Ställ in och hantera klassiska kundkonton

Med klassiska kundkonton kan dina kunder logga in med e-postadress och lösenord. Kunderna kan även acceptera kontoinbjudningar eller skapa ett nytt konto från inloggningssidan.

Klassiska kundkonton stöder Multipass, men de stöder inte B2B.

Konfigurera klassiska kundkonton

Om du endast har tillgång till klassiska kundkonton kan du göra kundkonton obligatoriska, valfria eller inaktivera dem.

Klassiska kundkontoinställningar
Alternativ Beskrivning
Konton är inaktiverade Dina kunder kan inte skapa ett konto eller logga in i kassan. Kunderna måste ange sina uppgifter i kassan och kontakt- och leveransinformationen fylls inte i automatiskt.
Konton är valfria Dina kunder kan skapa ett konto, men det är inte nödvändigt att skapa ett för att betala. Om kunderna har ett konto och de är inloggade fylls kontakt- och leveransinformationen i automatiskt i kassan.
Konton krävs Dina kunder måste skapa ett konto och logga in för att slutföra sitt köp. Det här alternativet kan vara användbart om du driver en grossist- eller medlemsbutik. Kundernas kontakt- och leveransinformation fylls i automatiskt i kassan.

Ställ in klassiska kundkonton

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. I avsnittet Kundkonton väljer du ett av alternativen Konton är inaktiverade, Konton är valfria eller Konton krävs.
 3. Klicka på Spara.

Bjud in kunder att skapa konton

Du kan skicka inbjudningar till dina kunder för att uppmuntra dem att aktivera ett konto. De får ett e-postmeddelande som uppmanar dem att skapa sitt eget lösenord. E-postinbjudan är endast giltig i 30 dagar.

Du kan skapa ett e-postmeddelande med kundkonto-inbjudan för enskilda kunder eller för alla dina kunder.

Kunderna kan också klicka på Skapa konto på inloggningssidan för att själva skapa ett nytt konto.

E-postmeddelandet med inbjudan har en standardrad för ämne och brödtext. Du kan redigera innehållet i den inbjudningsmeddelandet i Inställningar > Aviseringar > Kunder > en Kundkontoinbjudan. För mer information, se Redigera aviseringsmallar.

Skicka enskilda kontoinbjudningar

Du kan endast bjuda in befintliga kunder att skapa ett konto. Om du vill bjuda in en ny kund att skapa ett konto måste du först skapa den här kunden i Kunder i din Shopify-administratör.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på namnet på den kund som du vill bjuda in.

 3. Klicka på Skicka kontoinbjudan.

 4. Valfritt: Redigera innehållet i fältet Ämne.

 5. I fältet Anpassat meddelande lägger du till ett meddelande till din kund. Om du lämnar detta fält tomt så skickas standardmeddelandet till kunden.

 6. Klicka på Granska och sedan på Skicka avisering.

Skicka kundkontoinbjudningar i mängd

Om du vill skicka massinbjudningar till kundkonton måste du hitta en app, till exempel Bulk Account Invite Sender Shopifys appbutik.

Hantera klassiska kundkonton

Du kan skicka e-postmeddelanden till dina kunder med lösenordsåterställning, inaktivera deras konton och hantera varumärkesbyggandet av dina klassiska kundkonton.

Återställ kundens lösenord

Dina kunder kan återställa sitt eget lösenord från inloggningssidan.

Du kan även skicka ett e-postmeddelande om lösenordsåterställning till kunderna från Shopify-administratören.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på namnet på den kund som du vill skicka ett e-postmeddelande om lösenordsåterställning till.

 3. Klicka på Fler åtgärder och sedan på Återställ lösenord.

Inaktivera ett enskilt kundkonto

Du kan inaktivera en enskild kunds konto. Om dina kundkontoinställningar kräver att kunden loggar in innan de betalar och om du inaktiverar en enskild kunds konto, kan de inte göra en beställning i din butik.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på namnet på den kund vars konto du vill inaktivera.

 3. Klicka på Inaktivera konto.

Anpassa varumärkeshantering av klassiska kundkonton

Du kan anpassa dina klassiska kundkonton från din webbshops temainställningar med hjälp av temaredigeraren.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till Webbshop > teman.
 2. Hitta det tema du vill redigera och klicka på Anpassa.
 3. Klicka på Kundkonton i rullgardinsmenyn i sidhuvudet.

Inaktivera klassiska kundkonton

Om du inte längre vill använda kundkonton i din webbhopp kan du inaktivera dem.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. I avsnittet Kundkonton väljer du alternativet Konton är inaktiverade.
 3. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis