ภาพรวมการวิเคราะห์ Shopify Subscriptions

ส่วนประสิทธิภาพในหน้าดัชนีของแอป Shopify Subscriptions จะแสดงข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการสมัครใช้งานของคุณ โดยคุณสามารถดูรายได้จากการสมัครใช้งานทั้งหมดและจํานวนการสมัครใช้งานใหม่ ที่ใช้งานอยู่ และถูกยกเลิกในระหว่างกรอบเวลาที่เลือกได้ ทั้งนี้ การสมัครใช้งานที่ใช้งานอยู่นั้นรวมสัญญาที่ถูกข้ามและถูกหยุดชั่วคราว

เกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพที่พร้อมให้บริการมีดังต่อไปนี้

เกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพ Shopify Subscriptions
ชื่อ คำอธิบาย
รายได้จากการสมัครใช้งาน รายได้จากการสมัครใช้งานแบบต่อเนื่องที่สร้างขึ้นภายในกรอบเวลาที่เลือก
การสมัครใช้งานที่ใช้งานอยู่ จำนวนสัญญาการสมัครใช้งานที่ใช้งานอยู่ภายในกรอบเวลาที่เลือก รวมถึงสัญญาการสมัครใช้งานที่หยุดชั่วคราวและคำสั่งซื้อที่ข้าม
การสมัครใช้งานใหม่ จํานวนสัญญาการสมัครใช้งานใหม่ภายในกรอบเวลาที่เลือก
การสมัครใช้งานที่ยกเลิก จำนวนสัญญาการสมัครใช้งานที่ยกเลิกภายในกรอบเวลาที่เลือก

คุณสามารถเปรียบเทียบเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพโดยเทียบกับ 7 วัน, 30 วัน หรือ 90 วันก่อนหน้าได้ โดยคลิกที่ไอคอนปฏิทิน จากนั้นเลือกกรอบเวลาอื่น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ 7 วันก่อนหน้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี