Redigera ordrar

När en order har betalats kan du redigera den genom att lägga till artiklar, ta bort artiklar och justera artikelkvantiteter.

Redigera en order om en kund vill ändra en vara eller om du behöver lägga till eller ta bort en vara. En kund kan exempelvis vilja ändra storlek eller färg på en artikel i ordern.

Du kan endast redigera en order om den las för mindre än 60 dagar sedan. Du måste även vara butiksägare eller ha behörigheten Redigera ordrar. Läs mer om Personalbehörigheter.

Den totala kostnaden för en ordern uppdateras när ordern redigeras. Om kostnaden för ordern ändras måste du debitera eller återbetala din kund kostnadsskillnaden.

OBS! Ordrar som har lokal leverans som leveransmetod kan inte redigeras.

Fatta beslut om att redigera ordrar

Läs mer om de möjliga effekterna och bestäm om du vill redigera ordrar i din butik innan du påbörjar redigeringen av ordrarna. Att redigera ordrar kan påverka följande områden i din butik:

  • Appar
  • Rabatter
  • Frakt
  • Distributionstjänst
  • Betalningar

Du kan skapa testordrar för att se om du kan redigera ordrar med din butik.

Appar

Vissa appar kanske inte känner igen orderredigeringar. När du redigerar en order kan data i dina appar vara felaktig.

Orderredigeringen kan påverka appar för distribution. Om du till exempel redigerar en order för att ta bort en artikel kan det hända att din app inte tar bort artikeln i fråga. Du kan av misstag skicka en artikel som har tagits bort från ordern och inte betalats.

Du kan kontrollera med apputvecklaren för att verifiera om appen behöver uppdateras.

Apputvecklare kan lära sig mer genom att Redigera ordrar med GraphQL.

Rabatter

Några rabatter beräknas inte på nytt efter det att du har redigerat en order. Kontrollera totalsumman noggrant på ordrar med rabatter för att säkerställa att din kund betalar rätt belopp.

Följande rabattyper omräknas när en order redigeras:

  • Procentuell rabatt som gäller hela ordern — dessa rabatter omräknas när du lägger till nya artiklar eller ändrar artikelkvantiteter.

  • Rabattkoder för ett fast belopp som gäller för specifika produkter eller kollektioner — dessa rabatter omräknas när du ändrar kvantiteten för en artikel som redan har rabatten tillämpad. Den här typen av rabatt omräknas endast om rabattkoden kan användas mer än en gång per order.

Frakt

Fraktmetoderna och priserna räknas inte om när du redigerar en order. Om du byter eller lägger till artiklar i en order och orderns vikt eller mått ökar kan du behöva ta betalt mer för frakt.

Ordrar som har lokal leverans som leveransmetod kan inte redigeras.

Distributionstjänst

Kontakta din distributionstjänst för att kontrollera om du kan redigera varor som dessa har utfört.

Om dina distributionstjänster inte fungerar med orderredigeringar kan redigering av en vara leda till missade eller ofullständiga beställningar.

Om dina distributionstjänster arbetar med orderredigeringar, blir nya varor eller nya kvantiteter som läggs till i en order nya varor att uppfylla. Artiklar som tas bort från en order är inte längre distribuerbara varor.

Betalningar

Riskanalys

Om du hämtar in betalning från en kund efter att en order har redigerats kan orderns bedrägerianalysmätare och bedrägeriskyddsstatus ändras.

Snabbkassa

Om du behöver ta betalt från din kund efter att du redigerat en order kommer din kund inte att ha snabbkassa som alternativ i den nya kassan. Detta påverkar kassor såsom Apple Pay.

Flera valutor

Om din butik använder flera valutor och en order läggs i en annan valuta än din butiksvaluta kan du inte redigera denna.

Redigera en order

Granska och uppdatera en redigerad order

Varning! Rabatter kanske inte uppdateras när du redigerar en order. Kontrollera det totala orderbeloppet noggrant.

Leveransmetoderna och priserna räknas inte om när en order redigeras. Om vikten eller måtten på ordern ökar kan du behöva ta betalt mer för frakt.

När du redigerar en order måste du granska den uppdaterade summan för att kontrollera att den är korrekt. Beroende på de ändringar du gjort kan den totala kostnaden för ordern öka eller minska jämfört med det som din kund betalade i kassan.

När du har redigerat en order gör du något av följande:

När du har redigerat en order kan du anpassa orderredigeringsfakturan eller-aviseringen som skickas till din kund genom att redigera mallen.

Ta emot betalning eftersom orderns totalsumma ökar

Du måste ta emot betalning från din kund om kostnaden för den redigerade ordern ökar. I Sammanfattning visas att det finns ett belopp att hämta in.

Du kan skicka en faktura till din kund med en länk till kassasidan, eller så kan du acceptera betalning för ordern.

Återbetalning eftersom orderns totalsumma minskar

Du måste uppdatera ordern och utfärda en återbetalning till kunden om den totala kostnaden för den redigerade ordern sjunker. I Sammanfattning visas beloppet som ska återbetalas.

Meddela kunden om det inte sker någon ändring av orderns totalsumma

Om orderns kostnad inte har ändrats behöver du inte återbetala eller inkassera betalning. Som standard får din kund en avisering om redigeringen. Inaktivera Skicka avisering till kund om du inte vill skicka en avisering till kunden.

Klicka på Uppdatera ordern för att slutföra ändringen av ordern.

Vanliga frågor om att redigera ordrar

Varför har jag inte möjlighet att redigera en order?

Det kan hända att du inte kan redigera en ordern av följande anledningar:

  • Du har inte behörigheten Redigera ordrar.

  • Ordern las i en annan valuta än din butiks valuta. Om din butik säljer i flera valutorkan du bara redigera ordrar som finns i din butiks valuta.

  • Ordern är mer än 60 dagar gammal.

Kan jag begränsa personalens behörighet för orderredigering?

Ja. Personalen måste ha behörigheten Redigera ordrar. Du kan inaktivera behörigheten Redigera ordrar för medarbetare som du inte vill ska kunna redigera ordrar. Läs mer om Personalbehörigheter.

Vad händer om personal påbörjar en redigering medan en medarbetare redan redigerar ordern?

Flera medarbetare kan göra ändringar och uppdatera en order samtidigt. Ändringarna som gjorts i varje redigering tillämpas för ordern. Om redigeringar står i konflikt med varandra tillämpas den senaste redigeringen för ordern.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis