Authorize.net ผู้ให้บริการการชำระเงิน

หมายเหตุ: Authorize.net พร้อมใช้งานสำหรับร้านค้าในบางประเทศเท่านั้น หากต้องการดูรายการประเทศที่รองรับ โปรดไปที่ข้อมูลการชำระเงินตามประเทศหรือภูมิภาค

Authorize.net เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินที่ให้คุณได้รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตบนร้านค้า Shopify

ตั้งค่า Authorize.net บนร้านค้าของคุณ

 1. ปิดใช้งานโหมดทดสอบสำหรับ Authorize.net
 2. เปิดใช้งาน Authorize.net ใน Shopify

ปิดใช้งานโหมดทดสอบสำหรับ Authorize.net

บัญชีผู้ใช้ Authorize.net ของคุณอยู่ในโหมดทดสอบเมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้ผู้ขาย แต่เซิร์ฟเวอร์ทดสอบไม่สามารถเข้ากันได้กับ Shopify ดังนั้นคุณต้องปิดโหมดทดสอบสำหรับบัญชีผู้ใช้ Authorize.net ของคุณก่อน

วิธีการ:

 1. เข้าสู่ระบบ Merchant Interface ที่ https://account.authorize.net/

 2. เลือก ตั้งค่า ใต้บัญชีผู้ใช้ในเมนูหลัก

 3. คลิก โหมดการทดสอบ ในส่วนการตั้งค่าความปลอดภัย

 4. คลิก ปิดการทดสอบ เพื่อปิดโหมดการทดสอบสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หลังจากที่คุณปิดโหมดทดสอบแล้ว คุณสามารถเปิดใช้งาน Authorize.net ได้ใน Shopify

เปิดใช้งาน Authorize.net ใน Shopify

 1. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 2. เลือก Authorize.net จากรายการ

 3. ป้อนID การลงชื่อเข้าใช้ API และรหัสธุรกรรม

 4. หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณแล้ว คลิก เปิดใช้งาน

 5. คลิก บันทึก

Authorize.net ได้รับการตั้งค่าเพื่อดำเนินการการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตบนร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว

ใช้ Authorize.net ในโหมดทดสอบ

หากคุณต้องการใช้งาน Authorize.net ในโหมดทดสอบ คุณต้องลงทะเบียนใช้งานบัญชีผู้ใช้ Sandbox ของ Authorize.net เมื่อคุณลงทะเบียนใช้งานบัญชีผู้ใช้ Sandbox แล้ว คุณจะต้องตั้งค่าโหมดทดสอบในส่วน Shopify admin

ในการตั้งค่าโหมดทดสอบ

 1. ในส่วน Authorize.net คลิก แก้ไข:

 2. ตรวจสอบส่วนใช้งานโหมดทดสอบ และป้อนข้อมูลประจำตัว Sandbox ของคุณ:

 3. คลิก บันทึก

คุณสามารถทดสอบการกำหนดค่า Authorize.net ของคุณได้แล้วตอนนี้ โดยการดำเนินการการซื้อบนร้านค้าของคุณโดยใช้หนึ่งในหมายเลขบัตรสำหรับทดสอบ Authorize.net

Authorize.net การแก้ไขปัญหา

การคืนเงินล้มเหลวเนื่องมาจากช่องที่ต้องกรอก

เมื่อคุณลองคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อใน Shopify ที่ต้องชำระเงินด้วย Authorize.net คุณอาจเห็นข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเช่น Bill To Last Name is required ข้อความนี้หมายความว่ามีช่องมากกว่า 1 ช่องบน Authorize.net ที่โฮสต์แบบฟอร์มการชำระเงินได้รับการตั้งให้เป็น required ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดกับคำสั่งซื้อของ Shopify ก่อนคุณคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อใน Shopify คุณต้องไปที่แบบฟอร์มการชำระเงินที่โฮสต์ไว้ในบัญชีผู้ใช้ Authorize.net ของคุณ และตั้งค่าทุกช่องให้เป็นไม่ต้องกรอก หากต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าช่วงบนแบบฟอร์มการชำระเงินที่โฮสต์ไว้ของคุณ ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ Authorize.net

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี