Uprawnienia aplikacji i dane osobowe

Uprawnienia określają typy informacji z Twojego sklepu, do których aplikacja może uzyskać dostęp lub które może zmodyfikować na potrzeby funkcji, które wykonuje.

Dane osobowe to informacje, które samodzielnie lub po połączeniu mogą jednoznacznie identyfikować osobę. Aplikacje instalowane w Shopify App Store mogą uzyskiwać dostęp do różnych typów danych osobowych, gdy wykorzystują one informacje o Twoim sklepie, klientach, zamówieniach lub innych danych biznesowych.

Każda instalowana aplikacja ma dostęp do danych osobowych powiązanych z Twoim kontem Shopify, łącznie z danymi kontaktowymi i lokalizacją.

W zależności od wykonywanej funkcji aplikacja może wymagać dodatkowych typów informacji. Na przykład aplikacja, która zarządza lub realizuje zamówienia, wymaga dostępu do informacji o zamówieniu, które zawierają dane osobowe klientów, takie jak adresy klientów i inne dane kontaktowe.

Możesz cofnąć dostęp do danych, odinstalowując aplikację. Powoduje to wysłanie do programisty prośby (po 48 godzinach) o usunięcie wszystkich danych osobowych klientów, które zostały zebrane przez aplikację w czasie, gdy była zainstalowana. Jeśli zażądasz usunięcia danych osobowych konkretnego klienta z Twojego sklepu, to taki sam wniosek zostanie wysłany do każdej zainstalowanej aplikacji, która może zawierać dane tego klienta. Aby potwierdzić, że żądane dane zostały usunięte, musisz zwrócić się bezpośrednio do programisty aplikacji. Podczas instalowania aplikacji możesz sprawdzić uprawnienia aplikacji oraz typ danych osobowych, do których aplikacja musi uzyskać dostęp, aby można było potwierdzić instalację. Po zakończeniu instalacji możesz przejrzeć te szczegóły uprawnień na stronie Aplikacje > Informacje.

Istnieją cztery typy danych osobowych, do których aplikacja może uzyskać dostęp:

  • Dane osobowe klienta, które zawierają dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres. Aplikacje, które obsługują zamówienia, realizację lub wysyłkę, wymagają również dostępu do informacji o lokalizacji (takich jak adres IP i geolokalizacja) oraz informacji o agencie użytkownika (takich jak przeglądarka i system operacyjny).
  • Dane osobowe właściciela sklepu Shopify, które zawierają wszystkie dane kontaktowe właściciela sklepu, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adresy wszystkich lokalizacji.
  • Dane osobowe pracownika, które zawierają wszystkie dane kontaktowe pracownika, w tym nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
  • Dane osobowe dostawcy treści, które obejmują informacje o autorach blogów lub osobach komentujących (w tym adres e-mail i adresy IP) oraz informacje o agencie użytkownika (takie jak przeglądarka i system operacyjny).

Po zainstalowaniu aplikacji, która korzysta z danych z zamówień, może ona poprosić o uprawnienia dostępu do ostatnich zamówień lub wszystkich zamówień. Aplikacja z uprawnieniami dostępu do ostatnich zamówień może uzyskać dostęp do danych tylko z ostatnich 60 dni. Aplikacja z uprawnieniami dostępu do wszystkich zamówień może uzyskać dostęp do danych z wcześniejszych i przyszłych zamówień. Shopify sprawdza aplikacje, które żądają dostępu do wszystkich zamówień, aby upewnić się, że dane te są wymagane do działania aplikacji.

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do aplikacji, wykorzystywania i usuwania danych, skontaktuj się z programistą aplikacji lub wyświetl ofertę aplikacji w Shopify App Store, aby uzyskać link do polityki prywatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo