Redigera orderartiklar

När en order har lagts kan du redigera den genom att lägga till artiklar, ta bort artiklar och justera artikelkvantiteter.

Redigera en order om en kund vill ändra en vara eller om du behöver lägga till eller ta bort en vara. En kund kan exempelvis vilja ändra storlek eller färg på en artikel i ordern.

Om du vill redigera ordrar måste du vara butiksägare eller ha behörighet att redigera ordrar. Läs mer om personalbehörigheter.

Den totala kostnaden för en ordern uppdateras när ordern redigeras. Om kostnaden för ordern ändras måste du debitera eller återbetala din kund kostnadsskillnaden.

Fatta beslut om att redigera ordrar

Läs mer om de möjliga effekterna och bestäm om du vill redigera ordrar i din butik innan du påbörjar redigeringen av ordrarna. Att redigera ordrar kan påverka följande områden i din butik:

Du kan skapa testordrar för att se om du kan redigera ordrar med din butik.

Appar

Ordrar som skapats av appar kan inte redigeras i Shopify-admin eller i andra appar. Endast appen som skapar en order kan redigera ordern. Om en app skapar ett orderutkast och den senare konverteras till en order kan ordern dock redigeras i din Shopify-admin och i andra appar.

Dessutom kanske vissa appar inte känner igen orderredigeringar. När du har redigerat en order kan data i dina appar vara felaktig.

Orderredigeringen kan påverka appar för distribution. Om du till exempel redigerar en order för att ta bort en artikel kan det hända att din app inte tar bort artikeln i fråga. Du kan av misstag skicka en artikel som har tagits bort från ordern och inte betalats.

Du kan kontrollera med apputvecklaren för att verifiera om appen behöver uppdateras.

Apputvecklare kan lära sig mer genom att Redigera ordrar med GraphQL.

Rabatter

Manuella rabatter för radobjekt kan läggas till, redigeras eller tas bort. Vissa ordernivårabatter räknas om efter att en order har redigerats.

Redigera manuella rabatter

Du kan lägga till en manuell rabatt till en befintlig radartikel i ordern eller uppdatera eller ta bort en rabatt på en befintlig radartikel i ordern.

Ordernivårabatter kan inte läggas till, tas bort eller uppdateras. Dessutom kan följande rabattyper för radartiklar inte redigeras:

  • rabattkoder
  • skriptrabatter
  • automatiska rabatter

Omberäkning av rabatt

Några rabatter beräknas inte på nytt efter det att du har redigerat en order. Kontrollera totalsumman noggrant på ordrar med rabatter för att säkerställa att din kund betalar rätt belopp.

Följande rabattyper omräknas när en order redigeras:

  • Procentuell rabatt som gäller hela ordern — dessa rabatter omräknas när du lägger till nya artiklar eller ändrar artikelkvantiteter.
  • Rabattkoder för ett fast belopp som gäller för specifika produkter eller kollektioner — dessa rabatter omräknas när du ändrar kvantiteten för en artikel som redan har rabatten tillämpad. Den här typen av rabatt omräknas endast om rabattkoden kan användas mer än en gång per order.

Leverans

Leveransmetoder och priser räknas inte om när du redigerar en order. Om du byter eller lägger till artiklar i en order och orderns vikt eller mått ökar, så kan du behöva debitera mer för frakt.

Ordrar som har lokal leverans som leveransmetod kan inte redigeras.

Distributionstjänster

Kontakta din distributionstjänst för att kontrollera om du kan redigera varor som dessa har utfört.

Om dina distributionstjänster inte fungerar med orderredigeringar kan redigering av en vara leda till missade eller ofullständiga beställningar.

Om dina distributionstjänster arbetar med orderredigeringar, blir nya varor eller nya kvantiteter som läggs till i en order nya varor att uppfylla. Artiklar som tas bort från en order är inte längre distribuerbara varor.

Riskanalys

Om du hämtar in betalning från en kund efter att en order har redigerats kan orderns bedrägerianalysmätare och bedrägeriskyddsstatus ändras.

Snabbkassor

Om du behöver ta betalt från din kund efter att du redigerat en order kommer din kund inte att ha snabbkassa som alternativ i den nya kassan. Detta påverkar kassor såsom Apple Pay.

Lokala valutor

Om ordervalutan inte är din standardbutiksvaluta kan du inte redigera ordern om du inte använder Shopifys B2B-funktion .

Om du redigerar en B2B-order efter att den har betalats kan valutakursen för den tillagda, borttagna eller redigerade artikeln vara en annan än den kurs som tidigare användes för ordern.Valutakursen som är aktuell vid tidpunkten för redigeringen används för redigerade artiklar.

För ordrar som du inte kan redigera kan du återbetala ordern, skapa ett orderutkast med hjälp av den marknad du vill ha och skicka en faktura via e-post i din kunds lokala valuta.

Analysverktyg

Om du redigerar en order efter den dag då ordern lades, så visas ändringen som en separat order i dina rapporter. I rapporten visas ändringen som en ny order, även om en ny order inte har skapats.

De aktuella rapporterna är:

Redigera en order

Granska och uppdatera en redigerad order

När du redigerar en order måste du granska den uppdaterade summan för att kontrollera att den är korrekt. Beroende på de ändringar du gjort kan den totala kostnaden för ordern öka eller minska jämfört med det som din kund betalade i kassan.

När du har redigerat en order gör du något av följande:

När du har redigerat en order kan du anpassa orderredigeringsfakturan eller-aviseringen som skickas till din kund genom att redigera mallen.

Ta emot betalning eftersom orderns totalsumma ökar

Du måste ta emot betalning från din kund om kostnaden för den redigerade ordern ökar. Sammanfattningen visar om det finns ett belopp att hämta in.

Du kan skicka en faktura till din kund med en länk till betalningssidan, eller så kan du acceptera betalning för ordern.

Återbetalning eftersom orderns totalsumma minskar

Du måste uppdatera ordern och utfärda en återbetalning till kunden om den totala kostnaden för den redigerade ordern sjunker. I Sammanfattning visas beloppet som ska återbetalas.

Meddela kunden om det inte sker någon ändring av orderns totalsumma

Om orderns kostnad inte har ändrats behöver du inte återbetala eller inhämta betalning. Din kund får som standard en avisering om redigeringen. Avmarkera Skicka avisering till kund om du inte vill skicka en avisering till kunden.

Klicka på Uppdatera ordern för att slutföra ändringen av ordern.

Vanliga frågor om att redigera ordrar

Varför har jag inte möjlighet att redigera en order?

Det kan hända att du inte kan redigera en ordern av följande anledningar:

  • Du har inte behörigheten Redigera ordrar.
  • Ordern gjordes i en annan valuta än din butiks valuta. Om din butik säljer i flera valutor kan du bara redigera ordrar som finns i din butiks valuta. Även om du inte kan redigera ordern kan du återbetala ordern och sedan skapa ett orderutkast i stället.
  • Ordern skapades av en app. Endast appen som skapade en order kan redigera ordern.
  • Du kan inte redigera ordrar som har tullavgifter och skatter debiterade, till exempel ordrar med levererade betalda tullavgifter (DDP).

Kan jag begränsa personalens behörighet för orderredigering?

Ja. Personalen måste ha behörigheten Redigera ordrar. Du kan inaktivera behörigheten Redigera ordrar för medarbetare som du inte vill ska kunna redigera ordrar. Mer information om Personalbehörigheter.

Vad händer om personal påbörjar en redigering medan en medarbetare redan redigerar ordern?

Flera medarbetare kan göra ändringar och uppdatera en order samtidigt. Ändringarna som gjorts i varje redigering tillämpas för ordern. Om redigeringar står i konflikt med varandra tillämpas den senaste redigeringen för ordern.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis