Redigera orderartiklar

Kunderna kanske vill ändra en artikel eller så behöver du lägga till eller ta bort en artikel från en order. När en order har lagts så kan du redigera din order på följande sätt:

De ändringar som du kan göra i en order beror på artiklarnas distributionsstatus. Om en artikel redan har distribuerats så kan du inte ta bort artikeln eller justera kvantiteten. Du kan dock redigera odistribuerade artiklar eller lägga till produkter i ordern. När en order redigeras så uppdateras dess totala kostnad. Om kostnaden för ordern ändras så måste du debitera kunden för kostnadsskillnaden, eller betala tillbaka den till kunden.

Om du vill redigera ordrar måste du vara butiksägare eller ha behörighet att redigera ordrar. Läs mer om Personalbehörigheter.

Överväganden innan du redigerar ordrar

Innan du redigerar ordrar så ska du läsa mer om möjliga konsekvenser. Avgör sedan om du vill redigera ordrar i din butik.

Redigering av ordrar kan påverka följande områden i din butik:

Du kan skapa testordrar för att verifiera att du kan redigera ordrar med din butik.

Appar

Ordrar som skapats av appar kan inte redigeras i Shopify-admin eller i andra appar. Endast appen som skapar en order kan redigera ordern. Om en app skapar ett orderutkast och den senare konverteras till en order kan ordern dock redigeras i din Shopify-admin och i andra appar.

Dessutom kan det hända att vissa appar inte känner igen orderredigeringar. När du har redigerat en order så kan data i dina appar vara felaktig. Det är större sannolikhet att orderredigering påverkar distributionsappar. Om du till exempel redigerar en order för att ta bort en artikel så kan det hända att din distributionsapp inte tar bort artikeln. Du kan av misstag leverera en artikel som tagits bort från ordern och inte betalats.

Du kan kontrollera med apputvecklaren för att verifiera om appen behöver uppdateras. Apputvecklare kan lära sig mer genom att Redigera ordrar med GraphQL.

Rabatter

Manuella rabatter för radobjekt kan läggas till, redigeras eller tas bort. Vissa ordernivårabatter räknas om efter att en order har redigerats.

Redigera manuella rabatter

Du kan lägga till en manuell rabatt till en befintlig radartikel i ordern eller uppdatera eller ta bort en rabatt på en befintlig radartikel i ordern.

Ordernivårabatter kan inte läggas till, tas bort eller uppdateras. Dessutom kan följande rabattyper för radartiklar inte redigeras:

 • rabattkoder
 • skriptrabatter
 • automatiska rabatter

Omberäkning av rabatt

Några rabatter beräknas inte på nytt efter det att du har redigerat en order. Kontrollera totalsumman noggrant på ordrar med rabatter för att säkerställa att din kund betalar rätt belopp.

Följande rabattyper omräknas när en order redigeras:

 • Procentuell rabatt som gäller hela ordern. Dessa rabatter räknas om när du lägger till nya artiklar eller ändrar artikelkvantiteter.
 • Rabattkoder för ett fast belopp som gäller för specifika produkter eller produktserier. Dessa rabatter omräknas när du ändrar kvantiteten för en artikel som redan har rabatten tillämpad. Den här typen av rabatt omräknas endast om rabattkoden kan användas fler än en gång per order.

Leverans

Leveransmetoder och priser räknas inte om när du redigerar en order, men du kan lägga till en anpassad fraktavgift. Om du lägger till artiklar i en order och dess vikt eller mått ökar så kan du behöva debitera mer för frakt.

Ordrar med lokal leverans som leveransmetod kan inte redigeras. Du kan inte heller ändra leveransmetoden för din order, som till exempel ändra från leverans till upphämtning.

Distributionstjänster

Kontakta dina distributionstjänster för att verifiera om du kan redigera artiklar som distribueras av distributionstjänsten.

Om dina distributionstjänster inte fungerar med orderredigeringar kan redigering av en vara leda till missade eller ofullständiga beställningar.

Om dina distributionstjänster arbetar med orderredigeringar, blir nya varor eller nya kvantiteter som läggs till i en order nya varor att uppfylla. Artiklar som tas bort från en order är inte längre distribuerbara varor.

Riskanalys

Om du hämtar in betalning från en kund efter att en order har redigerats kan orderns bedrägerianalysmätare och bedrägeriskyddsstatus ändras.

Snabbkassor

Om du behöver ta betalt från din kund efter att du redigerat en order kommer din kund inte att få snabbkassa som alternativ i den nya kassan. Detta påverkar kassor såsom Apple Pay.

Valutor

Om du redigerar en order efter att den har betalats i en annan valuta kan valutakursen vara annorlunda än den kurs som tidigare användes för ordern, beroende på vilken typ av redigering du gör:

 • Om du lägger till en ny artikel används valutakursen som är aktuell vid tidpunkten för redigeringen.
 • Om du ökar kvantiteten av en befintlig artikel används valutakursen vid den tidpunkt då ordern ursprungligen lades.
 • Om du tar bort en artikel eller sänker kvantiteten för en befintlig artikel används valutakursen vid den tidpunkt då ordern ursprungligen lades så att din kund inte påverkas av valutakursfluktuationer. Läs mer om valutarisken för återbetalningar.

Om du inte är berättigad att redigera ordrar i andra valutor, eller om du inte kan redigera den specifika ordern, kan du återbetala ordern, skapa ett orderutkast med hjälp av den marknad du vill ha och skicka en faktura via e-post i din kunds lokala valuta.

Analysverktyg

Om du redigerar en order efter den dag då ordern lades, så visas ändringen som en separat order i dina rapporter. I rapporten visas ändringen som en ny order, även om en ny order inte har skapats.

Följande rapporter påverkas:

Ordrar med lokal upphämtning

En order med lokal upphämtning kan redigeras antingen före eller efter det att du har förberett ordern. Du kan redigera ordrar med lokal upphämtning endast i Shopify-administratören eller i Shopify-appen, inte i POS-appen.

Ordrar med väntande betalning

Om en order har statusen väntande betalning kan det hända att du inte kan redigera orderartiklar och rabatter. Läs mer om ordrar med väntande betalningar.

Ordrar med skatter och tullavgifter

Om en order har debiterade tullavgifter eller skatter, som till exempel en DDP-order (Levererat förtullat) så kan du inte redigera ordern.

Lägga till produkter i en order

Du kan lägga till produkter i din order. Om du lägger till artiklar i en order kan du skicka en faktura via e-post till din kund med en länk till betalningssidan eller så kan du godkänna betalning för ordern.

Steg:

Ta bort artiklar från en order

Du kan ta bort artiklar från din order. Om du vill byta artikel måste du ta bort den artikel du inte vill ha och lägga till en ny artikel.

Steg:

Justera artikelkvantiteter i en order

Du kan öka eller minska antalet artiklar i din order. Om du ökar artikelkvantiteten i ordern så kan du skicka en faktura via e-post till kunden med en länk till kassasidan, eller så kan du acceptera betalning för ordern.

Steg:

Tillämpa rabatter på en artikel i en order

Justera en rabatt på en befintlig artikel

Ta bort en rabatt på en befintlig artikel

Lägg till leveransavgifter

Du kan lägga till en anpassad fraktkostnad för din order. När du har lagt till en fraktkostnad så kan du redigera eller radera priset innan du uppdaterar ordern eller så kan du lägga till en ny fraktkostnad.

När du lägger till en fraktkostnad så kan du skicka en faktura via e-post till kunden med en länk till kassasidan, eller så kan du acceptera betalning för ordern.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill redigera.

 3. Klicka på Redigera.

 4. Klicka på Lägg till leveransavgift i avsnittet Betalning.

 5. Ange namn och ett pris för fraktkostnaden.

 6. Klicka på Klar.

 7. När du är klar med ändringen av ordern ska du granska och uppdatera ordern.

Ta bort leveransavgifter

Du kan även ta bort en fraktkostnad från din order. Om du vill redigera en fraktkostnad måste du ta bort fraktkostnaden och lägga till en ny fraktkostnad.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill redigera.

 3. Klicka på Redigera.

 4. Klicka på Redigera leveransavgifter i avsnittet Betalning.

 5. Klicka på papperskorgsikonen bredvid fraktkostnaden som du vill ta bort.

 6. Klicka på Ta bort.

 7. När du är klar med ändringen av ordern ska du granska och uppdatera ordern.

Granska och uppdatera en redigerad order

När du redigerar en order måste du granska den uppdaterade summan för att kontrollera att den är korrekt. Beroende på de ändringar du gjort kan den totala kostnaden för ordern öka eller minska jämfört med det som din kund betalade i kassan.

När du har redigerat en order gör du något av följande beroende på vad som händer med ordersumman:

När du har redigerat en order kan du anpassa orderredigeringsfakturan eller-aviseringen som skickas till din kund genom att redigera mallen.

Ta upp betalning när orderns totalsumma ökar

Du måste ta emot betalning från din kund om kostnaden för den redigerade ordern ökar. Sammanfattningen visar att det finns ett belopp att hämta in.

Du kan skicka en faktura till din kund med en länk till betalningssidan, eller så kan du acceptera betalning för ordern.

Betala tillbaka när orderns totalsumma minskar

Om den totala kostnaden för den redigerade ordern minskar så måste du uppdatera ordern och utfärda en återbetalning till kunden. Återbetalningsbeloppet visas i avsnittet Sammanfattning.

Meddelar kunden om orderns totalsumma inte ändras

Om orderkostnaden inte har ändrats så behöver du inte betala tillbaka eller hämta in betalning. Som standard skickas en avisering till din kund om redigeringen. Om du inte vill skicka någon avisering till kunden så avmarkerar du Skicka avisering till kund och klickar på Uppdatera order för att slutföra redigeringen av ordern.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis