Fraud Protect och chargebacks

Med Fraud Protect aktiverat varierar chargebackprocessen beroende på om ordern är skyddad eller inte, samt på orsaken till chargebacken. Du behöver inte oroa dig över chargebacks lika ofta eftersom de flesta order är skyddade.

De typer av chargebacks som du kan drabbas av är bedrägliga chargebacks för skyddade ordrar, bedrägliga chargebacks för oskyddade ordrar och andra typer av chargebacks för skyddade och oskyddade ordrar.

Bedrägliga chargebacks för skyddade order

Bedrägliga chargebacks är den vanligaste typen av chargeback och inträffar när en kortinnehavare hävdar att denne inte har godkänt debiteringen (t.ex. om kortet har blivit stulet).

Om en bedräglig chargeback begärs för en skyddad order kommer Shopify att betala tillbaka hela beloppet och chargeback-avgiften till dig, samt hanterar chargebackprocessen. Du behöver inte göra någonting.

Bedrägliga chargebacks för oskyddade order

Chargebackprocessen är den samma som den typiska processen om en bedräglig chargeback begärs för en order som är oskyddad. Det omtvistade beloppet och chargeback-avgiften återbetalas inte till dig om inte kreditkortsföretaget löser tvisten till din fördel.

Se Hantera chargebacks och utredningar om du vill ha mer information om hur du bemöter en chargeback för en oskyddad order.

Andra typer av chargebacks för skyddade eller oskyddade order

Medan bedrägliga chargebacks är den vanligaste typen av chargeback kan kunderna även bestrida en kreditkortsbetalning om de hävdar att produkten inte togs emot eller om produkten anses vara defekt, skadad eller inte som beskriven. Fraud Protect skyddar inte mot dessa typer av chargebacks.

Se Hantera chargebacks och utredningar för mer information om hur du bemöter en chargeback som inte täcks av Fraud Protect.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis