Innlemme Shopify Subscriptions i forretningsstrategien for e-handel

Med abonnementer får kundene en praktisk, personalisert og kostnadseffektiv måte å kjøpe ønskede varer jevnlig på, noe som kan gjøre éngangskunder om til lojale kunder. Det finnes ulike forretningsmodeller for abonnementer, og hver av dem adresserer ulike kundebehov og preferanser.

Fordeler ved abonnementer

Abonnementer kan skape forutsigbare inntekter, øke kundelojaliteten og skape muligheter for kryssalg og mersalg:

  • Forutsigbare inntekter: Enklere salgsprognoser og planlegging av lagerbeholdning.
  • Økt kundelojalitet: Tilbakevendende kunder bruker mer, og er mer kostnadseffektive å beholde.
  • Mersalg og kryssalg: Jevnlig samhandling gjør det enklere å personalisere opplevelsen og markedsføre flere produkter til kundene.

Finn ut mer om Shopify Subscriptions for å finne ut om du er kvalifisert, og om abonnementer egner seg for din virksomhet.

Konfigurer abonnementer

Det er to måter å konfigurere abonnementer på:

  • Velg fra Shopifys samling av kasseintegrerte abonnementsapper.
  • Utvikle en tilpasset løsning ved hjelp av Subscription API. Dette alternativet krever en utvikler.

Finn ut mer om konfigurering av Shopify Subscriptions.

Faktureringsmodeller for abonnementer

Vurder en av følgende faktureringsmodeller for abonnementer:

  • Løpende betaling: Kundene betaler på løpende basis. For eksempel månedlig eller annenhver uke.
  • Forhåndsbetalt: Kundene gjør en éngangsbetaling på forskudd for et bestemt antall måneder.

Ulike typer forretningsmodeller for abonnementer

Se Finn gjentakende inntekter med en abonnementsbasert forretningsmodell på Shopify-bloggen for å finne ut mer om fordelene ved en abonnementsbasert forretningsmodell, hvordan du velger den rette forretningsmodellen for abonnementer, tips til hvordan du får forretningsmodellen basert på abonnementer til å fungere for deg, og hvordan du kan starte din egen abonnementsbaserte virksomhet.

Type Beskrivelse Fordeler Risikoer
Kuraterte eller abonnementsbokser Den vanligste forretningsmodellen for abonnementer, som forsøker å overraske og glede kundene ved å gi dem nye varer og svært personaliserte opplevelser. Høyt fortjenestepotensial, gir personaliserte opplevelser Høyt kundebortfall, driftsmessig kompleksitet
Påfylling av produkter Lar kundene automatisere innkjøp av nødvendige varer, noe som er både praktisk og kostnadsbesparende Høyere konverteringsrater, høyere bevaringsrater Lave marginer
Tilgang Abonnementene betaler en månedlig avgift for å oppnå lavere priser eller medlemseksklusive fordeler Større verdi for kunden, muligheter for pakker Større investering av tid

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis