Zakładanie klasycznych konta klientów i zarządzanie nimi

Klasyczne konta klientów umożliwiają klientom logowanie się za pomocą adresu e-mail i hasła. Klienci mogą również akceptować zaproszenia do utworzenia konta lub utworzyć nowe konto na stronie logowania.

Klasyczne konta klientów obsługują Multipass, ale nie B2B.

Konfigurowanie klasycznych kont klientów

Jeśli masz dostęp tylko do klasycznych kont klientów, możesz zdefiniować konta klientów jako wymagane lub opcjonalne bądź je dezaktywować.

Ustawienia klasycznych kont klientów
Opcja Opis
Konta są wyłączone Klienci nie mają możliwości utworzenia konta ani zalogowania się podczas realizacji zakupu. Klienci muszą wprowadzić swoje dane podczas realizacji zakupu, a ich dane kontaktowe i dane wysyłki nie są wypełniane automatycznie.
Konta są opcjonalne Klienci mogą utworzyć konto, ale jego utworzenie nie jest konieczne do realizacji zakupu. Jeśli klienci mają konto i są zalogowani, ich dane kontaktowe oraz dane wysyłki są wypełniane automatycznie podczas realizacji zakupu.
Konta są wymagane Klienci muszą utworzyć konto i zalogować się, aby sfinalizować zakup. Ta opcja może być przydatna, jeśli prowadzisz sklep hurtowy lub sklep tylko dla członków. Dane kontaktowe klientów i dane wysyłki są wypełniane automatycznie podczas realizacji zakupu.

Skonfiguruj klasyczne konta klientów

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Konta klientów wybierz opcję Konta są wyłączone, Konta są opcjonalne lub Konta są wymagane.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zapraszanie klientów do tworzenia kont

Możesz wysłać klientom zaproszenia, aby zachęcić ich do aktywacji konta. Otrzymają oni wiadomość e-mail z prośbą o utworzenie hasła. Zaproszenie wysyłane e-mailem jest ważne tylko przez 30 dni.

Możesz wygenerować e-mail z zaproszeniem do utworzenia konta klienta dla pojedynczych klientów lub dla wszystkich klientów.

Klienci mogą również kliknąć opcję Utwórz konto na stronie logowania, aby utworzyć nowe konto samodzielnie.

Wiadomość e-mail z zaproszeniem ma domyślny temat i treść. Możesz edytować treść e-maila z zaproszeniem w menu: Ustawienia > Powiadomienia > Klienci > Zaproszenie do utworzenia konta klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Edytuj szablony powiadomień.

Wyślij indywidualne zaproszenia do utworzenia konta

Do utworzenia konta można zaprosić tylko dotychczasowych klientów. Jeśli chcesz zaprosić nowego klienta do utworzenia konta, musisz utworzyć tego klienta w opcji Klienci w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij nazwisko klienta, którego chcesz zaprosić.

 3. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie do utworzenia konta.

 4. Opcjonalnie: Edytuj zawartość w polu Temat.

 5. W polu Niestandardowa wiadomość dodaj wiadomość do klienta. Jeśli pozostawisz to pole puste, wówczas do klienta zostanie wysłana domyślna wiadomość.

 6. Kliknij opcję Sprawdź, a następnie Wyślij powiadomienie.

Wysyłanie klientom zbiorczych zaproszeń do utworzenia konta

Jeśli chcesz zbiorczo wysyłać zaproszenia do utworzenia kont klientów, musisz poszukać aplikacji, takiej jak Bulk Account Invite Sender w sklepie Shopify App Store.

Zarządzanie klasycznymi kontami klientów

Możesz wysyłać klientom e-maile dotyczące resetowania hasła, dezaktywować ich konta i zarządzać brandingem swoich klasycznych kont klientów.

Zresetuj hasło klienta

Twoi klienci mogą resetować swoje hasła na stronie logowania.

Możesz również wysłać klientom e-mail dotyczący resetowania hasła z panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij nazwę klienta, do którego chcesz wysłać e-maila dotyczący resetowania hasła.

 3. Kliknij opcję Więcej czynności, a następnie przycisk Zresetuj hasło.

Dezaktywuj indywidualne konto klienta

Możesz dezaktywować indywidualne konto klienta. Jeśli dezaktywujesz indywidualne konto klienta, a ustawienia konta klienta wymagają od klienta zalogowania się przed realizacją zakupu, nie będzie on mógł złożyć zamówienia w Twoim sklepie.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij nazwę klienta, którego konto chcesz dezaktywować.

 3. Kliknij opcję Wyłącz konto.

Dostosuj branding klasycznych kont klientów

Możesz dostosować klasyczne konta klientów w ustawieniach szablonu Twojego sklepu online za pomocą edytora szablonów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Dostosuj.
 3. W menu rozwijanym, w nagłówku kliknij opcję Konta klientów.

Dezaktywowanie klasycznych kont klientów

Jeśli nie chcesz już korzystać z kont klientów w swoim sklepie online, możesz je dezaktywować.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Konta klientów wybierz opcję Konta są wyłączone.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo