Nieobsługiwane aplikacje

Niektóre z aplikacji używanych w sklepie mogą przestać być obsługiwane i przestać działać z powodu zmian w API Shopify. Jeśli zainstalowana aplikacja korzysta z nieobsługiwanych interfejsów API, zobaczysz ostrzeżenie w panelu administracyjnym Shopify. Możesz zarządzać nieobsługiwanymi aplikacjami, kontaktując się z programistami aplikacji lub szukając aplikacji, aby ją zastąpić.

Dlaczego aplikacje przestają być obsługiwane

Aplikacja przestaje być obsługiwana, jeśli deweloperzy aplikacji nie są na bieżąco z zmianami w API Shopify. API (interfejs programowania aplikacji) to system, który umożliwia aplikacjom komunikowanie się z Shopify. Aplikacje instalowane w sklepie używają Shopify API do pobierania i aktualizowania danych w sklepie i obsługi działalności.

Nowe wersje interfejsów API Shopify są publikowane co trzy miesiące. Te wersje mogą wprowadzać nowe funkcje lub zmieniać i usuwać istniejące funkcje. Każda wersja API Shopify działa jeszcze przez rok. W tym czasie programiści aplikacji muszą zaktualizować swoje aplikacje, aby używać nowszej wersji.

Jeśli pewna wersja API Shopify wprowadza zmianę, która uniemożliwia działanie aplikacji, zawiadamiamy programistę tej aplikacji i ma on jeszcze 9 miesięcy na aktualizację. Po 9 miesiącach, jeśli programista nie dokona wymaganych zmian, aplikacja przestanie być obsługiwana i może przestać działać zgodnie z oczekiwaniami.

Zarządzanie nieobsługiwanymi aplikacjami

Programista nieobsługiwanej aplikacji jest odpowiedzialny za aktualizację aplikacji. Istnieją różne sposoby skontaktowania się z programistą aplikacji, które zależą od typu aplikacji, z której korzystasz.

Nieobsługiwane aplikacje publiczne

Każda aplikacja instalowana z Shopify App Store jest aplikacją publiczną. Shopify powiadamia z wyprzedzeniem programistów aplikacji publicznych o wprowadzeniu zmian powodujących przerwanie pracy aplikacji, aby mieli czas na aktualizację, zanim aplikacja przestanie być obsługiwana.

Jeśli publiczna aplikacja, której używasz, przestaje być obsługiwana, możesz skontaktować się z programistą i poprosić o aktualizację aplikacji. Możesz również poszukać innych aplikacji w Shopify App Store na wypadek, gdyby kontakt z programistą był niemożliwy lub konieczne było zastąpienie używanej aplikacji.

Ponieważ aplikacje publiczne są obsługiwane przez niezależnych programistów, Shopify nie może wprowadzić żadnych zmian ani aktualizować tych aplikacji dla Ciebie.

Nieobsługiwane prywatne aplikacje

Prywatna aplikacja jest tworzona wyłącznie dla Twojego sklepu Shopify przez programistę lub firmę programistyczną. Shopify wysyła informacje o nadchodzących zmianach API, które mogą przerwać działanie Twojej aplikacji na kontaktowy adres e-mail programisty aplikacji. Aby upewnić się, że programista otrzymuje te ostrzeżenia, możesz wyświetlić i zaktualizować kontaktowy adres e-mail programisty na stronie Aplikacje prywatne w panelu administracyjnym Shopify.

Gdy prywatna aplikacja, której używasz, przestaje być obsługiwana, skontaktuj się z programistą tej aplikacji, aby zażądać jej aktualizacji. Przesyłaj także wszelkie ostrzeżenia do programisty aplikacji, gdy tylko je otrzymasz. Jeśli nie masz kontaktowego adresu e-mail do swojego programisty lub nie wiesz, kto opracował prywatną aplikację zainstalowaną w sklepie, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify.

Jeśli nie możesz skontaktować się z oryginalnym programistą aplikacji, możesz zatrudnić eksperta Shopify, który pomoże Ci wprowadzić wymagane zmiany.

Jeśli prywatna aplikacja przestaje być obsługiwana i nie używasz jej lub nie planujesz jej aktualizacji, możesz usunąć aplikację, aby odrzucić ostrzeżenie w panelu administracyjnym Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo