Włączenie aplikacji Shopify Subscriptions do strategii biznesowej w zakresie handlu elektronicznego

Subskrypcje zapewniają klientom wygodny, spersonalizowany i przystępny cenowo sposób regularnego zakupu wybranych produktów i mogą dzięki temu przyczynić się do przekształcenia klientów jednorazowych w lojalnych, stałych klientów. Dostępne są różne modele biznesowe subskrypcji, z których każdy zaspokaja inne potrzeby i preferencje klientów.

Korzyści z subskrypcji

Subskrypcje mogą zapewniać przewidywalne przychody, zwiększyć lojalność klientów oraz umożliwiać sprzedaż dodatkowych i droższych produktów:

  • Przewidywalny przychód: Usprawnij prognozowanie sprzedaży i planowanie zapasów.
  • Zwiększenie lojalności klientów: Powracający klienci wydają więcej, a ich utrzymanie jest tańsze.
  • Sprzedaż droższych i dodatkowych produktów: Stałe zaangażowanie ułatwia personalizację obsługi i sprzedaż dodatkowych produktów klientom.

Dowiedz się więcej o aplikacji Shopify Subscriptions, aby ustalić, czy spełniasz kryteria kwalifikacyjne i czy subskrypcje sprawdzą się w Twojej firmie.

Skonfiguruj subskrypcje

Istnieją dwa sposoby konfigurowania subskrypcji:

  • Dokonaj wyboru spośród kolekcji aplikacji Shopify do realizacji zakupu zintegrowanych z aplikacjami subskrypcyjnymi.
  • Utwórz niestandardowe rozwiązanie za pomocą API Subscription. Ta opcja wymaga zaangażowania programisty.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu aplikacji Shopify Subscriptions.

Modele rozliczenia subskrypcji

Rozważ jeden z poniższych modeli rozliczeniowych dla swoich subskrypcji:

  • Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem: Klienci płacą na bieżąco, na przykład co miesiąc lub co dwa tygodnie.
  • Przedpłata: Klienci mogą dokonać jednorazowej przedpłaty za określoną liczbę miesięcy.

Typy modeli biznesowych subskrypcji

Zapoznaj się z blogiem Shopify Unlock Recurring Revenue with a Subscription Business Model (Generuj cykliczne przychody za pomocą modelu biznesowego subskrypcji), aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z modelu biznesowego subskrypcji, wyborze odpowiedniego modelu biznesowego subskrypcji, wskazówkach dotyczących wykorzystania potencjału modelu biznesowego subskrypcji oraz sposobie rozpoczęcia własnej działalności subskrypcyjnej.

Typ Opis Zalety Zagrożenia
Pudełka z wyselekcjonowanymi produktami i subskrypcyjne Najczęstszy model biznesowy subskrypcji, który ma na celu zaskakiwanie i zachwycanie klientów, zapewniając im nowe produkty i wysoce spersonalizowaną obsługę Wysoki potencjał zysku; zapewnia spersonalizowaną obsługę Wysoki poziom rezygnacji, złożoność operacyjna
Uzupełnianie Umożliwia klientom automatyzację zakupu podstawowych produktów, zapewniając wygodę i oszczędność kosztów Wyższe współczynniki konwersji, wyższe współczynniki zatrzymania Niskie marże
Dostęp Subskrybenci płacą miesięczną opłatę, otrzymując dzięki temu niższe ceny lub korzyści dostępne tylko dla członków Większa wartość dla klienta, możliwości sprzedaży wiązanej Większa inwestycja czasowa

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo