การตั้งค่าการสมัครใช้งาน

หลังจากที่คุณตั้งค่าการสมัครใช้งานแล้ว ลูกค้าของคุณจะสามารถทำการซื้อแบบกำหนดเวลาไว้ในความถี่ที่เกิดขึ้นซ้ำได้ หากต้องการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครใช้งานของคุณ คุณต้องใช้แอปการสมัครใช้งานจาก Shopify App Store หากคุณได้ติดตั้งแอปการสมัครใช้งานแล้ว ข้อมูลการสมัครใช้งานจะมีอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ:

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

หากต้องการใช้แอปการสมัครใช้งานจากผู้ให้บริการภายนอก ร้านค้าของคุณต้องเป็นไปตามข้อต้องการดังต่อไปนี้:

การใช้การสมัครใช้งานในส่วนผู้ดูแล Shopify

ก่อนที่คุณจะดำเนินการตั้งค่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณจำเป็นต้องตั้งค่าใน แอปการสมัครใช้งานจาก Shopify App Store ที่คุณติดตั้งไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณให้เสร็จสิ้น

หากคุณตั้งค่าในแอปการสมัครใช้งานของคุณเสร็จสิ้น จะมีขั้นตอนบางขั้นตอนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณที่ต้องดำเนินการเพื่อให้การตั้งค่าแอปการสมัครใช้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์

การเพิ่มนโยบายการสมัครใช้งาน

หากคุณได้ตั้งค่าการสมัครใช้งาน นโยบายการยกเลิกตัวเลือกการซื้อใหม่จะถูกเพิ่มไปยังร้านค้าของคุณ นโยบายนี้เชื่อมโยงอยู่ในส่วนท้ายของขั้นตอนการทําเงินเป็นนโยบายการสมัครใช้งาน หากนโยบายในการตั้งค่า Shopify admin ว่างอยู่ เทมเพลตที่สร้างขึ้นจะแสดงให้ลูกค้าดู เพิ่มหรือแก้ไขนโยบาย ร้านค้าของคุณเพื่อปรับปรุงนโยบายการสมัครใช้งานที่จะแสดงให้ลูกค้าของคุณ

สินค้าแบบสมัครใช้งาน

หากคุณใช้แอปการสมัครใช้งานเพื่อเสนอสินค้าแบบสมัครใช้งาน คุณจะสามารถดูรายละเอียดการสมัครใช้งานของสินค้าได้ในหน้าสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หากสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าใดมีการสมัครใช้งานจะมีรายละเอียดการสมัครใช้งานปรากฏในส่วนการสมัครใช้งานของหน้าสินค้า

คุณสามารถจำกัดสินค้าแบบสมัครใช้งานของคุณให้ขายแบบสมัครใช้งานเท่านั้น หรือคุณสามารถเปิดขายทั้งแบบสมัครใช้งานและแบบซื้อครั้งเดียวได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่สินค้า
 2. คลิกที่สินค้าที่คุณต้องการจัดการการสมัครใช้งาน
 3. เลือกว่าจะขายสินค้าเป็นแบบการสมัครใช้งานเท่านั้น:
  • หากต้องการขายสินค้าแบบการสมัครใช้งานเท่านั้น ให้ทำเครื่องหมายที่ขายสินค้าเป็นแบบการสมัครใช้งานเท่านั้น
  • หากต้องการขายสินค้าเป็นแบบการซื้อครั้งเดียวและแบบการสมัครใช้งาน ให้ลบเครื่องหมายขายสินค้าเป็นแบบการสมัครใช้งานเท่านั้น

ส่วนลดการสมัครใช้งาน

หากคุณเสนอสินค้าแบบสมัครใช้งาน จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการสร้างส่วนลดแบบจำนวนคงที่ ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ หรือส่วนลดการจัดส่งฟรี

ส่วนประเภทการซื้อจะปรากฏในหน้าสร้างรหัสส่วนลด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ส่วนลดสำหรับการซื้อแบบสมัครใช้งาน การซื้อแบบครั้งเดียว หรือทั้งสองแบบ

เปลี่ยนประเภทการซื้อของส่วนลด

เมื่อคุณสร้างรหัสส่วนลด คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดการใช้งานส่วนลดของคุณกับการซื้อบางประเภทโดยเฉพาะได้ หากคุณเลือกการสมัครใช้งานในส่วนประเภทการซื้อของหน้าสร้างรหัสส่วนลด คุณก็สามารถเลือกใช้งานส่วนลดกับสินค้าแบบสมัครใช้งานทั้งหมด สินค้าแบบสมัครใช้งานทั้งหมดในบางคอลเลกชัน หรือสินค้าแบบสมัครใช้งานเฉพาะรายการ

หากคุณมีรหัสส่วนลดที่ต้องการอัปเดต คุณสามารถแก้ไขรหัสส่วนลดของคุณเพื่อรวมกฎที่อิงการสมัครใช้งานเข้าไปด้วยได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ส่วนลด

 2. คลิกส่วนลดที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วนประเภทการซื้อ ให้เลือกประเภทการซื้อที่คุณต้องการจำกัดการใช้รหัสส่วนลดของคุณ:

  • หากคุณเลือกประเภทการซื้อเป็นการสมัครใช้งานสำหรับรหัสส่วนลดของคุณ คุณสามารถเลือกว่าสินค้าแบบสมัครใช้งานไหนที่ใช้ส่วนลดของคุณได้ คุณสามารถจำกัดการใช้รหัสส่วนลดของคุณกับสินค้าแบบสมัครใช้งานบางอย่างหรือคอลเลกชันบางคอลเลกชันโดยเฉพาะได้
  • หากคุณเลือกที่จะจำกัดส่วนลดของคุณกับสินค้าแบบสมัครใช้งานหรือคอลเลกชันใดก็ตาม ให้ค้นหาสินค้าหรือคอลเลกชันของคุณโดยใช้ปุ่ม “เรียกดู” ที่ปรากฏ

เปลี่ยนขีดจำกัดการใช้งานในส่วนลดการจัดส่งฟรี

หากคุณเสนอส่วนลดการจัดส่งฟรีที่ใช้ได้กับสินค้าแบบสมัครใช้งาน คุณก็สามารถระบุระยะเวลาที่จะใช้ส่วนลดได้ คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดส่วนลดการจัดส่งฟรีเฉพาะกับการชำระเงินครั้งแรก จำกัดการจัดส่งฟรีกับจำนวนการชำระเงินที่แน่นอน หรือเปิดใช้งานการจัดส่งฟรีกับการชำระเงินสำหรับสมัครใช้งานในอนาคตทั้งหมด

หากคุณมีส่วนลดการจัดส่งฟรีที่คุณต้องการอัปเดตอยู่แล้ว คุณสามารถแก้ไขรหัสส่วนลดของคุณเพื่อรวมกฎที่อิงการสมัครใช้งานได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ส่วนลด

 2. คลิกที่ส่วนลดการจัดส่งฟรีที่คุณต้องการแก้ไข

 3. อัปเดตประเภทการซื้อเป็นการสมัครใช้งานในส่วนประเภทการซื้อของเครื่องมือแก้ไขส่วนลด

 4. ในส่วนขีดจำกัดการใช้งาน ให้เลือกข้อจำกัดที่คุณต้องการใช้กับส่วนลดของคุณด้านล่างของการชำระเงินแบบต่อเนื่องสำหรับการสมัครใช้งาน

ประสบการณ์การชำระเงินของลูกค้า

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ขายสินค้าแบบสมัครใช้งานเป็นหลัก ข้อมูลการสมัครใช้งานจะไม่ปรากฏในขั้นตอนการชำระเงินของคุณ

แอปการสมัครใช้งานจะแสดงข้อมูลการสมัครใช้งานให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งาน ระบบจะแสดงความถี่ของคำสั่งซื้อในข้อมูลสรุปคำสั่งซื้อ

ในระหว่างขั้นตอนข้อมูลของขั้นตอนการชำระเงิน และเมื่อเปิดใช้งานรับสินค้าในร้าน ลูกค้าของคุณสามารถเลือกตัวเลือกรับสินค้าเพื่อรับคำสั่งซื้อจากหนึ่งในตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้

ในระหว่างขั้นตอนการจัดส่งของขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจะเห็นค่าจัดส่งต่อหนึ่งการจัดส่งและความถี่ของการสมัครใช้งานในส่วนวิธีการจัดส่ง หากลูกค้าของคุณซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งานมากกว่าหนึ่งรายการค่าจัดส่งและความถี่ของการสมัครใช้งานจะแสดงอยู่ใต้สินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ

ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงินของการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องยืนยันว่าพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขากำลังซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งาน พวกเขาไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นได้โดยไม่ยอมรับการดำเนินการนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี