Skapa returer och byten

Du kan skapa och hantera returer direkt från din Shopify-admin. När du skapar en retur kan du skicka din kunds leveransinformation för returer, till exempel leveransinstruktioner eller returetiketter, och meddela den beräknade återbetalningen. Du kan även lägga till bytesartiklar till en retur och ge kunderna ett sätt att göra en betalning när ett saldo är förfallet. Genom att erbjuda byten kan du behålla intäkterna och potentiellt öka intäkterna genom merförsäljning.

När du har fått och kontrollerat de returnerade artiklarna kan du utfärda en återbetalning, fylla på lager med tillämpliga artiklar och uppfylla bytesartiklar.

För att skapa returer måste du vara butiksägare eller ha beh;righeten Ordrar. Läs mer om Personalbehörigheter.

Överväganden vid skapande av returer och byte av artiklar

Kontrollera följande innan du skapar en retur:

 • Du kan endast skapa en retur för distribuerade artiklar som inte har återbetalats.
 • Du kan inte lägga till anpassade artiklar som bytesartiklar.
 • Du kan inte lägga till bytesartiklar till ordrar med tullavgifter, men du kan skapa en retur för ordrar med tullavgifter.
 • Ordernivårabatter kan inte tillämpas på byte av artiklar, men du kan lägga till en produktrabatt för att byta artiklar.

Förstå retur-ekonomi

När du skapar en retur beräknas det förväntade finansiella resultatet för dig. Om du använder returavgifter eller lägger till bytesartiklar tillämpas värdet på denna försäljning automatiskt mot returartiklarna. Beroende på värdeskillnaden kan du utfärda en återbetalning eller ta upp betalning från kunden. När du har skapat en retur uppdateras orderbeloppet för att återspegla dessa ändringar och ordern visar om en återbetalning ska göras till kunden eller om kunden ska göra en återbetalning till dig. Du kontrollerar när återbetalningar utfärdas och kan vänta tills returartiklar tas emot.

När du har skapat en retur med bytesartiklar så får kunden en e-postavisering som visar vilka artiklar de får som byten och vilka artiklar de behöver returnera. Om kunden är skyldig dig pengar för bytes artiklarna kan kunden gå till kassan och betala återstående saldo direkt via e-postmeddelandet med fakturaavisering.

Granska följande tabell för att få mer information om finansiella flöden i returer och byten och vilka åtgärder du behöver vidta i specifika situationer:

Finansiella flöden i byten
Situation Åtgärd
Du är skyldig kunden pengar för en retur eller ett byte där de nya artiklarna är billigare än de returnerade artiklarna. Du måste utfärda en återbetalning till kunden.
Kunden är skyldig dig pengar för en retur eller ett byte där nya varor och avgifter är dyrare än de returnerade artiklarna. Du kan hämta in saldot genom att skicka en returavisering med en länk för att göra betalning, skicka en faktura, registrera betalning eller markera din order som betald.
Nya artiklar och returnerade artiklar har samma värde och det är ett jämnt byte. Ingen åtgärd krävs. De pengar som betalats för de returnerade artiklarna tillämpas på de nya artiklarna.

Skapa en retur

Du kan skapa en retur från din Shopify-admin. När du skapar en retur kan du även lägga till bytesartiklar. När du har skapat en retur med bytesartiklar så kommer bytesartiklarna automatiskt att hamna i vänteläge.

När du skapar en retur visas returens leveransavgift och påfyllningsavgift baserat på dina returregler. Du kan också redigera returavgifterna för en specifik retur. Påfyllningsavgiften kan redigeras efter retur eller efter artikel, men leveransavgiften för retur kan endast redigeras efter retur.

Steg:

Skicka tillbaka returartiklar till lagret

När du har fått returartiklarna kan du kontrollera och skicka tillbaka dem till lager. När du skickar tillbaka returartiklar till lager från mobilen så kan du bara fylla på lager av alla artiklar på en enda plats.

Steg:

Bearbeta och distribuera bytesartiklar

När du har kontrollerat och fyllt på lagret med dina returartiklar måste du behandla och distribuera bytesartiklarna. Bytesartiklar läggs automatiskt väntande på returleverans, men din leverans kan när som helst släppas. När du har distribuerat bytesartiklarna får din kund en e-postavisering. De kan också kontrollera sin ordersammanfattning och orderstatus från sitt kundkonto.

Följande steg kan vidtas i vilken ordning som helst baserat på din affärsprocess.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill utföra byte av artiklar för.

 3. Valfritt: Skicka tillbaka dina returartiklar till lager.

 4. Gå till avsnittet I vänteläge och klicka sedan på Släpp distribution. Bytesartiklar visas även i avsnittet Retur pågår för referens.

 5. I avsnittet Öppna ska du distribuera artiklarna på samma sätt som du distribuerar dina vanliga ordrar.

 6. Utfärda en återbetalning eller ta ut betalning beroende på justeringen av din order:

  • Om du är skyldig en kund pengar ska du utfärda en återbetalning.
  • Om din kund är skyldig dig pengar klickar du på Hämta in betalning och väljer sedan hur du vill hämta in din betalning.

Utfärda en återbetalning av returartiklar

När du har fått returartiklarna kan du kontrollera dem och sedan utfärda en återbetalning till kunden.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill utfärda en återbetalning för.

 3. Klicka på Återbetalning i avsnittet Retur pågår.

 4. Ange kvantiteterna av de artiklar som du vill återbetala.

 5. Valfritt: Avmarkera Skicka en avisering till kunden om du inte vill skicka ett e-postmeddelande till din kund när du utfärdar återbetalningen. Det här alternativet är valt som standard.

 6. Klicka på Återbetalning för att återbetala kunden för en order.

Ta bort returartiklar från en retur

Om en kund inte skickar ett returpaket eller en artikel saknas i ett returnerat paket så kan du ta bort artikeln från en retur. När du har tagit bort en returartikel så justeras ditt ordersaldo därefter.

Du kan inte ta bort återbetalade artiklar eller artiklar som fyllts på i lager från en retur.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill ta bort returartiklar från.

 3. I avsnittet Pågående retur klickar du på …

 4. Klicka på Ta bort returartiklar

 5. Välj de artiklar som du vill ta bort från en retur.

 6. Bekräfta genom att klicka på Ta bort artikel och sedan på Ta bort artikel.

Annullera en retur

Om du skapar en retur av misstag eller om din kund vill dra tillbaka en förfrågan om retur kan du avbryta returen. Om du vill avbryta en retur med bytesartiklar måste du annullera en retur och sedan redigera ordern för att ta bort öppna bytesartiklar.

Du kan avbryta en retur endast i följande scenarier:

 • Returen återbetalas inte.
 • Returen skickas inte tillbaka till lager.
 • Returen är öppen och är inte Markerad som returnerad.
 • Returen har ingen Shopify Shipping-retursedel.
 • Distributionen för returen avbryts inte.

När du annullerar en retur kan du inte öppna den igen, men du kan skapa en ny retur.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern för returen som du vill annullera.

 3. Klicka på kortet Retur pågår följt av ... och Avbryt retur.

 4. Klicka på Annullera retur för att bekräfta.

Öppna en retur

Om du har utestående uppgifter att slutföra för en retur kan du öppna en retur.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern för den retur som du vill öppna.

 3. På kortet Returnerad klickar du på ... och sedan på Öppna retur.

Stäng en retur

När du har slutfört alla utestående uppgifter för returen kan du stänga returen. Returen stängs automatiskt när varje artikel har återbetalats och skickats tillbaka till lager. När du byter artiklar behöver du inte återbetala varje artikel såvida du inte är skyldig kunden pengar. Returen stängs automatiskt när alla artiklar har skickats tillbaka till lager.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill stänga en retur för.

 3. På kortet Retur pågår klickar du på ... och sedan på Stäng retur.

Filtrera ordrar efter returstatus

Du kan filtrera ordrarna efter returstatus på din Order-sida.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på fliken Öppna för att visa alla öppna ordrar.

 3. Klicka på Filter.

 4. Klicka på Välj filter och välj sedan Returstatus.

 5. Klicka på Välj värde och välj sedan Retur pågår eller Returnerad för att visa returnerade ordrar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis