Bestelde artikelen bewerken

Misschien willen klanten een artikel wijzigen, of wil je een artikel aan een bestelling toevoegen of uit een bestelling verwijderen. Nadat een bestelling is geplaatst, kun je deze op de volgende manieren bewerken:

De wijzigingen die je in een bestelling kunt aanbrengen, zijn afhankelijk van de fulfilmentstatus van de artikelen. Als een artikel al is afgehandeld, kun je het artikel niet verwijderen of de hoeveelheid aanpassen. Je kunt echter openstaande artikelen bewerken of producten toevoegen aan de bestelling. De totale kosten van een bestelling worden bijgewerkt terwijl de bestelling wordt bewerkt. Als de kosten van de bestelling veranderen, schrijf je het verschil in kosten af bij of betaal je het verschil in kosten terug aan de klant.

Alleen als je de winkeleigenaar bent of de machtiging Bestellingen bewerken hebt, kun je bestellingen bewerken. Hier vind je meer informatie over medewerkersmachtigingen.

Aandachtspunten voordat je bestellingen bewerkt

Voordat je bestellingen bewerkt, vind je hier meer informatie over de mogelijke gevolgen. Beslis of je bestellingen in je winkel wil bewerken.

Het bewerken van bestellingen kan de volgende gebieden in je winkel beïnvloeden:

Je kunt testbestellingen maken om te controleren of het bewerken van bestellingen werkt met je winkel.

Apps

Bestellingen die door apps zijn aangemaakt kunnen niet worden bewerkt in het Shopify-beheercentrum of door andere apps. Alleen de app die een bestelling aanmaakt, kan de bestelling bewerken. Als een app echter een conceptbestelling aanmaakt die later wordt geconverteerd naar een bestelling, kan de bestelling in het Shopify-beheercentrum en door andere apps worden bewerkt.

Bovendien herkennen sommige apps geen bewerkingen van bestellingen. Nadat je een bestelling hebt bewerkt, kloppen de gegevens je apps misschien niet meer. Bestelbewerking heeft meer invloed op afhandelings-apps. Als je bijvoorbeeld een bestelling bewerkt om een artikel te verwijderen, wordt het artikel mogelijk niet verwijderd door je afhandelings-app. Je kunt per ongeluk een artikel verzenden dat uit de bestelling is verwijderd en dat niet is betaald.

Je kunt contact opnemen met de ontwikkelaar van de app om te controleren of de app moet worden bijgewerkt. App-ontwikkelaars vinden hier meer informatie over het bewerken van bestellingen met GraphQL.

Kortingen

Je kunt handmatige kortingen op orderregels toevoegen, bewerken of verwijderen. Sommige kortingen op bestelniveau worden opnieuw berekend nadat een bestelling is bewerkt.

Handmatige kortingen bewerken

Je kunt een handmatige korting toevoegen aan een bestaande orderregel in de bestelling, of een korting bijwerken of verwijderen op een bestaande orderregel in de bestelling.

Je kunt geen kortingen toevoegen, verwijderen of bijwerken op bestelniveau. Bovendien kun je de volgende kortingstypen voor orderregels niet bewerken:

 • kortingscodes
 • scriptkortingen
 • automatische kortingen

Korting herberekenen

Sommige kortingen worden niet opnieuw berekend nadat je een bestelling hebt bewerkt. Om ervoor te zorgen dat je klanten het juiste bedrag betalen, moet je het Totaal zorgvuldig controleren op bestellingen met kortingen.

De volgende kortingstypen worden opnieuw berekend wanneer een bestelling wordt bewerkt:

 • Kortingspercentages die van toepassing zijn op de volledige bestelling. Deze kortingen worden opnieuw berekend wanneer je nieuwe artikelen toevoegt of artikelhoeveelheden wijzigt.
 • Kortingscodes voor een vast bedrag dat van toepassing is op specifieke producten of collecties. Deze kortingen worden opnieuw berekend wanneer je de hoeveelheid van een artikel waarop de korting al is toegepast, aanpast. Dit type korting wordt alleen opnieuw berekend als de kortingscode meer dan een keer per bestelling bruikbaar is.

Verzenden

Verzendmethoden en -tarieven worden niet opnieuw berekend wanneer je een bestelling bewerkt, maar je kunt wel aangepaste verzendkosten toevoegen. Als je artikelen verwisselt of toevoegt aan een bestelling en het gewicht of de afmetingen van de bestelling toenemen, kan het nodig zijn om meer af te schrijven voor verzending.

Je kunt geen bestellingen met lokale bezorging als bezorgmethode wijzigen. Je kunt de bezorgmethode van een bestelling ook niet wijzigen, zoals wijzigen van verzenden naar afhalen.

Fulfilmentservices

Neem contact op met de fulfilmentservices om te controleren of je artikelen kunt bewerken die door de fulfilmentservice zijn afgehandeld.

Als je afhandelings Services niet werken met order bewerkingen, kan het bewerken van een item gemiste of onvolledige bestellingen tot gevolg hebben.

Als je afhandelings Services wel werken met bestel bewerkingen, worden nieuwe artikelen of nieuwe aantallen die aan een bestelling worden toegevoegd, nieuwe artikelen om af te handelen. Artikelen die uit een bestelling zijn verwijderd, zijn niet meer af te handelen artikelen.

Risicoanalyse

Als je de betaling van een klant int nadat een bestelling is bewerkt, kan de fraudeanalyse-indicatoren en de fraude beschermingsstatus van de bestelling veranderen.

Versnelde checkouts

Als het nodig is om de betaling van een klant te innen nadat je een bestelling hebt bewerkt, heeft de klant geen versnelde checkouts via de nieuwe checkout. Dit betreft checkouts zoals Apple Pay.

Valuta's

Als je een bestelling bewerkt nadat deze in een andere valuta is betaald, kan de wisselkoers anders zijn dan de koers die eerder voor de bestelling werd gebruikt, afhankelijk van het soort bewerking dat je uitvoert:

 • Als je een nieuw artikel toevoegt, wordt de wisselkoers die actueel is op het moment van de bewerking gebruikt.
 • Als je de hoeveelheid van een bestaand artikel verhoogt, wordt de wisselkoers gebruikt van het moment dat de bestelling oorspronkelijk werd geplaatst.
 • Als je een artikel verwijdert of de hoeveelheid van een bestaand artikel verlaagt, wordt de wisselkoers gebruikt van het moment dat de bestelling oorspronkelijk werd geplaatst, zodat de klant geen last heeft van wisselkoersfluctuaties. Hier vind je meer informatie over het valutarisico voor terugbetalingen.

Als je niet in aanmerking komt voor het bewerken van bestellingen in andere valuta's of als je de specifieke bestelling niet kunt bewerken, kun je de bestelling terugbetalen, vervolgens een conceptbestelling aanmaken met behulp van de markt die je wilt gebruiken en een factuur e-mailen in de lokale valuta van de klant.

Analytics

Als je een bestelling bewerkt na de dag waarop deze is geplaatst, wordt de bewerking in rapporten weergegeven als een aparte bestelling. Er is dus geen nieuwe bestelling aangemaakt. Een bewerkte bestelling wordt in rapporten dus wel als zodanig weergegeven.

Dit heeft gevolgen voor de volgende rapporten:

Bestellingen voor afhalen ter plaatse

Een bestelling voor afhalen ter plaatse kun je bewerken voor of na de voorbereiding van die bestelling. Je kunt deze bestellingen alleen aanpassen in het Shopify-beheercentrum of via de Shopify-app, niet in de POS-app.

Bestellingen met betaling in behandeling

Als een bestelling de status Betaling in behandeling heeft, kun je mogelijk de bestelde artikelen en kortingen niet bewerken. Meer informatie over bestellingen met in behandeling zijnde betalingen.

Bestellingen met belastingen en douanerechten

Als er douanerechten en belastingen in rekening worden gebracht voor een bestelling, zoals een DDP-bestelling (Delivery Duty Paid), kun je de bestelling niet bewerken.

Producten toevoegen aan een bestelling

Je kunt producten toevoegen aan je bestelling. Als je artikelen aan een bestelling toevoegt, kun je een factuur naar de klant e-mailen met een link naar de checkoutpagina, of je kunt de betaling voor de bestelling accepteren.

Stappen:

Artikelen uit een bestelling verwijderen

Je kunt artikelen uit een bestelling verwijderen. Verwijder het ongewenste artikel en voeg een nieuw artikel toe als je artikelen wil omwisselen.

Stappen:

Artikelhoeveelheden in een bestelling aanpassen

Je kunt de hoeveelheid artikelen in een bestelling verhogen of verlagen. Als je de hoeveelheid artikelen in een bestelling verhoogt, kun je een factuur naar de klant e-mailen met een link naar de checkoutpagina of je kunt de betaling voor de bestelling accepteren.

Stappen:

Kortingen toepassen op een artikel op een bestelling

Een korting op een bestaand artikel aanpassen

Een korting op een bestaand artikel verwijderen

Verzendkosten toevoegen

Je kunt aangepaste verzendtarieven toevoegen aan een bestelling. Nadat je verzendtarieven hebt toegevoegd, kun je de tarieven bewerken of verwijderen voordat je de bestelling bijwerkt of je kunt nieuwe verzendtarieven toevoegen.

Wanneer je verzendtarieven toevoegt, kun je een factuur naar de klant e-mailen met een link naar de checkoutpagina, of je kunt de betaling voor de bestelling accepteren.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op de bestelling die je wilt bewerken.

 3. Klik op bewerken.

 4. Klik in de sectie Betaling op Verzendkosten toevoegen.

 5. Voer de naam en een prijs in voor de verzendtarieven.

 6. Klik op Gereed.

 7. Nadat je de bestelling hebt bewerkt, bekijk en werk de bestelling bij.

Verzendkosten verwijderen

Je kunt ook verzendtarieven uit een bestelling verwijderen. Verwijder de verzendtarieven en voeg nieuwe verzendtarieven toe als je verzendtarieven wil bewerken.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op de bestelling die je wilt bewerken.

 3. Klik op bewerken.

 4. Klik in de sectie Betaling op Verzendkosten bewerken.

 5. Klik op het prullenbakpictogram naast de verzendtarieven die je wil verwijderen.

 6. Klik op Verwijderen.

 7. Nadat je de bestelling hebt bewerkt, bekijk en werk de bestelling bij.

Een bewerkte bestelling controleren en bijwerken

Nadat je een bestelling hebt bewerkt, moet je het bijgewerkte totaal controleren om te zien of het correct is. Afhankelijk van de gemaakte bewerkingen kunnen de totale kosten van de bestelling meer of minder zijn dan wat je klant heeft betaald bij de checkout.

Voer een van de volgende acties uit nadat je een bestelling hebt bewerkt, afhankelijk van wat er met het totaal van de bestelling gebeurt:

Nadat je een bestelling hebt bewerkt, kun je de factuur voor het bewerken van de bestelling of de melding die naar je klant wordt verzonden, aanpassen door de template te bewerken.

Betaling innen wanneer het besteltotaal is toegenomen

In een betaling bij de klant als de kosten van de bewerkte bestelling toenemen. In het overzicht wordt weergegeven dat er een Te innen bedrag is.

Je kunt een factuur verzenden naar de klant met een link naar de checkoutpagina, of je kunt de betaling voor de bestelling accepteren.

Terugbetalen wanneer het besteltotaal is afgenomen

Werk de bestelling bij en betaal de klant terug als de totale kosten van de bewerkte bestelling afnemen. Het terug te betalen bedrag wordt weergegeven in de sectie Overzicht.

Klant op de hoogte stellen wanneer besteltotaal niet is veranderd

Als de kosten van de bestelling niet zijn veranderd, hoef je geen terugbetaling uit te voeren of betaling te innen. De klant ontvangt standaard een melding over de bewerking. Deselecteer Melding verzenden naar klant als je de klant geen melding wil sturen en klik op Bestelling bijwerken om de bewerking van de bestelling af te ronden.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis