Fraud Protect og tilbakebetalinger

Når Fraud Protect er aktivert, varierer tilbakebetalingsprosessen ut i fra hvorvidt bestillingen er beskyttet eller ikke, i tillegg til årsaken til tilbakebetalingen. Siden de fleste bestillinger er beskyttet, trenger du ikke bekymre deg for tilbakebetalinger like ofte.

Tilbakebetalingstypene du kan støte på er falske tilbakebetalinger på beskyttede bestillinger, falske tilbakebetalinger på ubeskyttede bestillinger og andre tilbakebetalingstyper på beskyttede og ubeskyttede bestillinger.

Falske tilbakebetalinger på beskyttede bestillinger

Falske tilbakebetalinger er den vanligste typen tilbakebetalinger og oppstår når kortinnehaveren hevder at vedkommende ikke har autorisert belastningen (for eksempel fordi kortet har blitt stjelt).

Hvis en falsk tilbakebetaling gjøres på en beskyttet bestilling, refunderer Shopify det omstridte beløpet og tilbakebetalingsavgiftene til deg i sin helhet og håndterer tilbakebetalingsprosessen på dine vegne. Du trenger ikke gjøre noe.

Falske tilbakebetalinger på ubeskyttede bestillinger

Hvis en falsk tilbakebetaling gjøres på en bestilling som ikke er beskyttet, er tilbakebetalingsprosessen den samme som den vanlige prosessen. Det omstridte beløpet og tilbaketalingsavgiften refunderes ikke med mindre kredittkortselskapet løser tvisten i din favør.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du reagerer på tilbakebetalinger på ubeskyttede bestillinger, kan du se Administrere tilbakebetalinger og henvendelser.

Andre typer tilbakebetalinger på beskyttede eller ubeskyttede bestillinger

Selv om falske tilbakebetalinger er den vanligste typen tilbakebetalinger, kan kundene også innlede tvistemål for en betaling med kredittkort hvis de ikke har mottatt produktet eller mener at produktet var defekt, skadet eller ikke som beskrevet. Fraud Protect beskytter ikke mot slike typer tilbakebetalinger.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du reagerer på tilbakebetalinger som ikke dekkes av Fraud Protect, kan du se Administrere tilbakebetalinger og henvendelser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis