Vanliga frågor om Fraud Protect

Jag har inget avsnitt med bedrägeriförebyggande åtgärder i mina inställningar för Shopify Payments. Hur aktiverar jag Fraud Protect?

Om du inte har ett avsnitt med Bedrägeriförebyggande åtgärder på sidan Shopify Payments i din Shopify-administratör är ditt företag för tillfället inte berättigat till Fraud Protect.

Vilka ordrar är skyddade?

Order måste genomföras online och betalas för genom Shopify Payments för att ha rätt till skydd genom Fraud Protect. När Fraud Protect är aktiverat analyseras Shopify Payments-order och klassificeras som "skyddade" eller "inte skyddade". De flesta Shopify Payments-order som görs online är skyddade, men order med en väldigt hög bedrägeririsk skyddas inte.

PayPal-ordrar och point of sale-ordrar är exempel på ordrar som inte är berättigade till Fraud Protect.

Vilka order är inte skyddade?

Order måste genomföras online och betalas för genom Shopify Payments för att berättiga till Fraud Protect. När Fraud Protect är aktiverat analyseras Shopify Payments-order och klassificeras som "skyddade" eller "inte skyddade". Ett litet antal order har en mycket hög bedrägeririsk och dessa skyddas inte.

Jag inaktiverade Fraud Protect. Varför har jag fortfarande ett Fraud Protect-kort på mina ordrar?

Alla skyddade ordrar som lades när Fraud Protect var aktivt fortsätter att vara skyddade även efter att du inaktiverat Fraud Protect. Du fortsätter att ha filtret Skyddsstatus på din Order-sida för att du ska kunna hitta ordrar som analyserades och skyddades när funktionen var aktiv.

Jag fick en bedräglig chargeback för en skyddad order. Behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra någonting. Shopify återbetalar dig omedelbart för summan av chargebacken och hanterar tvisteprocessen.

En kreditkortsinnehavare som initierar en chargeback måste ange en orsak. Fraud Protect täcker en chargeback om orsaken är bedräglig, allmän eller oidentifierad och om ordern skyddas av Fraud Protect.

Jag fick en chargeback för en skyddad order och beloppet återbetalades inte. Varför?

En kreditkortsinnehavare som initierar en chargeback måste ange en orsak. Fraud Protect skyddar inte mot en chargeback om orsaken till den är någon av följande:

  • Dubblett: kunden anser att du debiterade dem två gånger för samma produkt eller tjänst.
  • Prenumeration avbruten: kunden anser att du debiterar dem för en prenumeration efter att den borde ha avbrutits.
  • Produkt togs inte emot: kunden anser att varorna eller tjänsterna inte har levererats.
  • Produkt oacceptabel: produkten togs emot men kunden anser att den var defekt, skadad eller inte enligt beskrivning.
  • Kredit inte bearbetad: kunden informerade dig om att den köpta produkten returnerades eller att transaktionen med dig avbröts, men du har ännu inte återbetalat eller krediterat kunden.

Läs mer om de typer av chargebacks som du kan råka ut för när du har aktiverat Fraud Protect.

Kan Fraud Protect skydda point of sale-order?

Endast online-order som behandlas genom Shopify Payments är berättigade till skydd genom Fraud Protect. Detta innebär att point of sale-order inte är skyddade.

Fungerar Fraud Protect med PayPal-order?

Fraud Protect omfattar inte PayPal-ordrar. PayPal-ordrar kan dock vara berättigade till PayPals säljarskydd. PayPals säljarskydd kan skydda handlare mot bedrägliga ångerköp. Om din order i Shopify inte är berättigad till Fraud Protect eftersom betalningen mottogs via PayPal, men däremot är berättigad till PayPals säljarskydd, har du följande kort:

PayPals säljarskyddskort

Se PayPals säljarskydd om du vill veta mer om PayPals säljarskydd.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis