Oversikt over Shopify Subscriptions-analyse

Seksjonen Resultater på startsiden i Shopify Subscriptions-appen viser analyse om abonnementer. Du kan se totale abonnementsinntekter og antall nye, aktive og kansellerte abonnementer i det valgte tidsrommet. Aktive abonnementer inkluderer kontrakter som er hoppet over og satt på pause.

Følgende resultatberegninger er tilgjengelig:

Resultatberegninger for Shopify Subscriptions
Tittel Beskrivelse
Abonnementsinntekter Gjentakende abonnementsinntekter generert innenfor den valgte tidsperioden.
Aktive abonnementer Antall aktive abonnementskontrakter innenfor den valgte tidsrammen. Inkluderer midlertidig stansede kontrakter og bestillinger som er hoppet over.
Nye abonnementer Antall nye abonnementskontrakter innenfor den valgte tidsperioden.
Kansellerte abonnementer Antall kansellerte abonnementskontrakter innenfor den valgte tidsrammen.

Du kan sammenligne resultatberegninger mot de siste 7, 30 eller 90 dagene ved å klikke på kalenderikonet, og deretter velge en annen tidsperiode. Som standard sammenlignes resultatene mot de forrige 7 dagene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis