Shopify Subscriptions

Aplikacja Shopify Subscriptions jest połączona z Twoim sklepem Shopify, dzięki czemu możesz tworzyć subskrypcje i zarządzać nimi bez opuszczania panelu administracyjnego. Dodanie subskrypcji jako opcji zakupu pozwala na cykliczne sprzedawanie produktów. Korzystając z aplikacji Shopify Subscriptions, zyskujesz większą elastyczność dotyczącą częstotliwości subskrypcji i typów rabatów, które możesz zastosować do swoich planów subskrypcji.

Możesz zaoferować swoim klientom więcej niż jeden plan subskrypcji. Możesz zaoferować plany subskrypcji z różnymi częstotliwościami i typami rabatów dla jednego lub wielu produktów.

Za pomocą aplikacji Shopify Subscriptions możesz:

  • Tworzyć automatycznie rozliczane subskrypcje, które odnawiają się co tydzień, co miesiąc lub co rok.
  • Modyfikować, pomijać, wstrzymywać i anulować plany subskrypcji i umowy.
  • Stosować rabaty od kwoty w dolarach, rabaty procentowe lub stałe rabaty cenowe do produktów subskrypcyjnych.
  • Wyświetlać widżet subskrypcji w sklepie online.
  • Wyświetlać szczegóły subskrypcji na stronie produktu, koszyka i stronie z podziękowaniem.
  • Wysyłać klientom powiadomienia e-mail dotyczące zamówień subskrypcji.
  • Przeglądać i monitorować analizy dotyczące aktywnych, wstrzymanych i anulowanych subskrypcji.

Klienci mogą zalogować się na swoje konto klienta, aby wyświetlić swoje zakupy jednorazowe i zakupy subskrypcji i nimi zarządzać. Klienci mogą wznawiać, pomijać lub anulować subskrypcje oraz zarządzać metodami płatności i adresem wysyłki.

Informacje o płatnościach klientów są przechowywane przez Shopify w bezpieczny sposób. Nie możesz uzyskać dostępu do pełnych informacji o kartach kredytowych klientów po ich wprowadzeniu.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo