • sửa đổi địa chỉ giao hàng
 • tạm dừng hoặc hủy gói đăng ký
 • kiểm tra chi tiết sản phẩm và gói đăng ký
 • xem hoặc bỏ qua đơn hàng sắp tới
 • xem đơn hàng cũ

Trải nghiệm thanh toán

Shopify Subscriptions hiển thị thông tin gói đăng ký cho khách hàng trên trang thanh toán. Ví dụ: Khi mua sản phẩm gói đăng ký, tần suất đặt hàng và số tiền giảm giá của gói đăng ký sẽ hiển thị trong phần tóm tắt đơn hàng.

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng phương thức đến tận nơi lấy hàng thì khách hàng có thể chọn tùy chọn Lấy hàng khi thanh toán để đến nhận đơn hàng tại một trong những địa điểm của bạn.

Chi phí vận chuyển trên mỗi lần giao hàng của mỗi đơn hàng gói đăng ký hiển thị trong mục Phương thức vận chuyển. Nếu khách hàng mua nhiều sản phẩm gói đăng ký thì chi phí vận chuyển sẽ hiển thị dưới từng mặt hàng. Tần suất của gói đăng ký hiển thị trong mục tóm tắt đơn hàng dưới tiêu đề sản phẩm.

Trong quá trình thanh toán, khách hàng cần đồng ý với các điều khoản của chính sách hủy để xác nhận rằng họ hiểu mình đang mua gói đăng ký. Họ không thể hoàn tất mua hàng nếu không đồng ý với chính sách này.

Quản lý gói đăng ký cho khách hàng

Khách hàng có thể đăng nhập vào tài khoản khách hàng để xem và quản lý đơn hàng gói đăng ký. Khách hàng có thể tiếp tục, bỏ qua và hủy gói đăng ký cũng như quản lý phương thức thanh toán và địa chỉ giao hàng.

Quyền truy cập tài khoản khách hàng

Khách hàng có thể truy cập tài khoản bằng những cách sau:

 • Đăng nhập vào tài khoản khách hàng của họ trong menu điều hướng của cửa hàng. Tùy chọn này chỉ hoạt động nếu bạn đã kích hoạt tài khoản khách hàng mới.
 • Nhấp vào Quản lý gói đăng ký trong thông báo tự động qua email về gói đăng ký của cửa hàng.
 • Nếu bạn thêm URL tài khoản khách hàng vào cửa hàng trực tuyến thì khách hàng có thể sử dụng URL này để truy cập tài khoản của họ.

Khách hàng sẽ nhập địa chỉ email và mã xác minh gồm sáu chữ số được gửi đến địa chỉ email của họ. Sau khi nhập mã, khách hàng sẽ có thể truy cập tài khoản. Không yêu cầu mật khẩu để đăng nhập.

Xem gói đăng ký

Khách hàng phải đăng nhập vào tài khoản khách hàng của họ để xem gói đăng ký. Khi khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình, họ có thể xem và quản lý gói đăng ký trong tab Gói đăng ký.

Trong tab Gói đăng ký, khách hàng cũng có thể sử dụng menu thả xuống Quản lý gói đăng ký để thực hiện các thao tác nhanh, ví dụ như xem chi tiết gói đăng ký, bỏ qua đơn hàng tiếp theo, tạm dừng hoặc tiếp tục gói đăng ký.

Xem đơn hàng cũ

Bước:

 1. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản khách hàng rồi nhấp vào Gói đăng ký.
 2. Khách hàng nhấp vào gói đăng ký có các đơn hàng trước đây mà họ muốn xem.
 3. Trong mục Đơn hàng trước đây, khách hàng nhấp vào Xem.

Chỉnh sửa thông tin thanh toán

Bước:

 1. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản khách hàng rồi nhấp vào Gói đăng ký.
 2. Khách hàng nhấp vào gói đăng ký có thông tin thanh toán mà họ muốn chỉnh sửa.
 3. Trong mục Tổng quan, khách hàng nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh Thanh toán.
 4. Trong hộp thoại Thay thế phương thức thanh toán, khách hàng chọn phương thức thanh toán.
 5. Không bắt buộc: Nếu khách hàng muốn thêm phương thức thanh toán mới, họ có thể nhấp vào Chỉnh sửa. Trong Phương thức thanh toán, khách hàng nhấp vào Thêm để thêm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc ví điện tử mới.
 6. Khách hàng nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa địa chỉ giao hàng

Bước:

 1. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản khách hàng rồi nhấp vào Gói đăng ký.
 2. Khách hàng nhấp vào gói đăng ký có địa chỉ giao hàng mà họ muốn chỉnh sửa.
 3. Trong mục Tổng quan, khách hàng nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh Địa chỉ giao hàng.
 4. Trong hộp thoại Chỉnh sửa địa chỉ giao hàng, khách hàng có thể thực hiện thay đổi đối với địa chỉ giao hàng.
 5. Khách hàng nhấp vào Lưu.

Bỏ qua đơn hàng sắp tới

Bước:

 1. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản khách hàng rồi nhấp vào Subscriptions.
 2. Khách hàng nhấp vào gói đăng ký họ muốn bỏ qua.
 3. Trong mục Đơn hàng sắp tới, khách hàng nhấp vào Bỏ qua.
 4. Trong hộp thoại Bỏ qua đơn hàng tiếp theo, khách hàng nhấp vào Bỏ qua để xác nhận.
 5. Không bắt buộc: Khách hàng có thể nhấp lại vào Bỏ qua để bỏ qua các đơn hàng sắp tới khác.
 6. Khách hàng có thể nhấp vào X để quay lại tài khoản khách hàng. Biểu ngữ Đã bỏ qua đơn hàng tiếp theo sẽ hiển thị để xác nhận đã bỏ qua đơn hàng tiếp theo.

Tạm dừng gói đăng ký

Gói đăng ký sẽ tạm dừng hiệu lực ngay lập tức và khách hàng sẽ không nhận được bất kỳ khoản phí nào khác hoặc đơn hàng sắp tới. Khách hàng có thể tiếp tục gói đăng ký bất kỳ lúc nào.

Bước:

 1. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản khách hàng rồi nhấp vào Gói đăng ký.
 2. Khách hàng nhấp vào gói đăng ký họ muốn tạm dừng.
 3. Trong mục Tổng quan, khách hàng nhấp vào Tạm dừng gói đăng ký.
 4. Khách hàng nhấp vào Tạm dừng gói đăng ký để xác nhận. Biểu ngữ Đã tạm dừng gói đăng ký sẽ hiển thị để xác nhận đã tạm dừng gói đăng ký của họ.

Tiếp tục gói đăng ký

Bước:

 1. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản khách hàng rồi nhấp vào Gói đăng ký.
 2. Khách hàng nhấp vào gói đăng ký họ muốn tiếp tục.
 3. Trong mục Tổng quan, khách hàng nhấp vào Tiếp tục gói đăng ký.
 4. Trong hộp thoại Tiếp tục gói đăng ký, khách hàng nhấp vào Tiếp tục. Biểu ngữ Đã tiếp tục gói đăng ký sẽ hiển thị để xác nhận họ đã tiếp tục gói đăng ký.

Hủy gói đăng ký

Nếu khách hàng hủy gói đăng ký thì việc thanh toán và giao hàng sẽ kết thúc ngay lập tức. Thao tác hủy gói đăng ký không thể hoàn tác. Nếu khách hàng muốn tạm thời ngừng nhận đơn hàng, họ có thể tạm dừng gói đăng ký.

Bước:

 1. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản khách hàng rồi nhấp vào Gói đăng ký.
 2. Khách hàng nhấp vào gói đăng ký họ muốn hủy.
 3. Trong phần Tổng quan, khách hàng nhấp vào Hủy gói đăng ký.
 4. Trong hộp thoại Hủy gói đăng ký, khách hàng nhấp vào Hủy gói đăng ký để xác nhận. Biểu ngữ Đã hủy gói đăng ký sẽ hiển thị để xác nhận đã hủy gói đăng ký của họ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí