Realizacja zamówień przy użyciu Fraud Protect

Realizując zamówienia, możesz określić, które zamówienia są chronione na trzy sposoby. Możesz znaleźć chronione zamówienia do realizacji na stronie głównej, przefiltrować stronę Zamówienia według statusu ochrony przed oszustwem lub wyświetlić status ochrony przed oszustwem na dowolnej stronie indywidualnych zamówień.

Znajdź chronione zamówienia na stronie głównej

Po aktywacji opcji Fraud Protect na stronie głównej pojawią się nowe zadania:

Zadania strony głównej Fraud Protect

Kliknięcie przycisku Chronione zamówienia do realizacji powoduje przejście do filtrowanego widoku strony Zamówienia, na której wyświetlają się jedynie niezrealizowane zamówienia niechronione przez Fraud Protect.

Kliknięcie przycisku Zamówienia do sprawdzenia powoduje przejście do filtrowanego widoku strony Zamówienia, na której wyświetlają się wszystkie niezrealizowane i niechronione zamówienia. Dotyczy to zamówień, które nie są chronione ze względu na wysokie ryzyko oszustwa, jak również zamówień złożonych przed aktywacją Fraud Protect oraz zamówień, które nie podlegają ochronie Fraud Protect.

Filtruj zamówienia według statusu ochrony

Aby znaleźć niezrealizowane, chronione zamówienia na stronie Zamówienia:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Zamówienia.
 2. Zastosuj filtr dla statusu ochrony przed oszustwami:

  1. Kliknij Więcej filtrów.
  2. Kliknij Status ochrony.
  3. Wybierz opcję Chronione, a następnie kliknij Gotowe.
 3. Zastosuj filtr dla statusu realizacji:

  1. Kliknij Więcej filtrów.
  2. Kliknij Status realizacji.
  3. Wybierz opcję Niezrealizowane, a następnie kliknij Gotowe.

Możesz łączyć inne filtry, takie jak status płatności, aby tworzyć niestandardowe wyszukiwania w celu usprawnienia realizacji zamówienia.

Przykład użycia filtrów niestandardowych w celu usprawnienia realizacji zamówienia

W tym przykładzie Joanna aktywowała funkcję Fraud Protect w swoim sklepie z artykułami wyposażenia wnętrz. Chce ona szybko realizować wszystkie chronione zamówienia i sprawdzać wszystkie zamówienia niechronione. Aby uprościć ten workflow, tworzy dwa niestandardowe wyszukiwania na stronie Zamówienia, wykonując następujące kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify Joanna klika Zamówienia.
 2. Filtruje swoje zamówienia, aby wyświetlać tylko te, które mają status Niezrealizowane.
 3. Za pomocą filtra Status ochrony zawęża listę niezrealizowanych zamówień, dzięki czemu wyświetlane są tylko zamówienia chronione.
 4. Aby zapisać niestandardowe wyszukiwanie, klika Zapisz filtry i nazywa filtr „Chronione zamówienia do realizacji”.
 5. Joanna powtarza te kroki, ale ustawia status ochrony na „Niechronione” i nazywa filtr „Niechronione zamówienia do sprawdzenia”.

Joanna ma teraz dwa niestandardowe wyszukiwania, które pozwalają jej zoptymalizować proces realizacji zamówienia.

Wyświetl status ochrony przed oszustwami dla zamówienia

Status ochrony przed oszustwami możesz wyświetlić na dowolnej stronie zamówienia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Zamówienia.
 2. Kliknij nr zamówienia, które chcesz sprawdzić.
 3. Wyszukaj kartę Fraud Protect.

Zamówienie może mieć status zabezpieczone, niezabezpieczone, oczekujące na zabezpieczenie przed oszustwami lub nie kwalifikuje się. W zależności od jego statusu na stronie zamówienia wyświetlane są następujące wskaźniki:

Chronione zamówienie

W przypadku zabezpieczonego zamówienia na karcie Fraud Protect widnieje napis: "To zamówienie jest zabezpieczone przed oszustwami". To zamówienie jest zabezpieczone, dzięki czemu możesz je spokojnie zrealizować. Jeśli istnieje fałszywe obciążenie zwrotne w tym zamówieniu, nie musisz nic robić. Shopify zwróci środki na Twoje konto i zajmie się procesem rozstrzygania sporów dotyczących obciążenia zwrotnego. Dowiedz się więcej o tym, co się stanie, jeśli istnieje fałszywe obciążenie zwrotne dotyczące chronionego zamówienia.

Niechronione zamówienie

W przypadku zamówienia, które nie jest chronione, wyświetla się baner niechronionego zamówienia oraz karta Fraud Protect z tekstem: „To zamówienie nie może być zabezpieczone, ponieważ poziom ryzyka jest zbyt wysoki”.

Sprawdź dokładnie to zamówienie. Możesz je anulować lub zrealizować na własne ryzyko. Jeśli w przypadku tego zamówienia wystąpi fałszywe obciążenie zwrotne, koszty nie zostaną Ci automatycznie zwrócone. Dowiedz się więcej na temat tego, co dzieje się w przypadku fałszywego obciążenie zwrotnego dotyczącego zamówienia, które nie jest chronione.

Status ochrony przed oszustwami: w oczekiwaniu

Kiedy zamówienie zostanie złożone w Twoim sklepie, zazwyczaj od razu wiesz, czy jest ono chronione. W rzadkich przypadkach analiza zamówienia pod kątem ryzyka oszustwa może potrwać kilka minut. Jeśli status ochrony zamówienia przed oszustwami to W oczekiwaniu, ma ono baner W oczekiwaniu, a na karcie Fraud Protect znajduje się napis: „Status zabezpieczenia przed oszustwami dla tego zamówienia: W oczekiwaniu”.

Na tym etapie ryzyko nie zostało jeszcze przeanalizowane dla tego zamówienia. Poczekaj na decyzję, czy zrealizować to zamówienie do momentu zakończenia analizy oszustw i sklasyfikowania zamówienia jako „chronionego” lub „niechronionego”. Możesz spróbować odświeżyć stronę, aby sprawdzić, czy status uległ zmianie.

Zamówienia, które się nie kwalifikują

W przypadku zamówienia, które nie kwalifikuje się do ochrony za pomocą funkcji Fraud Protect, nie jest wyświetlana karta Fraud Protect. Zamiast niej zobaczysz kartę Analiza oszustw, która informuje o tym, że zamówienie nie kwalifikuje się do Fraud Protect i wskazuje, czy ryzyko zamówienia jest niskie, średnie czy wysokie. Zamówienia, które nie kwalifikują się do Fraud Protect — takie jak zamówienia PayPal lub POS — można przetwarzać w taki sam sposób, jak przed skonfigurowaniem funkcji Fraud Protect.

Ponieważ to zamówienie nie kwalifikuje się do ochrony, jeśli je zrealizujesz i wystąpi fałszywe obciążenie zwrotne, kwota obciążenia zwrotnego nie zostanie Ci automatycznie zwrócona. Dowiedz się więcej o obciążeniach zwrotnych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo