Oppfylle bestillinger med Fraud Protect

Når du oppfyller bestillinger kan du identifisere hvilke bestillinger som beskyttes på tre ulike måter. Du finner beskyttede bestillinger som må oppfyllesHjem-siden ved å filtrere Bestillinger-siden etter beskyttelsesstatus for svindel, eller vise beskyttelsesstatusen for svindel på en individuell bestillingsside.

Finn beskyttede bestillinger fra Hjem

Når Fraud Protect er aktivert vises nye oppgaver på Hjem-siden:

Hjemmeoppgaver for svindelbeskyttelse

Ved å klikke Beskyttede bestillinger som må oppfylles kommer du til en filtrert visning av Bestillinger-siden som kun viser oppfylte bestillinger som er beskyttet av Fraud Protect.

Ved å klikke Bestillinger som må gjennomgås kommer du til en filtrert visning av Bestillinger-siden som viser alle oppfylte bestillinger som ikke er beskyttet. Dette inkluderer bestillinger som ikke er beskyttet på grunn av høy risiko for svindel, i tillegg til bestillinger som ble lagt inn før du aktiverte Fraud Protect og bestillinger som ikke er kvalifisert for Fraud Protect.

Filtrere bestillinger etter beskyttelsesstatus

Slik finner du oppfylte, beskyttede bestillinger på Bestillinger-siden:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Bestillinger.
 2. Bruk et filter for beskyttelsesstatus for svindel:

  1. Klikk Flere filtre.
  2. Klikk på Beskyttelsesstatus.
  3. Velg Beskyttetog klikk på Ferdig.
 3. Bruk et filter for oppfyllelsesstatus:

  1. Klikk Flere filtre.
  2. Klikk på Innfrielsesstatus.
  3. Velg Ikke sluttført, og klikk så på Ferdig.

Du kan kombinere andre filtre, for eksempel betalingsstatus, for å opprette egendefinerte søk som effektiviserer bestillingsoppfyllelsen.

Eksempel på bruk av egendefinerte filtre for å effektivisere bestillingsoppfyllelse

I dette eksempelet har Janne aktivert Fraud Protect for innredningsbutikken hennes. Hun vil raskt oppfylle alle beskyttede bestillinger og gjennomgå alle ubeskyttede bestillinger. For å forenkle denne arbeidsflyten oppretter hun to egendefinerte søk på Bestillinger-siden ved å følge disse stegene:

 1. Fra Shopify-administratoren klikke Janne på Bestillinger.
 2. Hun filtrerer bestillingene slik at hun kun viser de som har oppfyllsesstatusen «uoppfylt».
 3. Ved hjelp av Beskyttelsesstatus-filteret begrenser hun listen over uoppfylte bestillinger slik at hun kun viser de som er beskyttet.
 4. For å lagre det egendefinerte søket, klikker hun Lagre filtre og navngir filteret «Beskyttede bestillinger som skal innfris».
 5. Jane gjentar disse stegene, men hun angir beskyttelsesstatusen til «Ubeskyttet» og navngir filteret «Ubeskyttede bestillinger som skal gjennomgås».

Janne har nå to egendefinerte søk som effektiviserer prosessen for bestillingsoppfyllelse.

Vise beskyttelsesstatus for svindel for en bestilling

Du kan vise beskyttelsesstatusen for svindel på en hvilken som helst, individuell bestillingsside.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Bestillinger.
 2. Klikk på bestillingsnummeret for bestillingen du vil gjennomgå.
 3. Se etter Fraud Protect-kortet.

En bestilling kan være beskyttet, ikke beskyttet, ventende på svindelbeskyttelsesstatus eller ikke kvalifisert. Avhengig av statusen vil følgende indikatorer bli vist på bestillingssiden:

Beskyttet bestilling

For en beskyttet bestilling står det «Denne bestillingen er beskyttet mot svindel» på Fraud Protect-kortet. Denne bestillingen er beskyttet, så du kan innfri den med trygghet. Hvis det finnes en falsk tilbakebetaling på denne bestillingen, trenger du ikke gjøre noe. Shopify refunderer midlene til kontoen din og håndterer tilbakebetalingstvisten for deg. Finn ut mer om hva som skjer hvis det finnes en falsk tilbakebetaling på en beskyttet bestilling.

Ubeskyttet bestilling

For en bestilling som ikke er beskyttet vises et banner for ubeskyttede bestillinger, og på Fraud Protect-kortet står det «Denne bestillingen kan ikke beskyttes fordi risikonivået er for høyt».

Gjennomgå denne bestillingen nøye og enten kanseller eller oppfyll den på egen risiko. Hvis det forekommer en falsk tilbakebetaling på denne bestillingen, får du ikke automatisk refundert kostnaden. Finn ut mer om hva som skjer hvis det forekommer en falsk tilbakebetaling på en bestilling som ikke er beskyttet.

Svindelbeskyttelsesstatus venter

Når en bestilling legges inn i butikken får du vanligvis vite med en gang om den er beskyttet eller ikke. I sjeldne tilfeller kan det ta noen få minutter før en bestilling er analysert for svindelrisiko. Hvis svindelbeskyttelsesstatusen til en bestilling pågår, har den et banner som viser dette, og Svindelbeskyttelse-kortet viser «Denne bestillingens svindelbeskyttelsesstatus venter».

På dette stadiet har ikke risikoen blitt analysert for denne bestillingen enda. Vent med å avgjøre om du vil oppfylle denne bestillingen inntil svindelanalysen er gjennomført og bestillingen er klassifisert som enten «beskyttet» eller «ikke beskyttet». Du kan prøve å laste inn siden på nytt for å kontrollere om statusen er endret.

Bestillinger som ikke er kvalifiserte

For en bestilling som ikke er kvalifisert for Fraud Protect finnes det intet Fraud Protect-kort. I stedet ser du et Svindelanalyse-kort som forteller deg at bestillingen ikke er kvalifisert for Fraud Protect, og som indikerer om bestillingen har lav, middels eller høy risiko. Bestillinger som ikke er kvalifiserte for Fraud Protect – for eksempel PayPal-bestillinger eller bestillinger fra utsalgssteder – kan behandles på samme måte som før du satte opp Fraud Protect.

Ettersom slike bestillinger ikke er kvalifisert for beskyttelse, får du ikke automatisk refundert tilbakebetalingsbeløpet hvis du oppfyller bestillingen og det forekommer en falsk tilbakebetaling. Finn ut mer om tilbakebetalinger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis