Fraud Filter

Bedrägerifilter minskar chargebacks genom filtrering och blockering av potentiellt bedrägliga ordrar. Baserat på en uppsättning regler som du definierar kan appen antingen varna dig för en högriskorder eller avbryta den helt.

Fraud Filter garanterar inte skydd mot chargebacks och Shopify ansvarar inte för några chargebacks som inträffade på vår plattform. Du ansvarar för kostnader som är kopplade till chargebacks.

Fraud Filter kan hjälpa till att skydda ditt företag på flera sätt:

 • Lägga till extra skydd utöver vad den inbyggda bedrägerianalysen tillhandahåller.
 • Låta dig granska potentiellt riskfyllda ordrar innan du samlar in pengar och innan distribution.
 • Varna dig för potentiellt bedrägliga ordrar eller annullera beställningar direkt.
 • Skapa filter för vissa kunder.
 • Skapa filter för kunder från en viss hänvisande webbplats.
 • Skapa filter för vissa typer av kreditkort.

Om en betalning görs med hjälp av en betalningsleverantör från tredje part, kan den betalningen inte avbrytas automatiskt med hjälp av appen Fraud Filter.

Ställ in Bedrägerifilterregler

Bedrägerifiltreringsregler måste skapas noggrant för att du ska kunna täcka bedrägeriärenden och undvika att annullera och flagga legitima ordrar. Bedrägerifiltreringsregler garanterar inte att chargebacks inte kommer att ske. Bedrägerifilter garanterar inte skydd från bedrägliga ordrar.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Fraud Filter för att öppna appen.

 3. Klicka på Lägg till ett nytt filter.

 4. Konfigurera regeln i avsnittet Regler på sidan Ny regel. Varje regel kan bestå av en eller flera logikregler. Du kan till exempel använda innehåller som operatör för att blockera alla beställningar som är kopplade till en e-postadress från en specifik domän.

 5. När du har angett logiken för en regel, klicka på Lägg till regel.

 6. I avsnittet Detaljer anger du ett namn för regeln i fältet Filternamn.

 7. I avsnittet åtgärd väljer du den åtgärd som du vill att appen ska vidta när den identifierar en order som uppfyller reglerna:

  • Annullera order – Appen annullerar automatiskt ordern.
  • Varning - appen visar en avisering om ordern i din Shopify-admin.
 8. I avsnittet Alternativ väljer du eventuella ytterligare åtgärder som ska vidtas när reglerna uppfylls.

 9. Klicka på Spara när du är klar.

Svara på aviseringar från Fraud Filter

Om en regel ställs in för att varna dig om en order meddelar Fraud Filter dig på ordersidan att du har en order som matchar en av dina regler för Fraud Filter.

Även om Shopifys bedrägerianalys inte varnar för potentiellt bedrägeri, ser du en varning i orderns avsnitt Bedrägerianalys som visar att Fraud Filter upptäckt potentiellt bedräglig aktivitet, med tydliga indikationer på att appens regel utlöstes av ordern:

Avsnittet riskanalys

Från kundens perspektiv löper orderns processer normalt. Om en regel ställs in för att annullera en order, kommer ordern att accepteras men sedan avbrytas omedelbart. En order som Fraud Filter avbryter registreras på appens ordrar-sida, där den kan redigeras vid behov. En avisering om den aktuella ordern visas också i Shopify-admin.

Observera: Digitala produkter som skickas automatiskt till kunder stoppas inte från att skickas.

Vanliga frågor om bedrägerifilter

Kan Fraud Filter förhindra bedrägeri helt och hållet?

Nej. Fraud Filter kan inte garantera att du aldrig kommer att få en bedräglig order. Den kan inte förutsäga om en order är bedräglig om den inte matchar en viss regel som du skapar i appen. Om det är möjligt, granska en orders bedrägerianalys innan du distribuerar den.

Vet en kund att deras order matchar en regeluppsättning i Fraud Filter?

Nej. Fraud Filter meddelar inte kunder att deras order verkar vara bedräglig, vilket ger dig en fördel när du granskar ordrar som tillhandahåller en varnings- eller annulleringsåtgärd baserad på en regel som anges i Fraud Filter. En kund kan se att deras kort avvisades, vilket kan leda till att de kontaktar dig. Var noga med att markera Fraud Filters ordersida sådana fall.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis