Distribution av order med Fraud Protect

Du kan identifiera vilka order som är skyddade på tre olika sätt när du distribuerar order. Du kan hitta skyddade order som ska distribueras från din Startsida, filtrera sidan Order efter bedrägeriskyddsstatus eller se bedrägeriskyddsstatus på en individuell ordersida.

Hitta skyddade order från startsidan

Nya uppgifter visas på din Startsida när Fraud Protect är aktiverat:

Fraud Protects uppgifter på hemsidan

Om du klickar på Skyddade order att distribuera så kommer du till en filtrerad översikt över sidan Order som endast visar ej distribuerade order som skyddas av Fraud Protect.

Om du klickar på Ordrar att granska så kommer du till en filtrerad översikt över sidan Ordrar som visar alla ej distribuerade ordrar som inte är skyddade. Detta omfattar ordrar som inte är skyddade p.g.a. hög bedrägeririsk, ordrar som lades innan du aktiverade Fraud Protect och ordrar som inte är berättigade till Fraud Protect.

Filtrera order efter skyddsstatus

Så här hittar du ej distribuerade, skyddade ordrar från sidan Ordrar:

 1. Gå till ditt Shopify-administratörskonto och klicka på Order.
 2. Tillämpa ett filter för bedrägeriskyddsstatus:

  1. Klicka på Fler filter.
  2. Klicka på Skyddsstatus.
  3. Välj Skyddadoch klicka sedan på Klar.
 3. Applicera ett filter för distributionsstatus:

  1. Klicka på Fler filter.
  2. Klicka på Distributionsstatus.
  3. Välj Ej distribueradoch klicka sedan på Klar.

Du kan kombinera andra filter, till exempel betalningsstatus, för att skapa anpassade sökningar och effektivisera orderdistributionsprocessen.

Exempel på användning av anpassade filter för att effektivisera orderdistributionsprocessen

I det här exemplet har Jane aktiverat Fraud Protect för sin inredningsbutik. Hon vill snabbt distribuera alla skyddade ordrar och granska alla oskyddade ordrar. För att underlätta arbetsflödet skapar hon två anpassade sökningar på sidan Ordrar genom att följa dessa steg:

 1. Jane går till sin Shopify-administrator och klickar på Ordrar.
 2. Hon filtrerar sina ordrar för att endast visa dem som har distributionsstatus ”ej distribuerad”.
 3. Genom att använda filtret Skyddsstatus begränsar hon listan över ej distribuerade ordrar för att endast visa dem som är skyddade.
 4. Hon klickar på Spara filter och namnger filtret ”Skyddade ordrar att distribuera” för att spara den anpassade sökningen.
 5. Jane upprepar dessa steg men ställer in skyddsstatusen till ”Oskyddad” och namnger filtret ”Oskyddade ordrar att granska”.

Jane har nu två anpassade sökningar som effektiviserar hennes orderdistributionsprocess.

Visa bedrägeriskyddsstatus för en order

Du kan se bedrägeriskyddsstatus på en individuell ordersida.

Steg:

 1. Gå till ditt Shopify-administratörskonto och klicka på Order.
 2. Klicka på ordernumret till den order du vill granska.
 3. Leta efter Fraud Protect-kortet.

En order kan vara skyddad, inte skyddad, väntande på bedrägeribekämpningsstatus eller inte berättigad. Följande indikatorer visas på ordersidan beroende på vilken status ordern har:

Skyddad order

Fraud Protect-kortet för en skyddad order säger "Denna order är skyddad mot bedrägeri". Denna order är skyddad, och du kan slutföra den säkert. Du behöver inte göra någonting om en bedräglig chargeback begärs för din order. Shopify återbetalar pengarna till ditt konto och hanterar tvisten åt dig. Läs mer om vad som händer om det inkommer en begäran om en chargeback för en skyddad order.

Oskyddad order

En "Oskyddad order"-banner visas för oskyddade order och på Fraud Protect-kortet står det "Denna order kan inte skyddas p.g.a. att dess risk för bedrägeri är för hög".

Granska denna order noggrant och välj att antingen avbryta den eller distribuera den på egen risk. Du blir inte automatiskt återbetalad för kostnaden om en bedräglig chargeback begärs för denna order. Läs mer om vad som händer om det inkommer en begäran om en bedräglig chargeback för en oskyddad order.

Bedrägeriskyddsstatus väntar

I vanliga fall får du veta direkt när en order läggs i din butik om den är skyddad eller inte. I sällsynta fall kan det ta några minuter innan en order analyseras avseende dess bedrägeririsk. Om en orders status för bedrägeriskydd väntar har den en avvaktande banner och Fraud Protect-kortet säger ”Statusen för denna order avseende bedrägeriskydd är väntande”.

I detta skede har bedrägeririsken ännu inte analyserats för denna order. Vänta med att avgöra huruvida du ska distribuera denna order tills bedrägerianalysen har slutförts och ordern har klassificerats som antingen "skyddad" eller "inte skyddad". Du kan försöka att uppdatera sidan för att se om statusen har ändrats.

Ordrar som inte är berättigade

Det finns inget Fraud Protect-kort för en order som inte är berättigad till Fraud Protect. I stället har du ett kort för Bedrägerianalys där det står att din order inte är berättigad till Fraud Protect, och som indikerar om bedrägeririsken är låg, medel, eller hög. Ordrar som inte är berättigade till Fraud Protect — såsom Paypal-ordrar eller point of sale-ordrar — kan behandlas på samma sätt som innan du konfigurerade Fraud Protect.

Eftersom denna order inte är berättigad till skydd så kommer du inte automatiskt att bli återbetalad för bedrägliga chargebacks om du väljer att distribuera den. Läs mer om chargebacks.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis