Ställ in och hantera klassiska kundkonton

Med klassiska kundkonton kan dina kunder logga in med e-postadress och lösenord. Kunderna kan även acceptera kontoinbjudningar eller skapa ett nytt konto från inloggningssidan.

Klassiska kundkonton stöder Multipass, men stöder inte B2B. Läs mer om skillnader mellan klassiska och nya kundkonton.

Konfigurera klassiska kundkonton

Ställ in klassiska kundkonton

Du kan välja om du vill använda klassiska eller nya kundkonton i din webbshop och kassa.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kundkonton från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Redigera i avsnittet Konton i webbshop och kassa.
 3. Gå till avsnittet Inloggningsupplevelse och välj följande alternativ:

  • Visa inloggningslänk i webbshoppens sidhuvud och kassa: Om du väljer detta alternativ visas en inloggningslänk i din webbshop. Länken finns vanligtvis i butikens sidhuvud, men placeringen kan variera beroende på ditt tema. En inloggningslänk visas även på kassasidan.
 4. I avsnittet Välj vilken version av kundkonto som ska användas väljer du Klassiska kundkonton.

 5. Klicka på Spara.

Bjud in kunder att skapa konton

Du kan skicka inbjudningar till dina kunder för att uppmuntra dem att aktivera ett konto. De får ett e-postmeddelande som uppmanar dem att skapa sitt eget lösenord. E-postinbjudan är endast giltig i 30 dagar.

Du kan skapa ett e-postmeddelande med kundkonto-inbjudan för enskilda kunder eller för alla dina kunder.

Kunderna kan också klicka på Skapa konto på inloggningssidan för att själva skapa ett nytt konto.

E-postmeddelandet med inbjudan har en standardrad för ämne och brödtext. Du kan redigera innehållet i inbjudningsmeddelandet i Inställningar > Aviseringar > Kunder > Kundkontoinbjudan. Se Redigera aviseringsmallar för mer information.

Skicka enskilda kontoinbjudningar

Du kan endast bjuda in befintliga kunder att skapa ett konto. Om du vill bjuda in en ny kund att skapa ett konto måste du först skapa den här kunden i avsnittet Kunder i din Shopify-administratör.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på namnet på den kund som du vill bjuda in.

 3. Klicka på Skicka kontoinbjudan.

 4. Valfritt: Redigera innehållet i fältet Ämne.

 5. I fältet Anpassat meddelande lägger du till ett meddelande till din kund. Om du lämnar detta fält tomt så skickas standardmeddelandet till kunden.

 6. Klicka på Granska och sedan på Skicka avisering.

Skicka kundkontoinbjudningar i mängd

Om du vill skicka massinbjudningar till kundkonton måste du hitta en app, till exempel Bulk Account Invite Sender Shopifys appbutik.

Hantera klassiska kundkonton

Du kan skicka e-postmeddelanden till dina kunder med lösenordsåterställning, inaktivera deras konton och hantera varumärkesbyggandet av dina klassiska kundkonton.

Återställ kundens lösenord

Dina kunder kan återställa sitt eget lösenord från inloggningssidan.

Du kan även skicka ett e-postmeddelande om lösenordsåterställning till kunderna från Shopify-administratören.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på namnet på den kund som du vill skicka ett e-postmeddelande om lösenordsåterställning till.

 3. Klicka på Fler åtgärder och sedan på Återställ lösenord.

Inaktivera ett enskilt kundkonto

Du kan inaktivera en enskild kunds konto. Om dina kundkontoinställningar kräver att kunden loggar in innan de betalar och om du inaktiverar en enskild kunds konto, kan de inte göra en beställning i din butik.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på namnet på den kund vars konto du vill inaktivera.

 3. Klicka på Inaktivera konto.

Anpassa varumärkeshantering av klassiska kundkonton

Du kan anpassa dina klassiska kundkonton från din webbshops temainställningar med hjälp av temaredigeraren.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till Webbshop > teman.
 2. Hitta det tema du vill redigera och klicka på Anpassa.
 3. Klicka på Klassiska kundkonton i rullgardinsmenyn i sidhuvudet.

Hantera inloggning med Shop

Logga in på Shop fungerar tillsammans med dina befintliga kundkonton för att erbjuda dina kunder en snabb, säker och lösenordslös inloggning i din butik med hjälp av inloggningsuppgifter för Shop och sparade lösenord. När en kund loggar in med Shop är kundens sparade information förifylld i kassan, vilket gör att de kan betala i kassan med ett tryck med Shop Pay. Både nya och befintliga kunder kan logga in med Shop. Om en ny kund loggar in med Shop vid sitt första besök i din butik skapas ett kundkonto i din butik.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kundkonton från din Shopify-admin.
 2. Gör något av följande i avsnittet Logga in med Shop:
  • Klicka på Slå på för att aktivera inloggning med Shop för din butik.
  • Klicka på Stäng av för att ta bort inloggning med Shop från din butik.

Läs mer om Shop-kundupplevelsen och andra Shop-inloggningsfunktioner som du kan lägga till i din butik.

Dölj klassiska kundkonton

Om du inte längre vill att kunder ska gå till kundkonton från din webbshop eller kassa kan du dölja länkar till kundkonton.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kundkonton från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Redigera i avsnittet Konton i webbshop och kassa.
 3. Se till att kryssrutan är avmarkerad i avsnittet Inloggningsupplevelse.
 4. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis