Zakładanie klasycznych konta klientów i zarządzanie nimi

Klasyczne konta klientów umożliwiają klientom logowanie się za pomocą adresu e-mail i hasła. Klienci mogą również akceptować zaproszenia do utworzenia konta lub utworzyć nowe konto na stronie logowania.

Klasyczne konta klientów obsługują Multipass, ale nie B2B. Dowiedz się więcej o różnicach między klasycznymi i nowymi kontami klientów.

Konfigurowanie klasycznych kont klientów

Skonfiguruj klasyczne konta klientów

Możesz wybrać klasyczne lub nowe konta klientów w swoim sklepie online i na stronie realizacji zakupu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Konta klientów.
 2. W sekcji Konta w sklepie online i realizacja zakupu kliknij opcję Edytuj.
 3. W sekcji Obsługa logowania wybierz następującą opcję:

  • Pokaż link do logowania w nagłówku sklepu online i podczas realizacji zakupu: Jeśli wybierzesz tę opcję, w Twoim sklepie online wyświetlany będzie link do logowania. Link znajduje się zwykle w nagłówku sklepu, aczkolwiek jego położenie może się różnić w zależności od szablonu. Link do logowania jest również wyświetlany na stronie realizacji zakupu.
 4. W sekcji Wybierz, która wersja kont klientów ma być wykorzystywana wybierz opcję Klasyczne konta klientów.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Zapraszanie klientów do tworzenia kont

Możesz wysłać klientom zaproszenia, aby zachęcić ich do aktywacji konta. Otrzymają oni wiadomość e-mail z prośbą o utworzenie hasła. Zaproszenie wysyłane e-mailem jest ważne tylko przez 30 dni.

Możesz wygenerować e-mail z zaproszeniem do utworzenia konta klienta dla pojedynczych klientów lub dla wszystkich klientów.

Klienci mogą również kliknąć opcję Utwórz konto na stronie logowania, aby utworzyć nowe konto samodzielnie.

Wiadomość e-mail z zaproszeniem ma domyślny temat i treść. Możesz edytować treść e-maila z zaproszeniem w menu: Ustawienia > Powiadomienia > Klienci > Zaproszenie do utworzenia konta klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Edytuj szablony powiadomień.

Wyślij indywidualne zaproszenia do utworzenia konta

Do utworzenia konta można zaprosić tylko dotychczasowych klientów. Jeśli chcesz zaprosić nowego klienta do utworzenia konta, musisz utworzyć tego klienta w sekcji Klienci w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij nazwisko klienta, którego chcesz zaprosić.

 3. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie do utworzenia konta.

 4. Opcjonalnie: Edytuj zawartość w polu Temat.

 5. W polu Niestandardowa wiadomość dodaj wiadomość do klienta. Jeśli pozostawisz to pole puste, wówczas do klienta zostanie wysłana domyślna wiadomość.

 6. Kliknij opcję Sprawdź, a następnie Wyślij powiadomienie.

Wysyłanie klientom zbiorczych zaproszeń do utworzenia konta

Jeśli chcesz zbiorczo wysyłać zaproszenia do utworzenia kont klientów, musisz poszukać aplikacji, takiej jak Bulk Account Invite Sender w sklepie Shopify App Store.

Zarządzanie klasycznymi kontami klientów

Możesz wysyłać klientom e-maile dotyczące resetowania hasła, dezaktywować ich konta i zarządzać brandingem swoich klasycznych kont klientów.

Zresetuj hasło klienta

Twoi klienci mogą resetować swoje hasła na stronie logowania.

Możesz również wysłać klientom e-mail dotyczący resetowania hasła z panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij nazwę klienta, do którego chcesz wysłać e-maila dotyczący resetowania hasła.

 3. Kliknij opcję Więcej czynności, a następnie przycisk Zresetuj hasło.

Dezaktywuj indywidualne konto klienta

Możesz dezaktywować indywidualne konto klienta. Jeśli dezaktywujesz indywidualne konto klienta, a ustawienia konta klienta wymagają od klienta zalogowania się przed realizacją zakupu, nie będzie on mógł złożyć zamówienia w Twoim sklepie.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Kliknij nazwę klienta, którego konto chcesz dezaktywować.

 3. Kliknij opcję Wyłącz konto.

Dostosuj branding klasycznych kont klientów

Możesz dostosować klasyczne konta klientów w ustawieniach szablonu Twojego sklepu online za pomocą edytora szablonów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Dostosuj.
 3. W menu rozwijanym, w nagłówku kliknij opcję Klasyczne konta klientów.

Zarządzaj logowaniem przez aplikację Shop

Funkcja Zaloguj przez Shop, której klienci mogą używać, korzystając ze swoich kont, zapewnia im szybki i bezpieczny sposób logowania się w sklepie bez hasła przy użyciu ich poświadczeń z aplikacji Shop i zapisanych kluczy dostępu. Gdy klient zaloguje się przez aplikację Shop, jego zapisane dane będą wstępnie wypełnione na stronie realizacji zakupu i będzie mógł zrealizować zakup jednym kliknięciem na przycisk Shop Pay. Za pomocą aplikacji Shop mogą logować się zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci. Jeśli nowy klient zaloguje się przez aplikację Shop podczas pierwszej wizyty w Twoim sklepie, zostanie utworzone dla niego konto klienta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Konta klientów.
 2. W sekcji Zaloguj przez Shop wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij Włącz, aby włączyć opcję logowania przez Shop dla swojego sklepu.
  • Kliknij Wyłącz, aby usunąć opcję logowania przez Shop ze swojego sklepu.

Dowiedz się więcej o doświadczeniu klienta w zakresie aplikacji Shop i innych funkcjach logowania do aplikacji Shop, które możesz dodać do swojego sklepu.

Ukrywanie klasycznych kont klientów

Jeśli nie chcesz, aby klienci przechodzili do kont klientów ze sklepu online lub strony realizacji zakupu, możesz ukryć linki do kont klientów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Konta klientów.
 2. W sekcji Konta w sklepie online i realizacja zakupu kliknij opcję Edytuj.
 3. Sprawdź, czy jest odznaczone okno wyboru w sekcji Obsługa logowania.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo