Nieobsługiwane aplikacje

Niektóre z aplikacji używanych w sklepie mogą przestać działać z powodu zmian w API Shopify. Jeśli zainstalowana aplikacja korzysta z nieobsługiwanych interfejsów API, zobaczysz ostrzeżenie w panelu administracyjnym Shopify. Możesz rozwiązać problem nieobsługiwanej aplikacji, kontaktując się z programistami aplikacji lub poszukać nowej aplikacji w Shopify App Store, aby ją zastąpić. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemu nieobsługiwanych aplikacji.

Jeśli aplikacja, którą wcześniej zainstalowałeś(-aś), stanie się niekompatybilna z Twoim sklepem, otrzymasz powiadomienie aplikacji w panelu administracyjnym Shopify z wyjaśnieniem, jakie ustawienia sklepu są niekompatybilne z aplikacją.

Dlaczego aplikacje przestają być obsługiwane

Aplikacja przestaje być obsługiwana, jeśli deweloperzy aplikacji nie są na bieżąco ze zmianami w API Shopify. API (interfejs programowania aplikacji) to system, który umożliwia aplikacjom komunikowanie się z Shopify. Aplikacje instalowane w sklepie używają API Shopify do pobierania i aktualizowania danych w sklepie i obsługi działalności.

Nowe wersje interfejsów API Shopify są publikowane co trzy miesiące. Te wersje mogą wprowadzać nowe funkcje lub zmieniać i usuwać istniejące funkcje. Każda wersja API Shopify działa jeszcze przez rok. W tym czasie programiści aplikacji muszą zaktualizować swoje aplikacje, aby używać nowszej wersji.

Jeśli pewna wersja API Shopify wprowadza zmianę, która uniemożliwia działanie aplikacji, zawiadamiamy programistę tej aplikacji i ma on jeszcze 9 miesięcy na aktualizację. Po 9 miesiącach, jeśli programista nie dokona wymaganych zmian, aplikacja przestanie być obsługiwana i może przestać działać zgodnie z oczekiwaniami.

Zarządzanie nieobsługiwanymi aplikacjami

Programista nieobsługiwanej aplikacji jest odpowiedzialny za aktualizację aplikacji. Istnieją różne sposoby skontaktowania się z programistą aplikacji, które zależą od typu aplikacji, z której korzystasz.

Shopify powiadamia twórców aplikacji publicznych i niestandardowych aplikacji o zmianach powodujących przerwanie pracy aplikacji, aby mieli czas na aktualizację aplikacji, zanim przestaną być obsługiwane.

Jeśli aplikacja, której używasz, przestaje być obsługiwana, możesz skontaktować się z programistą i poprosić o aktualizację aplikacji. Możesz również poszukać innych aplikacji w Shopify App Store, jeśli kontakt z programistą jest niemożliwy lub konieczne jest zastąpienie używanej aplikacji.

Ponieważ te aplikacje są obsługiwane przez zewnętrznych programistów, Shopify nie może wprowadzić żadnych zmian ani aktualizować tych aplikacji dla Ciebie.

Nieobsługiwane aplikacje niestandardowe

Gdy tworzysz aplikację niestandardową w panelu administracyjnym Shopify, kojarzysz z nią konto pracownika lub współpracownika. Aby się upewnić, że programista dostaje te ostrzeżenia, możesz wyświetlić i zaktualizować konto powiązane z aplikacją niestandardową na stronie aplikacji niestandardowej Ustawienia aplikacji.

Gdy aplikacja niestandardowa, której używasz, przestanie być obsługiwana, skontaktuj się z twórcą tej aplikacji, aby poprosić o aktualizację. Przesyłaj także do twórcy aplikacji wszelkie ostrzeżenia od razu po ich otrzymaniu.

Jeśli nie masz adresu e-mail do twórcy lub nie wiesz, kto opracował aplikację niestandardową zainstalowaną w Twoim sklepie, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify. Jeżeli nie możesz skontaktować się z oryginalnym twórcą aplikacji, możesz wynająć partnera Shopify, który pomoże Ci wprowadzić wymagane zmiany.

Dowiedz się więcej o zatrudnianiu partnera Shopify.

Jeśli aplikacja niestandardowa przestaje być obsługiwana i nie używasz jej lub nie planujesz jej aktualizacji, możesz usunąć aplikację, aby odrzucić ostrzeżenie w panelu administracyjnym Shopify.

Nieobsługiwane kanały sprzedaży

Shopify powiadamia twórców wszelkich zewnętrznych kanałów sprzedaży o zmianach powodujących przerwanie pracy aplikacji,, aby mieli czas na ich aktualizację, zanim przestaną być obsługiwane.

Jeśli kanał sprzedaży, którego używasz, przestaje być obsługiwany, skontaktuj się z programistą i poproś o jego aktualizację. Jeśli nie możesz dotrzeć do programisty, odinstaluj ten kanał sprzedaży.

Ponieważ te kanały sprzedaży są obsługiwane przez zewnętrznych programistów, Shopify nie może wprowadzić żadnych zmian ani aktualizować tych aplikacji dla Ciebie.

Instalowanie nieobsługiwanych aplikacji

Jeśli spróbujesz zainstalować nieobsługiwaną aplikację, może pojawić się ostrzeżenie, że aplikacja może nie działać poprawnie lub nie będziesz w stanie jej zainstalować. Możesz skontaktować się z programistą, aby poprosić o aktualizację aplikacji, lub możesz poszukać innych aplikacji w sklepie Shopify App Store.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo