Uprawnienia aplikacji i dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które samodzielnie lub po połączeniu mogą jednoznacznie identyfikować osobę. Aplikacje instalowane w Shopify App Store mogą uzyskiwać dostęp do różnych typów danych osobowych, gdy wykorzystują one informacje o Twoim sklepie, klientach, zamówieniach lub innych danych biznesowych.

Każda instalowana aplikacja ma dostęp do danych osobowych powiązanych z Twoim kontem Shopify, łącznie z danymi kontaktowymi i lokalizacją.

W zależności od wykonywanej funkcji aplikacja może wymagać dodatkowych typów informacji. Na przykład aplikacja, która zarządza lub realizuje zamówienia, wymaga dostępu do informacji o zamówieniu, które zawierają dane osobowe klientów, takie jak adresy klientów i inne dane kontaktowe.

Możesz cofnąć dostęp do danych poprzez odinstalowanie aplikacji. Powoduje to wysłanie do programisty aplikacji żądania (po 48 godzinach) usunięcia wszystkich danych osobowych Twoich klientów, które aplikacja zebrała, kiedy była zainstalowana. Jeśli zażądasz usunięcia danych osobowych konkretnego klienta z Twojego sklepu, to taki sam wniosek zostanie wysłany do każdej zainstalowanej aplikacji, która może mieć dane tego klienta.

Podczas instalacji aplikacji możesz sprawdzić uprawnienia aplikacji i typ danych osobowych, do których aplikacja musi uzyskać dostęp, zanim potwierdzisz instalację. Po instalacji możesz zobaczyć te szczegóły uprawnień na stronie szczegółów aplikacji.

Istnieją cztery typy danych osobowych, do których aplikacja może uzyskać dostęp:

  • Dane osobowe klienta, które zawierają dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres. Aplikacje, które obsługują zamówienia, realizację lub wysyłkę, wymagają również dostępu do informacji o lokalizacji (takich jak adres IP i geolokalizacja) oraz informacji o agencie użytkownika (takich jak przeglądarka i system operacyjny).
  • Dane osobowe właściciela sklepu Shopify, które zawierają wszystkie dane kontaktowe właściciela sklepu, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adresy wszystkich lokalizacji.
  • Dane osobowe pracownika, które zawierają wszystkie dane kontaktowe pracownika, w tym nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
  • Dane osobowe dostawcy treści, które obejmują informacje o autorach blogów lub osobach komentujących (w tym adres e-mail i adresy IP) oraz informacje o agencie użytkownika (takie jak przeglądarka i system operacyjny).

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do aplikacji, wykorzystywania i usuwania danych, skontaktuj się z programistą aplikacji lub wyświetl pozycję na liście aplikacji w Shopify App Store, aby uzyskać link do polityki prywatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo