Skapa returer

Du kan skapa och hantera returer från din Shopify-admin. När du skapar en retur kan du skicka eventuell information om returleverans, till exempel leveransinstruktioner eller retursedlar, till kunden och spåra returen. När du har tagit emot och kontrollerat de returnerade artiklarna kan du utfärda en återbetalning och fylla på lagret med tillämpliga varor.

För att skapa returer måste du vara butiksägare eller ha beh;righeten Ordrar. Läs mer om Personalbehörigheter.

Skapa en retur

Du kan skapa en retur för en order som har minst en distribuerad radartikel och som inte har återbetalats. När du skapar en retur visas returens leveransavgift och påfyllningsavgiften baserat på dina returregler. Du kan också redigera returavgifterna för en specifik retur. Påfyllningsavgiften kan redigeras efter retur eller efter artikel, men leveransavgiften för retur kan endast redigeras efter retur.

Om du har köpt en fraktsedel för ordern men inte använde den så ogiltigförklarar du fraktsedeln innan du skapar en retur.

Steg:

Skicka tillbaka returartiklar till lagret

När du har fått returartiklarna kan du kontrollera och skicka tillbaka dem till lager. När du skickar tillbaka returartiklar till lager från mobilen så kan du bara fylla på lager av alla artiklar på en enda plats.

Steg:

Utfärda en återbetalning av returartiklar

När du har fått returartiklarna kan du kontrollera dem och sedan utfärda en återbetalning till kunden.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill återbetala returartiklar för.

 3. Klicka på Återbetalning i avsnittet Retur pågår.

 4. Ange kvantiteterna av de artiklar som du vill återbetala.

 5. Valfritt: Avmarkera Skicka en avisering till kunden om du inte vill skicka ett e-postmeddelande till din kund när du utfärdar återbetalningen. Det här alternativet är valt som standard.

 6. Klicka på Återbetalning för att återbetala kunden för en order.

Stäng en retur

När du har slutfört alla utestående uppgifter för returen kan du stänga returen. Returen stängs automatiskt när alla artiklar har återbetalats och skickats tillbaka till lager.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill stänga en retur för.

 3. På kortet Retur pågår klickar du på ... och sedan på Stäng retur.

Öppna en retur

Om du har några uppgifter att slutföra för en retur kan du öppna en retur.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern för den retur som du vill öppna.

 3. På kortet Returnerad klickar du på ... och sedan på Öppna retur.

Filtrera ordrar efter returstatus

Du kan filtrera ordrarna efter returstatus på din Order-sida.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på fliken Öppna för att visa alla öppna ordrar.

 3. Klicka på Filter.

 4. Klicka på Välj filter och välj sedan Returstatus.

 5. Klicka på Välj värde och välj sedan Retur pågår eller Returnerad för att visa returnerade ordrar.

Ta bort returartiklar från en retur

Om en kund inte skickar ett returpaket eller en artikel saknas i ett returnerat paket så kan du ta bort artikeln från en retur. När du har tagit bort en returartikel så justeras ditt ordersaldo därefter.

Du kan inte ta bort återbetalade artiklar eller artiklar som fyllts på i lager från en retur.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill ta bort returartiklar från.

 3. I avsnittet Pågående retur klickar du på …

 4. Klicka på Ta bort returartiklar

 5. Välj de artiklar som du vill ta bort från en retur.

 6. Bekräfta genom att klicka på Ta bort artikel och sedan på Ta bort artikel.

Annullera en retur

Om du skapar en retur av misstag eller om din kund har ändrat sig om att begära en retur kan du avbryta returen. Du kan avbryta en retur endast i följande scenarier:

 • Returen återbetalas inte.
 • Returen skickas inte tillbaka till lager.
 • Returen är öppen och är inte Markerad som returnerad.
 • Returen har ingen Shopify Shipping-retursedel.
 • Distributionen för returen avbryts inte.

När du annullerar en retur kan du inte öppna den igen, men du kan skapa en ny retur.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern för returen som du vill annullera.

 3. Klicka på kortet Retur pågår följt av ... och Avbryt retur.

 4. Klicka på Annullera retur för att bekräfta.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis