Fraud Protect a chargebacky

Po aktivaci služby Fraud Protect závisí proces vyřízení chargebacku na tom, zda je objednávka chráněna či nikoli a na důvodu chargebacku. Protože většina objednávek chráněna je, nebudete si muset dělat starosti s chargebacky tak často.

Mezi typy chargebacků, se kterými se můžete setkat, patří podvodné chargebacky u chráněných objednávek, podvodné chargebacky u nechráněných objednávek a další typy chargebacků u chráněných i nechráněných objednávek.

Podvodné chargebacky u chráněných objednávek

Podvodné chargebacky jsou nejčastějším typem chargebacku a dochází k nim, když držitel platební karty řekne, že úhradu neautorizoval (například z důvodu krádeže karty).

Pokud dojde k podvodnému chargebacku u chráněné objednávky, Shopify vám uhradí celou rozporovanou částku a poplatek za chargeback a proces chargebacku vyřídí za vás. Vy nemusíte dělat nic.

Podvodné chargebacky u nechráněných objednávek

Pokud dojde k podvodnému chargebacku u objednávky, která chráněná není, pak bude proces chargebacku stejný jako u typického procesu. Rozporovaná částka a poplatek za chargeback vám vráceny nebudou, pokud společnost vydávající platební karty nerozhodne ve váš prospěch.

Informace o reakcích na chargebacky u nechráněných objednávek naleznete v sekci Řešení chargebacků a dotazů.

Další typy chargebacků u chráněných nebo nechráněných objednávek

Podvodné chargebacky sice patří mezi nejběžnější typy chargebacků, ale zákazníci mohou rozporovat platbu na své platební kartě i v případě, že neobdrželi produkt, nebo pokud se domnívají, že byl produkt závadný, poškozený nebo neodpovídající popisu. Služba Fraud Protect nechrání před těmito typy chargebacků.

Více informací o reakcích na chargebacky, které nejsou kryty službou Fraud Protect naleznete v sekci Řešení chargebacků a dotazů.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma